DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
 Generellt om egen bolig
 Materialer og byggeprosesser
 Drift og bruk
 Luftkvalitet
 Spesielle problemer
 Ergonomi og sikkerhet
 Uteområdet
 Fukt
 ENØK / HENØK
 
 Tiltak etter kartlegning med Kvalifisert skjønn-metoden (KSM)
 
 Faktablad
 
 Pollenallergi - AaahhhAAATTsssschhoOo! "Kom mai, du skjønne osv" + plager
 
 Stønadsordninger
 
 Tiltak i skole og barnehage og yrkesbygg
 
 Undersøk innemiljøet ditt med Kvalifisert skjønn-metoden for boliger
 
 WHO: Godt inneklima er en menneskerettighet
 
 Balansert ventilasjon og luftfuktighet
 
 Bruk av rom i kjeller eller sokkeletasje
 
 Ventilasjonstyper
 
 Godt innemiljø hjemme? Innemiljø i boliger.
 
 Er luften inne god nok?
 
 Bygningslov: Energiøkonomisering, tette hus og helserisiko
 
 Nyoppdaget fukt og muggsopp hos mange
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Tiltak i skole. Tiltak i barnehage. Tiltak i yrkesbygg

  • Bygningsmessige tiltak
  • Forvaltning, drift og vedlikehold
  • Egeninnsats
  • Et godt innemiljø forutsetter god planlegging og gjennomføring av bygget og byggeprosessene.

    Det krever god forvaltning, hensiktsmessig drift (obs ventilasjon, energiøkonomisering (HENØK) og godt renhold) slik at de bygningsmessige forholde er gode. <

    Det forutsetter også innsats fra brukernes side.

  • Det er utviklet egne strategier og programmer for egeninnsats, se Aktiv MEIS / Aktiv DUE, Larvikmodellen, Kvalifisert skjønn-metoden.

Et godt innemiljø skapes gjennom en rekke samlede tiltak som angitt innledningsvis ( se: "Tiltak for et godt innemiljø").

En viktig side av dette er at bygningsmessige forhold og drift legges til rette for å skape og vedlikeholde et godt innemiljø. Med dagens viten kan man det.

En like viktig side er at brukerne selv bidrar på beste måte for å vedlikeholde og kanskje forbedre sitt eget innemiljø. Det er utarbeidet spesielle strategier for dette i skoler og barnehager, og det er særlig to modeller som brukes med gode resultater i praksis: "Aktiv MEIS" som er utarbeidet av Kjell Aas, og "Larvikmodellen" (Tjue er bra for hue) som er utarbeidet av Kai Gustavsen (se litteraturlisten).

De to modellene har mye felles.

Tiltak for egeninnsats for et bedre innemiljø

Med kartlegning av innemiljøet/inneklimaet etter veiledningen i Kvalifisert skjønn metoden (KSM) kommer det vanligvis klart frem hvilke tiltak som er fornuftig å gjennomføre, og hva som bør prioriteres i første omgang.

Først gjelder det å utbedre de forholdene som karakteriseres som "dårlig"(skår 3) og "veldig dårlig" (skår 4), i neste omgang kanskje noen av de som karakteriseres som "mindre godt" (skår 2), selv om de er akseptable. Forsøk da å få til forhold som er beskrevet under "godt" (skår 1)! Bruk av veiledningen på denne måten sammen med "gode råd" vil utvilsomt gi et bedre innemiljø.

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

Forsideegen boligTiltak i skole og barnehage og yrkesbygg

 

AKTUELLE KATEGORIER :
generelt om innemiljø i skoler og barnehager
skoler og barnehager
egen bolig
yrkesbygg
tiltak