DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
 S&S
 
 Hygieniske hustavler
 Litteratur
 ENØK / HENØK
 
 Tiltak etter kartlegning med Kvalifisert skjønn-metoden (KSM)
 
 Definisjoner
 
 KSM for yrkesbygg 3. Spesielle forurensninger
 
 KSM for yrkesbygg 11. Dyr og andre allergener inne.
 
 KSM for yrkesbygg 13. Støy. Akustikk.
 
 KSM for yrkesbygg 16. Annet (tilgjengelighet, psykososialt, estetisk mm)
 
 Innemiljø og Økonomi
 
 Estetisk miljø
 
 Hvorfor et godt innemiljø? Liv er kjemi!
 
 Inneklimamerking. Materialmerking
 
 Innemiljø - en sammensatt utfordring
 
 KSM for yrkesbygg 10. Ventilasjon. Luftskifte.
 
 KSM for yrkesbygg 15. ENØK og HENØK (Helse først!)
 
 KSM for yrkesbygg 2. Personbelastning
 
 KSM for yrkesbygg 4. Andre, vanlige forurensninger inne
 
 Lenker
 
 Normer. Grenseverdier
 
 Ventilasjon i yrkesbygg
 
 WHO: Godt inneklima er en menneskerettighet
 
 KSM for yrkesbygg. Kvalifisert skjønn metoden for kartlegging av inneklima/innemiljø
 
 Trangere klasserom, dårligere inneklima, dårligere undervisning
 
 WHO/Europa ut mot fukt og muggsoppvekst inne
 
 Balansert ventilasjon og luftfuktighet
 
 Arkitekttabber
 
 Hvorfor syk av inneklima? Mekanismer og forklaringsmodeller
 
 Kvalifisert skjønn-metoden for skoler og barnehager
 
 Er luften inne god nok?
 
 Kontorstoler er støvbomber
 
 Nyoppdaget fukt og muggsopp hos mange
 
 Føre - var - prinsippet
 
 Dokumentasjon, bevis og indisier
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

om innemiljø og inneklima

Generellt om innemiljøet

Kategorier:

S&S
litteratur
ENØK / HENØK

Dokumenter:

Hygieniske hustavler
Tiltak etter kartlegning med Kvalifisert skjønn-metoden (KSM)
Definisjoner
KSM for yrkesbygg 3. Spesielle forurensninger
KSM for yrkesbygg 11. Dyr og andre allergener inne.
KSM for yrkesbygg 13. Støy. Akustikk.
KSM for yrkesbygg 16. Annet (tilgjengelighet, psykososialt, estetisk mm)
Innemiljø og Økonomi
Estetisk miljø
Hvorfor et godt innemiljø? Liv er kjemi!
Inneklimamerking. Materialmerking
Innemiljø - en sammensatt utfordring
KSM for yrkesbygg 10. Ventilasjon. Luftskifte.
KSM for yrkesbygg 15. ENØK og HENØK (Helse først!)
KSM for yrkesbygg 2. Personbelastning
KSM for yrkesbygg 4. Andre, vanlige forurensninger inne
Lenker
Normer. Grenseverdier
Ventilasjon i yrkesbygg
WHO: Godt inneklima er en menneskerettighet
KSM for yrkesbygg. Kvalifisert skjønn metoden for kartlegging av inneklima/innemiljø
Trangere klasserom, dårligere inneklima, dårligere undervisning
WHO/Europa ut mot fukt og muggsoppvekst inne
Balansert ventilasjon og luftfuktighet
Arkitekttabber
Hvorfor syk av inneklima? Mekanismer og forklaringsmodeller
Kvalifisert skjønn-metoden for skoler og barnehager
Er luften inne god nok?
Kontorstoler er støvbomber
Nyoppdaget fukt og muggsopp hos mange
Føre - var - prinsippet
Dokumentasjon, bevis og indisier

 

DU ER HER :

Forsideom innemiljø og inneklima