DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
 Generellt om egen bolig
 Materialer og byggeprosesser
 Drift og bruk
 Ventilasjon
 Planter og blomster
 Belysning
 Temperatur
 Husdyr
 Renhold
 
 Akustikk
 Tiltak
 Tobakksrøyk
 
 Risikoforhold
 Kvalifisert skjønn-metoden
 
 Luftfuktlitteratur, Luftrenserlitteratur
 
 Vann
 
 Støylitteratur
 
 Luftrensere og joneapparater
 
 Solavskjerming. Solskjerming
 
 KSM for yrkesbygg 11. Dyr og andre allergener inne.
 
 KSM for yrkesbygg 13. Støy. Akustikk.
 
 Vernemasker, støvmasker
 
 Det fysiske miljø og hjemmeulykker. Ergonomi. Sikkerhet
 
 Egeninnsats, Sanering
 
 KSM for yrkesbygg 10. Ventilasjon. Luftskifte.
 
 KSM for yrkesbygg 14. Belysning
 
 KSM for yrkesbygg 15. ENØK og HENØK (Helse først!)
 
 KSM for yrkesbygg 2. Personbelastning
 
 KSM for yrkesbygg 4. Andre, vanlige forurensninger inne
 
 Støy og Akustikk
 
 Undersøk innemiljøet ditt med Kvalifisert skjønn-metoden for boliger
 
 Valg av bolig
 
 Vedfyring
 
 KSM for yrkesbygg. Kvalifisert skjønn metoden for kartlegging av inneklima/innemiljø
 
 Parafinlekkasjer og helserisiko
 
 Godt innemiljø hjemme? Innemiljø i boliger.
 
 Kvalifisert skjønn-metoden for skoler og barnehager
 
 Støvsugere
 
 Konferanse om skoleanlegg i september 2008
 Luftkvalitet
 Spesielle problemer
 Ergonomi og sikkerhet
 Uteområdet
 Fukt
 ENØK / HENØK
 
 Tiltak etter kartlegning med Kvalifisert skjønn-metoden (KSM)
 
 Faktablad
 
 Pollenallergi - AaahhhAAATTsssschhoOo! "Kom mai, du skjønne osv" + plager
 
 Stønadsordninger
 
 Tiltak i skole og barnehage og yrkesbygg
 
 Undersøk innemiljøet ditt med Kvalifisert skjønn-metoden for boliger
 
 WHO: Godt inneklima er en menneskerettighet
 
 Balansert ventilasjon og luftfuktighet
 
 Bruk av rom i kjeller eller sokkeletasje
 
 Ventilasjonstyper
 
 Godt innemiljø hjemme? Innemiljø i boliger.
 
 Er luften inne god nok?
 
 Bygningslov: Energiøkonomisering, tette hus og helserisiko
 
 Nyoppdaget fukt og muggsopp hos mange
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

drift og bruk

Kategorier:

ventilasjon
planter og blomster
belysning
temperatur
husdyr
renhold
tiltak
tobakksrøyk
kvalifisert skjønn-metoden

Dokumenter:

Akustikk
Risikoforhold
Luftfuktlitteratur, Luftrenserlitteratur
Vann
Støylitteratur
Luftrensere og joneapparater
Solavskjerming. Solskjerming
KSM for yrkesbygg 11. Dyr og andre allergener inne.
KSM for yrkesbygg 13. Støy. Akustikk.
Vernemasker, støvmasker
Det fysiske miljø og hjemmeulykker. Ergonomi. Sikkerhet
Egeninnsats, Sanering
KSM for yrkesbygg 10. Ventilasjon. Luftskifte.
KSM for yrkesbygg 14. Belysning
KSM for yrkesbygg 15. ENØK og HENØK (Helse først!)
KSM for yrkesbygg 2. Personbelastning
KSM for yrkesbygg 4. Andre, vanlige forurensninger inne
Støy og Akustikk
Undersøk innemiljøet ditt med Kvalifisert skjønn-metoden for boliger
Valg av bolig
Vedfyring
KSM for yrkesbygg. Kvalifisert skjønn metoden for kartlegging av inneklima/innemiljø
Parafinlekkasjer og helserisiko
Godt innemiljø hjemme? Innemiljø i boliger.
Kvalifisert skjønn-metoden for skoler og barnehager
Støvsugere
Konferanse om skoleanlegg i september 2008

 

DU ER HER :

Forsideegen boligdrift og bruk

 

AKTUELLE KATEGORIER :
bygningen
egen bolig