DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
 S&S
 
 Hygieniske hustavler
 Litteratur
 ENØK / HENØK
 
 Tiltak etter kartlegning med Kvalifisert skjønn-metoden (KSM)
 
 Definisjoner
 
 KSM for yrkesbygg 3. Spesielle forurensninger
 
 KSM for yrkesbygg 11. Dyr og andre allergener inne.
 
 KSM for yrkesbygg 13. Støy. Akustikk.
 
 KSM for yrkesbygg 16. Annet (tilgjengelighet, psykososialt, estetisk mm)
 
 Innemiljø og Økonomi
 
 Estetisk miljø
 
 Hvorfor et godt innemiljø? Liv er kjemi!
 
 Inneklimamerking. Materialmerking
 
 Innemiljø - en sammensatt utfordring
 
 KSM for yrkesbygg 10. Ventilasjon. Luftskifte.
 
 KSM for yrkesbygg 15. ENØK og HENØK (Helse først!)
 
 KSM for yrkesbygg 2. Personbelastning
 
 KSM for yrkesbygg 4. Andre, vanlige forurensninger inne
 
 Lenker
 
 Normer. Grenseverdier
 
 Ventilasjon i yrkesbygg
 
 WHO: Godt inneklima er en menneskerettighet
 
 KSM for yrkesbygg. Kvalifisert skjønn metoden for kartlegging av inneklima/innemiljø
 
 Trangere klasserom, dårligere inneklima, dårligere undervisning
 
 WHO/Europa ut mot fukt og muggsoppvekst inne
 
 Balansert ventilasjon og luftfuktighet
 
 Arkitekttabber
 
 Hvorfor syk av inneklima? Mekanismer og forklaringsmodeller
 
 Kvalifisert skjønn-metoden for skoler og barnehager
 
 Er luften inne god nok?
 
 Kontorstoler er støvbomber
 
 Nyoppdaget fukt og muggsopp hos mange
 
 Føre - var - prinsippet
 
 Dokumentasjon, bevis og indisier
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Balansert ventilasjon og luftfuktighet

Vi bygger nytt og vil gjerne installere ventilasjonssystem. Naboene har balansert ventilasjonsanlegg med inn-og ut lufting.

Jeg opplever den lufta over tid som tørr og får vondt i hodet. Det samme gjør jeg på sykehuset der jeg jobber, der er den tørr pga mange apparater som avgir varme.

Finnes det balanserte ventilasjonsanlegg med "fuktfilter" eller en mekanisme for å justere fuktigheten i lufta som renses.
Har forstått det slik at lufta som kommer utenfra, varmes opp til innstilt temperatur, da er det jo logisk at den blir tørrere etter oppvarming.

SVAR

Det er en god idé å installere balansert ventilasjon med varmegjenvinning, men absolutt ikke med oppvarming av luften gjennom ventilasjonssystemet!

Det er mye annet og bedre å velge mellom for oppvarming av nytt hus.

Det er bare varmegjenvinneren som kan trenge en liten forvarming (ca 1000 w) på ekstra kalde dager og det styrer du selv med en bryter (for eksempel i sikringsskapet).
Se og bruk sjekklisten for balansert ventilasjon.

Tørr luft?
Mennesker har ingen sans som kan fortelle noe om luftfuktighet Når det føles som luften er tørr, skyldes det som oftest at den er forurenset slik at den irriterer slimhinnene.
Luftfuktighet må måles med egnede instrumenter, og det er best om den er mellom 20 og 40, kanskje til nød 50%, men se hvorfor RF 20-40% anbefales.

Om luftfuktigheten virkelig er for lav, skal det ikke tilføres fukt gjennom ventilasjonsanlegget! Det ville gitt stor risiko for fuktsnedslag i kanalene med vekst av mikroorganismer og forverring av inneklimaet.

(Sist oppdatert 18. januar 2008)

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

Forsideom innemiljø og inneklimaBalansert ventilasjon og luftfuktighet

 

AKTUELLE KATEGORIER :
inneluft
egen bolig
fukt
ventilasjon
om innemiljø og inneklima