DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
 Generelt om innemiljø i skoler og barnehager
 S&S
 MEIS og Aktiv MEIS
 Bygningen
 Uteområdet
 ENØK / HENØK
 
 Tiltak etter kartlegning med Kvalifisert skjønn-metoden (KSM)
 
 Spørreskjema for skoler (og yrkesbygg)
 
 Godt innemiljø i barnehagen?
 
 Dårlig inneklima i barnehage
 
 Godt innemiljø i skolen?
 
 Muggsopper ute og inne
 
 Nettverk for miljølære
 
 Tiltak i skole og barnehage og yrkesbygg
 
 WHO: Godt inneklima er en menneskerettighet
 
 Trangere klasserom, dårligere inneklima, dårligere undervisning
 
 WHO/Europa ut mot fukt og muggsoppvekst inne
 
 Politianmelde skoleeier for brudd på Opplæringsloven?
 
 Ventilasjonstyper
 
 Kvalifisert skjønn-metoden for skoler og barnehager
 
 Interpellasjon i Stortinget om inneklima i skoler
 
 Konferanse om skoleanlegg i september 2008
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Nettverk for miljølære: Inneklima på skolen

Nettverk for miljølære inneholder 4 aktiviteter i forbindelse med inneklima på skolen og i klasserommene. Dette er tilrettelagt av Norsk institutt for luftforskning (NILU). Du går inn på nettstedet og klikker på "Tema" og gjør dine videre valg.

Nettverk for miljølære er et samarbeid mellom skoler, miljøvernforvaltningen, forskningsinstitusjoner og frivillige organisasjoner. Flere departmenter har gått sammen for dette nettverket. Kirke-, undervisnings- og forskningsdepartementet (KUF) er hovedansvarlig og finansierer det meste sammen med Miljøverndepartementet. Læringssenteret (som tidligere het Nasjonal læremiddelsentral, fungerer som sekretariat. Internettløsningene er utviklet og driftes av Universitetet i Bergen (UiB) og Norsk institutt for luftforskning (NILU). Det er NILU som tar seg av inneklimastoffet. (E-post: service@nilu.no).

Nettverkets inneklimadel legger til rette for 4 tiltak for elevene:

  • sjekk skolens energiforbruk
  • mål temperaturer i klasserommet
  • mål karbondioksid (CO2)
  • undersøk støv i klasserommet

Det er kritisert at man her har inkludert kostnadskrevende målinger, men bortsett fra det inneholder nettstedet http://miljolare.UiB.no mye ikke-kommersiell informasjon, bl.a. KUF: Rapport 2000 Skolelevers fysiske arbeidsmiljø som omhandler gjeldende lover og forskrifter m.m. og forberedelser til en rettskraftig arbeidsmiljølov for elevene.

Nettsiden inneholder også KUF: Hvordan lage sunt innemiljø i skolebygg.

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

Forsideskoler og barnehagerNettverk for miljølære

 

AKTUELLE KATEGORIER :
skoler og barnehager
kontakt for innemiljøspørsmål