DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
 Generellt om egen bolig
 Materialer og byggeprosesser
 Drift og bruk
 Luftkvalitet
 Spesielle problemer
 Ergonomi og sikkerhet
 Uteområdet
 Fukt
 ENØK / HENØK
 
 Tiltak etter kartlegning med Kvalifisert skjønn-metoden (KSM)
 
 Faktablad
 
 Pollenallergi - AaahhhAAATTsssschhoOo! "Kom mai, du skjønne osv" + plager
 
 Stønadsordninger
 
 Tiltak i skole og barnehage og yrkesbygg
 
 Undersøk innemiljøet ditt med Kvalifisert skjønn-metoden for boliger
 
 WHO: Godt inneklima er en menneskerettighet
 
 Balansert ventilasjon og luftfuktighet
 
 Bruk av rom i kjeller eller sokkeletasje
 
 Ventilasjonstyper
 
 Godt innemiljø hjemme? Innemiljø i boliger.
 
 Er luften inne god nok?
 
 Bygningslov: Energiøkonomisering, tette hus og helserisiko
 
 Nyoppdaget fukt og muggsopp hos mange
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Bruk av rom i kjeller eller sokkeletasje

Når familien vokser eller barna vokser slik at det er behov for flere rom i et hus, er det mange som innreder et soverom eller to i kjeller eller sokkeletasje selv om denne delen av huset opprinnelig ikke er tilrettelagt for slik bruk.

Denne nettsiden får en del henvendelser med spørsmål om dette. De fleste henvendelser gjelder problemer på grunn av fukt og for dårlig ventilasjon. Mye skyldes kondens på soverom , se Kondensproblemer i ny bolig ,
Fuktskader og muggsoppvekst i OBOS leilighet,
og Kondensproblemer i soverom
.

Her er et typisk eksempel:
"Hei, vi bruker et kjellerrom i huset som soverom for familiens tenåring.
Rommet har nok tidligere vært garasje. Det er ikke råte og heller ikke synlige fuktskader noe sted, men et par steder virker det som det er fuktgjennomslag på veggen, og flisene mellom gulv og vegg synes å løsne litt.

Det oppleves ikke særlig bra å la ham sove der, og luften etter en natt er "tett" og fuktig, men inntil vi har bygget soverom på toppen av huset, må han nok bli der han er.

Spørsmålet er: vil det hjelpe å kjøpe en luftavfukter/renser eller er det penger ut av vinduet? Det er et vindu som kan åpnes, men det er lite og i høyde med bakken.
Ellers er det varmekabler og et lite avtrekk i et tilstøtende rom som jeg forsøker å ha på så mye som mulig."

SVAR:

Det ser ut som du har flere problemer å løse, og det er ganske vanlige problemer for mange som etter hvert tar i bruk rom i kjeller eller sokkeletasje som egentlig ikke er beregnet som sove- eller oppholdsrom.

1. Fuktgjennomslag på veggen og fliser som løsner mellom gulv og vegg gir mistanke om for dårlig isolasjon mot vannpress utenfra . Hvis det ikke rettes opp, er det sannsynlig at skadene vil øke på og skape større problemer med tiden.

2. Fuktig og ”tett” luft om morgenen i soverommet er et tegn på for dårlig ventilasjon. Et lite vindu i bakkenivå vil gi for dårlig luftskifte for en tenåring som sover i rommet med stor risiko for kondens.

En luftavfukter kan kanskje fange opp overskudd av fukten , men retter ikke opp mangel på friskluft.

Det er kanskje mulig å få bedre luft ved å holde døren åpen til naborommet med avtrekket der i gang – uten at det blir for mye trekk der han ligger.
Prøv det ut med forskjellige grader av åpen dør, fra å ha den på gløtt til helt åpen og uten noen som helst tildekking av vinduet. Et alternativ (men dyrere) er å installere et romaggregat etter råd av en ventilasjonsekspert (se Gule sider: Ventilasjon).

Sist oppdatert 23. januar 2008)

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

Forsideegen boligBruk av rom i kjeller eller sokkeletasje

 

AKTUELLE KATEGORIER :
egen bolig
fukt
ventilasjon
luftkvalitet