DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
 Generellt om egen bolig
 Materialer og byggeprosesser
 Drift og bruk
 Luftkvalitet
 Spesielle problemer
 Ergonomi og sikkerhet
 Uteområdet
 Fukt
 ENØK / HENØK
 
 Tiltak etter kartlegning med Kvalifisert skjønn-metoden (KSM)
 
 Faktablad
 
 Pollenallergi - AaahhhAAATTsssschhoOo! "Kom mai, du skjønne osv" + plager
 
 Stønadsordninger
 
 Tiltak i skole og barnehage og yrkesbygg
 
 Undersøk innemiljøet ditt med Kvalifisert skjønn-metoden for boliger
 
 WHO: Godt inneklima er en menneskerettighet
 
 Balansert ventilasjon og luftfuktighet
 
 Bruk av rom i kjeller eller sokkeletasje
 
 Ventilasjonstyper
 
 Godt innemiljø hjemme? Innemiljø i boliger.
 
 Er luften inne god nok?
 
 Bygningslov: Energiøkonomisering, tette hus og helserisiko
 
 Nyoppdaget fukt og muggsopp hos mange
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

egen bolig

De fleste av oss tilbringer omtrent 90% av tiden vår innendørs, og 60-70% av dette er hjemme i vår egen bolig. Inneluften er vanligvis mer forurenset enn uteluften. Det er derfor ikke uvanlig at et dårlig innemiljø i hjemmet kan utløse såvel hodepine og trøtthet som allergier og astma.

Informasjonen på de påfølgende sidene er i stor grad basert på barns helse. Barn er mer sårbare enn voksne (og forbruker 50% mer luft enn voksne i forhold til kroppsvekten). Et innemiljø som er akseptabelt for barn er godt nok for voksne. Et innemiljø som er akseptabelt for voksne kan derimot være skadelig for barn.

Mange tror sikkert det er fryktelig dyrt å bedre innemiljøet. Det er ikke nødvendigvis riktig. Det er mange måter å bedre innemiljøet på. Kanskje finner du tips du kan benytte for å bedre innemiljøet i ditt hus her.

Kategorier:

generellt om egen bolig
materialer og byggeprosesser
drift og bruk
luftkvalitet
spesielle problemer
ergonomi og sikkerhet
uteområdet
fukt
ENØK / HENØK

Dokumenter:

Tiltak etter kartlegning med Kvalifisert skjønn-metoden (KSM)
Faktablad
Pollenallergi - AaahhhAAATTsssschhoOo! "Kom mai, du skjønne osv" + plager
Stønadsordninger
Tiltak i skole og barnehage og yrkesbygg
Undersøk innemiljøet ditt med Kvalifisert skjønn-metoden for boliger
WHO: Godt inneklima er en menneskerettighet
Balansert ventilasjon og luftfuktighet
Bruk av rom i kjeller eller sokkeletasje
Ventilasjonstyper
Godt innemiljø hjemme? Innemiljø i boliger.
Er luften inne god nok?
Bygningslov: Energiøkonomisering, tette hus og helserisiko
Nyoppdaget fukt og muggsopp hos mange

 

DU ER HER :

Forsideegen bolig