DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
 S&S
 
 Hygieniske hustavler
 Litteratur
 
 Fiberlitteratur, mineralulllitteratur
 
 Isocyanatlitteratur
 
 Linoljelitteratur
 
 Luftfuktlitteratur, Luftrenserlitteratur
 
 Petrifilmlitteratur
 
 Rundskriv og Veiledere
 
 Forskrifter
 
 Diesellitteratur
 
 KSMlitteratur
 
 Formaldehydlitteratur
 
 Middlitteratur
 
 Plantelitteratur
 
 Skolelitteratur, Barnehagelitteratur
 
 Temperaturlitteratur
 
 Vannbasert malinglitteratur
 
 Maling-litteratur
 
 Vinyllitteratur, PVClitteratur
 
 Renholdslitteratur
 
 Radonlitteratur
 
 Tobakklitteratur
 
 Belegglitteratur
 
 Støylitteratur
 
 Uteareallitteratur, Uteluftlitteratur
 
 SBSlitteratur
 
 Kronisk tretthetlitteratur
 
 Endotoksin- og Mykotoksin-litteratur
 
 Støvlitteratur
 
 Oppslagslitteratur
 
 Våt-betonglitteratur
 
 MCSLitteratur, IEILitteratur, Kontorsykelitteratur
 
 Elektromagnetisme, Magnetisme litteratur
 
 Litteratur
 
 Luktlitteratur
 
 ENØKlitteratur
 
 Lover
 
 Fukt- og vannskadelitteratur
 
 OCIA- og VOC-litteratur
 
 Ftalatlitteratur
 
 Dokumentasjon, bevis og indisier
 ENØK / HENØK
 
 Tiltak etter kartlegning med Kvalifisert skjønn-metoden (KSM)
 
 Definisjoner
 
 KSM for yrkesbygg 3. Spesielle forurensninger
 
 KSM for yrkesbygg 11. Dyr og andre allergener inne.
 
 KSM for yrkesbygg 13. Støy. Akustikk.
 
 KSM for yrkesbygg 16. Annet (tilgjengelighet, psykososialt, estetisk mm)
 
 Innemiljø og Økonomi
 
 Estetisk miljø
 
 Hvorfor et godt innemiljø? Liv er kjemi!
 
 Inneklimamerking. Materialmerking
 
 Innemiljø - en sammensatt utfordring
 
 KSM for yrkesbygg 10. Ventilasjon. Luftskifte.
 
 KSM for yrkesbygg 15. ENØK og HENØK (Helse først!)
 
 KSM for yrkesbygg 2. Personbelastning
 
 KSM for yrkesbygg 4. Andre, vanlige forurensninger inne
 
 Lenker
 
 Normer. Grenseverdier
 
 Ventilasjon i yrkesbygg
 
 WHO: Godt inneklima er en menneskerettighet
 
 KSM for yrkesbygg. Kvalifisert skjønn metoden for kartlegging av inneklima/innemiljø
 
 Trangere klasserom, dårligere inneklima, dårligere undervisning
 
 WHO/Europa ut mot fukt og muggsoppvekst inne
 
 Balansert ventilasjon og luftfuktighet
 
 Arkitekttabber
 
 Hvorfor syk av inneklima? Mekanismer og forklaringsmodeller
 
 Kvalifisert skjønn-metoden for skoler og barnehager
 
 Er luften inne god nok?
 
 Kontorstoler er støvbomber
 
 Nyoppdaget fukt og muggsopp hos mange
 
 Føre - var - prinsippet
 
 Dokumentasjon, bevis og indisier
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

litteratur

Det henvises her til noen få oppslagsverk som bør være tilgjengelig for nøyere studier, evt anbefalt lesning for innringere. I tillegg henvises til spesiell litteratur. Her angis noe av litteraturen med skår fra 1-4: som står for henholdsvis "God", "mindre god, men akseptabel", "dårlig", "meget dårlig"). Dette er gjort ut fra Aas’ vurdering av hvor god og relevant dokumentasjonen er i vedkommende publikasjon. (Slik skåring er imidlertid ikke gjort for Aas's egne publikasjoner).

Dokumenter:

Fiberlitteratur, mineralulllitteratur
Isocyanatlitteratur
Linoljelitteratur
Luftfuktlitteratur, Luftrenserlitteratur
Petrifilmlitteratur
Rundskriv og Veiledere
Forskrifter
Diesellitteratur
KSMlitteratur
Formaldehydlitteratur
Middlitteratur
Plantelitteratur
Skolelitteratur, Barnehagelitteratur
Temperaturlitteratur
Vannbasert malinglitteratur
Maling-litteratur
Vinyllitteratur, PVClitteratur
Renholdslitteratur
Radonlitteratur
Tobakklitteratur
Belegglitteratur
Støylitteratur
Uteareallitteratur, Uteluftlitteratur
SBSlitteratur
Kronisk tretthetlitteratur
Endotoksin- og Mykotoksin-litteratur
Støvlitteratur
Oppslagslitteratur
Våt-betonglitteratur
MCSLitteratur, IEILitteratur, Kontorsykelitteratur
Elektromagnetisme, Magnetisme litteratur
Litteratur
Luktlitteratur
ENØKlitteratur
Lover
Fukt- og vannskadelitteratur
OCIA- og VOC-litteratur
Ftalatlitteratur
Dokumentasjon, bevis og indisier

 

DU ER HER :

Forsideom innemiljø og inneklimalitteratur

 

AKTUELLE KATEGORIER :
om innemiljø og inneklima