DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
 Generelt om innemiljø i skoler og barnehager
 S&S
 MEIS og Aktiv MEIS
 Bygningen
 Uteområdet
 ENØK / HENØK
 
 Tiltak etter kartlegning med Kvalifisert skjønn-metoden (KSM)
 
 Spørreskjema for skoler (og yrkesbygg)
 
 Godt innemiljø i barnehagen?
 
 Dårlig inneklima i barnehage
 
 Godt innemiljø i skolen?
 
 Muggsopper ute og inne
 
 Nettverk for miljølære
 
 Tiltak i skole og barnehage og yrkesbygg
 
 WHO: Godt inneklima er en menneskerettighet
 
 Trangere klasserom, dårligere inneklima, dårligere undervisning
 
 WHO/Europa ut mot fukt og muggsoppvekst inne
 
 Politianmelde skoleeier for brudd på Opplæringsloven?
 
 Ventilasjonstyper
 
 Kvalifisert skjønn-metoden for skoler og barnehager
 
 Interpellasjon i Stortinget om inneklima i skoler
 
 Konferanse om skoleanlegg i september 2008
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Spørreskjema for skoler (og yrkesbygg)

(Skjemaet kan tilpasses for bruk på alle over 10 år.)

Du kan bruke skjemaene fra utskrift!

Trykk her for å se eller laste ned spørreskjemaet. Det er lagret i PDF-format for å bevare formatet for utskrifthensyn.

Spørreskjema for dataskjerm

Trykk her for spørreskjemaet for dataskjerm i PDF-format.

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

Forsideskoler og barnehagerSpørreskjema for skoler (og yrkesbygg)

 

AKTUELLE KATEGORIER :
helseundersøkelser
målinger og analyser
skoler og barnehager