DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
 S&S
 
 Hygieniske hustavler
 Litteratur
 ENØK / HENØK
 
 Tiltak etter kartlegning med Kvalifisert skjønn-metoden (KSM)
 
 Definisjoner
 
 KSM for yrkesbygg 3. Spesielle forurensninger
 
 KSM for yrkesbygg 11. Dyr og andre allergener inne.
 
 KSM for yrkesbygg 13. Støy. Akustikk.
 
 KSM for yrkesbygg 16. Annet (tilgjengelighet, psykososialt, estetisk mm)
 
 Innemiljø og Økonomi
 
 Estetisk miljø
 
 Hvorfor et godt innemiljø? Liv er kjemi!
 
 Inneklimamerking. Materialmerking
 
 Innemiljø - en sammensatt utfordring
 
 KSM for yrkesbygg 10. Ventilasjon. Luftskifte.
 
 KSM for yrkesbygg 15. ENØK og HENØK (Helse først!)
 
 KSM for yrkesbygg 2. Personbelastning
 
 KSM for yrkesbygg 4. Andre, vanlige forurensninger inne
 
 Lenker
 
 Normer. Grenseverdier
 
 Ventilasjon i yrkesbygg
 
 WHO: Godt inneklima er en menneskerettighet
 
 KSM for yrkesbygg. Kvalifisert skjønn metoden for kartlegging av inneklima/innemiljø
 
 Trangere klasserom, dårligere inneklima, dårligere undervisning
 
 WHO/Europa ut mot fukt og muggsoppvekst inne
 
 Balansert ventilasjon og luftfuktighet
 
 Arkitekttabber
 
 Hvorfor syk av inneklima? Mekanismer og forklaringsmodeller
 
 Kvalifisert skjønn-metoden for skoler og barnehager
 
 Er luften inne god nok?
 
 Kontorstoler er støvbomber
 
 Nyoppdaget fukt og muggsopp hos mange
 
 Føre - var - prinsippet
 
 Dokumentasjon, bevis og indisier
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Trangere klasserom, dårligere inneklima, dårligere undervisning

"Stadig trangere i klasserommene NRK nyheter 4. mai 2007
Journalist: Jørn Andre Lien.)

Elevene i den norske skolen sitter stadig trangere - stikk i strid med regjeringens ønsker. Utdanningsforbundet viser til at 25 prosent av elevene sitter i klasser med flere enn 20 elever. Det er langt over det dobbelte av antallet i år 2000, og langt unna regjeringens målsetting, sier kunnskapsminister Øystein Djupedal. ”Vi forventer at skolen i løpet av 2007 tilføres mer penger, slik at man får ansatt flere lærere”, sier Djupedal."

Kommentar
Artikkelen dreier seg om at undervisningen blir dårligere fordi lærermangel gjør at flere elever må samles i hvert klasserom med en lærer.
Her har man utelatt et viktig argument som gjelder for svært mange skoler i Norge, nemlig at trange klasserom i mange skoler betyr enda dårligere inneklima og at også det kan gi dårligere undervisning og svakere læring.

  • Mane elever i hvert klasserom kan gi dårligere undervisning fordi læreren ikke kan nå og hjelpe alle godt nok

  • inneklimaet i klassen blir dårligere

I mange norske skoler er inneklimaet elendig og ikke akseptabelt i henhold til lov og forskrifter. Når elevantallet i klasserommet øker, blir inneluften enda dårligere hvis luftskiftet ikke kan økes og renholdet bedres.
Det går ut over elevenes konsentrasjonsevne, læring og arbeidsevne. De blir intellektuelt tregere, fortere trett og gjør flere feil. Det kan også øke uro og aggressivitet hos noen. Dette er dokumentert for elever ganske tidlig i forsknings- og prosjektrapporter , i Aktiv MEIS prosjektet, der det også er vist at mobbing kan motvirkes med Aktiv MEIS , og i nyere forskning.

Dårlig inneklima på skolen kan også føre til dårligere helse med mer sykdom og fravær for noen elever med en eller annen form for miljøhemming.


Av barns munn: Sauer sier bææ- bææ,
mange voksne sier bla- bla og æddabæædda!

Når skal det bli slik at vi voksne (i dette tilfellet: ansvarlige politikere) skal vise i handling det vi snakker om for ”å prioritere barna”?

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

Forsideom innemiljø og inneklimaTrangere klasserom, dårligere inneklima, dårligere undervisning

 

AKTUELLE KATEGORIER :
skoler og barnehager
regler og forskrifter
om innemiljø og inneklima