DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
 S&S
 
 Hygieniske hustavler
 Litteratur
 ENØK / HENØK
 
 Tiltak etter kartlegning med Kvalifisert skjønn-metoden (KSM)
 
 Definisjoner
 
 KSM for yrkesbygg 3. Spesielle forurensninger
 
 KSM for yrkesbygg 11. Dyr og andre allergener inne.
 
 KSM for yrkesbygg 13. Støy. Akustikk.
 
 KSM for yrkesbygg 16. Annet (tilgjengelighet, psykososialt, estetisk mm)
 
 Innemiljø og Økonomi
 
 Estetisk miljø
 
 Hvorfor et godt innemiljø? Liv er kjemi!
 
 Inneklimamerking. Materialmerking
 
 Innemiljø - en sammensatt utfordring
 
 KSM for yrkesbygg 10. Ventilasjon. Luftskifte.
 
 KSM for yrkesbygg 15. ENØK og HENØK (Helse først!)
 
 KSM for yrkesbygg 2. Personbelastning
 
 KSM for yrkesbygg 4. Andre, vanlige forurensninger inne
 
 Lenker
 
 Normer. Grenseverdier
 
 Ventilasjon i yrkesbygg
 
 WHO: Godt inneklima er en menneskerettighet
 
 KSM for yrkesbygg. Kvalifisert skjønn metoden for kartlegging av inneklima/innemiljø
 
 Trangere klasserom, dårligere inneklima, dårligere undervisning
 
 WHO/Europa ut mot fukt og muggsoppvekst inne
 
 Balansert ventilasjon og luftfuktighet
 
 Arkitekttabber
 
 Hvorfor syk av inneklima? Mekanismer og forklaringsmodeller
 
 Kvalifisert skjønn-metoden for skoler og barnehager
 
 Er luften inne god nok?
 
 Kontorstoler er støvbomber
 
 Nyoppdaget fukt og muggsopp hos mange
 
 Føre - var - prinsippet
 
 Dokumentasjon, bevis og indisier
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Lenker

Oppdatering (oktober 2005) av lenker (URL-adresser)
Både myndigheter og mange aviser og andre private foretak har endret eller endrer adresse til nettsidene sine. I mange tilfeller er det ikke sørget for videresending til de nye adressene. Det er ikke mulig å følge helt med i slike endringer fra dag til dag, og derfor kan det være at noen lenker på vår nettside ikke fører frem lenger. Hvis dette gjelder lenker til lover, forskrifter og veiledninger, kan noen av de følgende adressene være til hjelp:


Lovdata: Lovdata
Barneombudet: Barneombudet
Helsetilsynets forskrifter og veiledninger : Helsetilsynet forskrifter
Forskrift om internkontroll:
Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager, skoler mv:
Miljørettet helsevern i barnehager og skoler
Veileder til forskrift for miljørettet helsevern i barnehager, skoler mv : Veileder barnehager og skoler
Lover for helsetjenesten: Lover for helsetjenesten
Legemiddelloven: Legemiddelloven
>Arbeidstilsynets regelverk
Arbeidstilsynets forskrifter: >Arbeidstilsynets forskrifter
Arbeidstilsynets Veiledning Klima og luftkvalitet på arbeidsplassen: >Klima og luftkvalitet på arbeidsplassen>/a>
Et stort antall lenker finner du også på nettsiden til Statens Bygningstekniske Etat,
Bygningsteknisk etat
Helsetilsynet har et nettsted som kan vise vei til en rekke forskrifter, veiledninger og annet nyttig stoff: http://www.helsetilsynet.no

Norges astma- og allergiforbund (NAAF) har et nettsted som gir infallsport til bl.a. inneklimakunnskaper: http://www.naaf.no/
HMS - Helse, Miljø, Sikkerhet har egen nettside: HMS
BE har lagd en spesialutgaven om utbedring av fuktskader etter flom under: http://www.be.no/
Radon Informasjon om radon finnes på http://www.nbr.no/
Nyttig oversikt over fuktskader: Bakke JV, Bjørseth O, Johannesen LN, Løvik M, Syversen T (2000):Fuktige bygninger gir helseplager. NTNU, Det medisinske fakultet, Trondheim: http://www.medisin.ntnu.no/ikn/rapporter/fukthus.pdf


Aas, K (2000): Innemiljø og helse for barn Kunnskapsbank
www.innemiljo.net

Aas K: Allergiviten www.allergiviten.no
Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Regelverket knyttet til HMS finnes på nettstedet http://www.hmsetatene.no
Boligguide: Boliguiden har både kommersielle sider og nøyrale fagsider i et samarbeid mellom Teknologisk institutt, Huseiernes Landsforbund og håndverkere.
National Safety Council i USA har en National Safety Council med aktuele tema for innemiljø.

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

Forsideom innemiljø og inneklimaLenker

 

AKTUELLE KATEGORIER :
om innemiljø og inneklima
kontakt for innemiljøspørsmål