DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
 S&S
 
 Hygieniske hustavler
 Litteratur
 ENØK / HENØK
 
 Tiltak etter kartlegning med Kvalifisert skjønn-metoden (KSM)
 
 Definisjoner
 
 KSM for yrkesbygg 3. Spesielle forurensninger
 
 KSM for yrkesbygg 11. Dyr og andre allergener inne.
 
 KSM for yrkesbygg 13. Støy. Akustikk.
 
 KSM for yrkesbygg 16. Annet (tilgjengelighet, psykososialt, estetisk mm)
 
 Innemiljø og Økonomi
 
 Estetisk miljø
 
 Hvorfor et godt innemiljø? Liv er kjemi!
 
 Inneklimamerking. Materialmerking
 
 Innemiljø - en sammensatt utfordring
 
 KSM for yrkesbygg 10. Ventilasjon. Luftskifte.
 
 KSM for yrkesbygg 15. ENØK og HENØK (Helse først!)
 
 KSM for yrkesbygg 2. Personbelastning
 
 KSM for yrkesbygg 4. Andre, vanlige forurensninger inne
 
 Lenker
 
 Normer. Grenseverdier
 
 Ventilasjon i yrkesbygg
 
 WHO: Godt inneklima er en menneskerettighet
 
 KSM for yrkesbygg. Kvalifisert skjønn metoden for kartlegging av inneklima/innemiljø
 
 Trangere klasserom, dårligere inneklima, dårligere undervisning
 
 WHO/Europa ut mot fukt og muggsoppvekst inne
 
 Balansert ventilasjon og luftfuktighet
 
 Arkitekttabber
 
 Hvorfor syk av inneklima? Mekanismer og forklaringsmodeller
 
 Kvalifisert skjønn-metoden for skoler og barnehager
 
 Er luften inne god nok?
 
 Kontorstoler er støvbomber
 
 Nyoppdaget fukt og muggsopp hos mange
 
 Føre - var - prinsippet
 
 Dokumentasjon, bevis og indisier
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Kontorstoler er støvbomber

Sitter på støvbomber

Presseklipp, Dagsavisen 20. februar 2007
”Prøv kontorstoltesten: Et raskt slag på setet avslører hvor mye støv og midd som skjuler seg i stoffet. Bedrifter sparer penger på renholdet – og betaler i sykdom. Ett slag er nok for å avdekke hvilke store mengder støv og midd som skjuler seg i et helt vanlig kontorstolsete.
(Journalist Sigmund Clementz).
-- ”Örebro universitetssjukehus i Sverige har gransket åtte «nyvaskede» kontormiljøer for støv. Resultatet er nedslående. – Det finnes så mange støvpartikler at kontorene er å betegne som helseskadelige arbeidsplasser. Og de offentlige kontorene er like ille som de private, sier professor Göran Stridh til avisen Dagens Nyheter.
Mens flater som gulv og dataskjermer blir gjort rene, får de verste støvbombene på kontoret være i fred.
– Kontorstolen er fæl. Den blir som regel aldri rengjort. Gardiner får sjelden eller aldri en omgang i vaskemaskinen. Lysarmaturer høyt oppe under taket får leve sitt eget liv, sier Stridh.
De mest støvrike delene av kontorarbeidsplassene befinner seg på mindre enn en armlengdes avstand fra de fleste, går det fram av studien.

-- Professor Göran Stridh påpeker at det er de største partiklene som fester seg i de øvre luftveiene. De nest største partiklene – respirable – forsvinner ned i lungene og blir der. Ultrafine partikler kan komme ut i blodomløpet gjennom lungene.
Mesterfotografen Lennart Nilsson – mest kjent for fotografiene av hvordan et barn blir til – har bistått med mikroskopbilder i studien. På disse bildene har Göran Stridh funnet rester av grus og sand og store mengder mikroorganismer og pollen skjult i kontorstolseter.

Kommentar

Kontorstolene og evt andre stoppede møbler bør støvsuges ukentlig! Gardiner må vaskes minst 1 gang årlig. Høye lister, hyller, hengende asrmatur som samler støv må støvsuges eller moppes flere ganger i året.
Støv og svevstøv er viktigere for sykdom enn mange er klar over.

Det er mest med svevestøvet som vi puster inn, at vi får inn i oss fremmesstoffer fra miljøet som kan skade oss. Derfor er det en klar sammenheng mellom renhold og helse
. Tydeligst er det for mennesker med inhalasjonsallergier og ved astma og andre utslag av overfølsomhet, men det kan være avgjørende for helse, trivsel, funksjons- og arbeidsevne for mange, mange flere av oss.

Med godt renhold av gulv og glatte flater kan miljøet se rent nok ut, men de viktigste kildene for helsefarlig svevestøv er usynlig. De finnes i høye områder som ikke nås med daglig rengjøring, og i støvsamlende tekstiler. Jo lenger støvet ligger der, jo mer trekker det til seg og samler opp kjemiske stoffer fra luften omkring.


Svevestøv er som bittesmå glidefly og hangglidere lastet med kjemi (og allergener) som de legger fra seg på oss og inne i oss.

Noe av dette støvet frigjøres på grunn av varmluftstrømmer, av svake luftstrømmer når dører og skuffer åpnes og lukkes, når noen beveger seg i rommet, når noen løfter en arm eller setter seg/ reiser seg fra stolene osv. osv.
Så pustes det støvet inn eller legger seg (for en stund) på en annen ”flyplass” i rommet.

Det er klar sammenheng mellom støv, renholdskvalitet og helse i kontormiljøer.

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

Forsideom innemiljø og inneklimaKontorstoler er støvbomber

 

AKTUELLE KATEGORIER :
om innemiljø og inneklima
kjemiske agens
yrkesbygg
renhold
presseklipp
økonomi