DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
 Generellt om egen bolig
 Materialer og byggeprosesser
 Drift og bruk
 Luftkvalitet
 Spesielle problemer
 Ergonomi og sikkerhet
 Uteområdet
 Fukt
 ENØK / HENØK
 
 Tiltak etter kartlegning med Kvalifisert skjønn-metoden (KSM)
 
 Faktablad
 
 Pollenallergi - AaahhhAAATTsssschhoOo! "Kom mai, du skjønne osv" + plager
 
 Stønadsordninger
 
 Tiltak i skole og barnehage og yrkesbygg
 
 Undersøk innemiljøet ditt med Kvalifisert skjønn-metoden for boliger
 
 WHO: Godt inneklima er en menneskerettighet
 
 Balansert ventilasjon og luftfuktighet
 
 Bruk av rom i kjeller eller sokkeletasje
 
 Ventilasjonstyper
 
 Godt innemiljø hjemme? Innemiljø i boliger.
 
 Er luften inne god nok?
 
 Bygningslov: Energiøkonomisering, tette hus og helserisiko
 
 Nyoppdaget fukt og muggsopp hos mange
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Tiltak etter kartlegning med Kvalifisert skjønn-metoden (KSM)

For å vite hvor du skal gå, må du vite hvor du står!

Hvis det er mistanke om at det er noe galt i innemiljøet eller inneklimaet, må du først finne ut hva som kan være galt. Kvalifisert skjønn-metoden (KSM) egner seg meget godt for det. Det er med noen få unntak ofte liten nytte av spesielle og kostbare målinger. Med KSM kan du peke ut hva som er godt, hva som er mindre godt og hva som er dårlig eller meget dårlig. De vanligste eksemplene på dette for alle viktige forhold i innemiljøet er beskrevet i veiledningen. Så kan du tegne inn dette på stapelskjemaet og få illustrert hva som er for dårlig.

De fleste feil kan rettes opp noe med omtanke

Egeninnsats

Ta først for deg den eller de av de 16 staplene som viser "dårlig" eller "meget dårlig". Se i veiledningen hva som skal til for å godkjennes som "godt" eller "mindre godt". Mer detaljer kan du sannsynligvis finne ved å lete deg frem i denne kunnskapsbanken. Da får du nok noen ideer om hvilke tiltak du må gjenmnomføre - først og fremst med egeninnsats.

Angrip det dårligste først!

Noen ganger trenges omfattende bygningsmessige tiltak for å få det bra nok, men de fleste kan få det iallfall litt bedre med egeninnsats også da. I skoler og barnehager er "Aktiv MEIS / Aktiv DUE" gode eksempler på det.

Bygningsmessige tiltak

Dessverre er det ikke sjelden at det må gjennomføres endringer i bygningen for at innemiljøet skal bli godt nok. Noen ganger er det gjort geil fra begynnelsen av med arkitekttabber, feil i byggeprosessen e.l., og noe kan skyldes for dårlig vedlikehold eller feil bruk. Mange kunne trenge en bruksanvisning for boligen sin.

Hyppige bygningsmessige årsaker til inneklimasyke er fuktskader med vekst av muggsopper. Ikke sjelden er det også bygningsmessige forhold som gjør det svært vanskelig å gjennomføre et brukbart renhold. Vanlig er også problemer med ventilasjon og luftskifte.

Økonomi Oppretting av dette er ofte avhenghig av brukbar økonomi. Mange som ikke har det særlig romslig slik, kvier seg for de nødvendige ombygningene. Problemene skaper ikke sjelden uenighet og disharmoni i familien særlig hvis noen er eller føler seg syke. Helse må vi prioritere høyt, for dårlig helse er og gir i seg selv dårlig økonomi.

Det finnes noen, men dessverre for få økonomiske støtteordninger for oppretting av et dårlig inneklima. Oppdages bygningsmessige feil som fører til innemiljøplager i tide, er det byggmester og/eller selgeren som må ta den økonomiske belastningen. Noen ganger kan det være best å flytte. Ved salg av boligen må det gis full informasjon om alle kjente feil. Det kan jo også forekomme feil som selgeren selv ikke vet noe om. Da lønner det seg å ha forsikring mot dette.

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

Forsideegen boligTiltak etter kartlegning med Kvalifisert skjønn-metoden (KSM)

 

AKTUELLE KATEGORIER :
skoler og barnehager
egen bolig
om innemiljø og inneklima
yrkesbygg
tiltak
økonomi