DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
 S&S
 
 Hygieniske hustavler
 Litteratur
 ENØK / HENØK
 
 Tiltak etter kartlegning med Kvalifisert skjønn-metoden (KSM)
 
 Definisjoner
 
 KSM for yrkesbygg 3. Spesielle forurensninger
 
 KSM for yrkesbygg 11. Dyr og andre allergener inne.
 
 KSM for yrkesbygg 13. Støy. Akustikk.
 
 KSM for yrkesbygg 16. Annet (tilgjengelighet, psykososialt, estetisk mm)
 
 Innemiljø og Økonomi
 
 Estetisk miljø
 
 Hvorfor et godt innemiljø? Liv er kjemi!
 
 Inneklimamerking. Materialmerking
 
 Innemiljø - en sammensatt utfordring
 
 KSM for yrkesbygg 10. Ventilasjon. Luftskifte.
 
 KSM for yrkesbygg 15. ENØK og HENØK (Helse først!)
 
 KSM for yrkesbygg 2. Personbelastning
 
 KSM for yrkesbygg 4. Andre, vanlige forurensninger inne
 
 Lenker
 
 Normer. Grenseverdier
 
 Ventilasjon i yrkesbygg
 
 WHO: Godt inneklima er en menneskerettighet
 
 KSM for yrkesbygg. Kvalifisert skjønn metoden for kartlegging av inneklima/innemiljø
 
 Trangere klasserom, dårligere inneklima, dårligere undervisning
 
 WHO/Europa ut mot fukt og muggsoppvekst inne
 
 Balansert ventilasjon og luftfuktighet
 
 Arkitekttabber
 
 Hvorfor syk av inneklima? Mekanismer og forklaringsmodeller
 
 Kvalifisert skjønn-metoden for skoler og barnehager
 
 Er luften inne god nok?
 
 Kontorstoler er støvbomber
 
 Nyoppdaget fukt og muggsopp hos mange
 
 Føre - var - prinsippet
 
 Dokumentasjon, bevis og indisier
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Arkitekttabber

Det er noen feil som går igjen feil der helhetskravet til et godt og sunt innemiljø ofres på "skjønnhetens alter". De må kalles arkitekttabber.

De alvorligste feilene er også de vanligste. Hit hører konstruksjonsfeil som fører til:

1. Fukt- og vannskade

2. Mye svevestøv (med kjemisk last

3. Dårlig luftskifte


Vi har sett flere eksempler på bygg som har fått arkitektpris e.l. for estetiske forhold, men som har tydelige bygningstekniske svakheter som fører til plager og sykdom hos brukerne.
Her skal nevnes noen vanlige feil.

Konstruksjonsfeil som fører til fuktskader er meget vanlige.
Det er også ofte hensyn til renhold som mangler. Mange vakre innemiljøer er så lite renholdsvennlige at inneklimaet blir dårlig.


Vanlige feil

 • Bruk av materialer som sammen ikke tåler vannpress, regn osv (bl.a. glass -mur)
 • flate tak med fuktproblemer
 • innvendig ru teglstensvegg med renholdsproblemer
 • horisontale lister og liggende panel med renholdsproblemer
 • perforerte akustiske plater eller lignende i vegg med renholdsproblem
 • vakre, hengende lamper med brent støv, renholdsproblem
 • bjelker og gesimser med renholdsproblem
 • åpen kjøkkenløsning (som krever ekstra sterk avtrekksvifte) med luftforurensninger, lukt
 • bjørkefiken som "myknende" inneplante med allergi
 • store vindusflater med utilstrekkelig solavskjerming med temperaturproblemer, strålingsvarme
 • heldekkende teppegulv med svevestøv og lukt, renholdsproblem
 • strå- og tekstiltapeter med renholdsproblemer
 • feilplasserte lufteluker (som tildekkes av gardinene) med utilstrekkelig luftskifte
 • vinduer som ikke kan åpnes med utilstrekkelig luftskifte ved ekstra belastning
 • åpne føringer av rør og ventilasjonskanaler med renholdsproblem
 • skjulte tilluftsventiler med utilstrekkelig luftskifte eller trekk
 • direkte overgang uterom/innerom med manglende avsmussing
 • åpne innvendige trapper med barneskader
 • etc

På den annen side er det mange arkitekter som sammen med husbyggeren finner frem til meget gode løsninger der kartlegningen av innemiljøet gir bare gode skår samtidig som estetiske hensyn er fint ivaretatt.

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

Forsideom innemiljø og inneklimaArkitekttabber

 

AKTUELLE KATEGORIER :
om innemiljø og inneklima
spesielle problemer