DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM:
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
SPØRSMÅL & SVAR (SOS)
REGLER OG FORESKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

AKTUELT TEMA OG NYHETER:

Om redaktøren ( 9.Januari 2014)
Presentasjon av redaktøren, professor dr.med.em.Kjell Aas.
Les Mer

Miljøkjemi og vi. Utfordringer for media (11.Oktober 2013)
Noe i vår miljøkjemiske hverdag kan ha stor betydning for mange av oss. Oppgavene står i kø for helsevesenet. Et hovedproblem er mangelfull viten. Det foreligger riktignok ganske mye relevant kunnskap, men det meste er forbeholdt for de få av oss som leter etter spesiell informasjon. Men folkeopplysning er noe som skal komme til deg og ikke noe du må lete etter! Her er aviser, ukeblad, tidsskrifter, radio og TV de viktigste aktørene.
Les Mer

Miljøkjemi og vi, Sluttord (22.Augusti 2013)
Med dette prosjektet som avsluttes nå, har det vært mitt håp å bidra etter beste evne til litt mer innsikt i hvordan miljøkjemi kan virke på oss - og kanskje stimulere eller provosere til tiltak for å komme videre. Men jeg vil understreke:JEG ER IKKE NOEN AUTORITET I DETTE. Sant å si er det ingen som er autoriteter i dette. Men det finnes mange som sammen kunne komme langt med godt samspill.
Les Mer

Avslutning av nettsiden (22.Augusti 2013)
Denne nettsiden blir nå inaktiv, men tilgjengelig med uendret adresse som kunnskapsbase hos Norges Astma - og allergiforbund. Fra i dag slutter jeg, Kjell Aas, å arbeide med denne nettsiden. Jeg blir snart 89 år, og synes jeg bør gi meg nå. Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) har stått som eier av denne nettsiden med forbundets nettredaktør Nina Brun som kontaktperson. Det har på alle måter vært et godt og stimulerende samarbeid
Les Mer

Pesticider (22.Augusti 2013)
Blant de tallrike miljøkjemiske forbindelsene hører syntetiske pesticider til allmenne verstinger. Det dreier seg om et stort antall giftstoffer som er rettet mot levende organismer som kan være til skade, Denne teksten er begrenset til syntetiske stoffer som bekjemper insekter, soppvekst og ugress. Vi får dem i oss gjennom mat og drikke og gjennom luft vi puster inn innendørs.Pesticider på avveier kan virke både miljøskadelig og helseskadelig på mange måter.
Les Mer


Sist oppdatert og avsluttet 22. august, 2013)

 

 

VELKOMMEN TIL INNEKLIMA.COM
Velkommen til denne kunnskapsbanken om innemiljø og inneklima på internett. Her formidler jeg kunnskap samlet gjennom mange års virksomhet i klinisk medisin, forskning, undervisning og rådgivningsvirksomhet om allergier, andre overfølsomhetssykdommer, tekniske sider ved innemiljø og inneklima og betydningen for helse, sykdom, trivsel og arbeidsevne. Dette blir supplert og oppdatert jevnlig.
Nettsiden inneholder (januar 2007) over 450 dokumenter samt et hundretalls spørsmål og svar. Du kan finne mye nyttig stoff her, og er velkommen til å bruke vår svartjeneste i e-post

SPØR EKSPERTEN

Les gjerne mer om denne kunnskapsbanken

VANLIGE SPØRSMÅL:
   
   © 2007 NAAF