DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
 Generellt om egen bolig
 Materialer og byggeprosesser
 Gulv
 Maling
 
 Lim
 
 Naturprodukter
 
 Teflon
 
 Gummi
 
 Fiberlitteratur, mineralulllitteratur
 
 Linoljelitteratur
 
 Formaldehydlitteratur
 
 Vinduer
 
 Byggeprosessen
 
 Inneklimamerking. Materialmerking
 
 Isolasjon. Mineralull. Cellulosefibre. Asbest
 
 KSM for yrkesbygg 12. Byggets historie. (Fuktskader?)
 
 Latex. Lateks
 
 Materialer og renhold
 
 Miljøkvalitet og livsløp. Miljøregnskap
 
 Veggbelegg
 
 Tak. Hustak, Flate tak. Himlinger
 
 Feil om teppegulv
 
 Vinyl
 Drift og bruk
 Luftkvalitet
 Spesielle problemer
 Ergonomi og sikkerhet
 Uteområdet
 Fukt
 ENØK / HENØK
 
 Tiltak etter kartlegning med Kvalifisert skjønn-metoden (KSM)
 
 Faktablad
 
 Pollenallergi - AaahhhAAATTsssschhoOo! "Kom mai, du skjønne osv" + plager
 
 Stønadsordninger
 
 Tiltak i skole og barnehage og yrkesbygg
 
 Undersøk innemiljøet ditt med Kvalifisert skjønn-metoden for boliger
 
 WHO: Godt inneklima er en menneskerettighet
 
 Balansert ventilasjon og luftfuktighet
 
 Bruk av rom i kjeller eller sokkeletasje
 
 Ventilasjonstyper
 
 Godt innemiljø hjemme? Innemiljø i boliger.
 
 Er luften inne god nok?
 
 Bygningslov: Energiøkonomisering, tette hus og helserisiko
 
 Nyoppdaget fukt og muggsopp hos mange
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

materialer og byggeprosesser

materialer og byggeprosesser

Kategorier:

gulv
maling

Dokumenter:

Lim
Naturprodukter
Teflon
Gummi
Fiberlitteratur, mineralulllitteratur
Linoljelitteratur
Formaldehydlitteratur
Vinduer
Byggeprosessen
Inneklimamerking. Materialmerking
Isolasjon. Mineralull. Cellulosefibre. Asbest
KSM for yrkesbygg 12. Byggets historie. (Fuktskader?)
Latex. Lateks
Materialer og renhold
Miljøkvalitet og livsløp. Miljøregnskap
Veggbelegg
Tak. Hustak, Flate tak. Himlinger
Feil om teppegulv
Vinyl

 

DU ER HER :

Forsideegen boligmaterialer og byggeprosesser

 

AKTUELLE KATEGORIER :
bygningen
egen bolig