DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
 Generelt om innemiljø i skoler og barnehager
 S&S
 MEIS og Aktiv MEIS
 Bygningen
 Uteområdet
 ENØK / HENØK
 
 Tiltak etter kartlegning med Kvalifisert skjønn-metoden (KSM)
 
 Spørreskjema for skoler (og yrkesbygg)
 
 Godt innemiljø i barnehagen?
 
 Dårlig inneklima i barnehage
 
 Godt innemiljø i skolen?
 
 Muggsopper ute og inne
 
 Nettverk for miljølære
 
 Tiltak i skole og barnehage og yrkesbygg
 
 WHO: Godt inneklima er en menneskerettighet
 
 Trangere klasserom, dårligere inneklima, dårligere undervisning
 
 WHO/Europa ut mot fukt og muggsoppvekst inne
 
 Politianmelde skoleeier for brudd på Opplæringsloven?
 
 Ventilasjonstyper
 
 Kvalifisert skjønn-metoden for skoler og barnehager
 
 Interpellasjon i Stortinget om inneklima i skoler
 
 Konferanse om skoleanlegg i september 2008
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Trangere klasserom, dårligere inneklima, dårligere undervisning

"Stadig trangere i klasserommene NRK nyheter 4. mai 2007
Journalist: Jørn Andre Lien.)

Elevene i den norske skolen sitter stadig trangere - stikk i strid med regjeringens ønsker. Utdanningsforbundet viser til at 25 prosent av elevene sitter i klasser med flere enn 20 elever. Det er langt over det dobbelte av antallet i år 2000, og langt unna regjeringens målsetting, sier kunnskapsminister Øystein Djupedal. ”Vi forventer at skolen i løpet av 2007 tilføres mer penger, slik at man får ansatt flere lærere”, sier Djupedal."

Kommentar
Artikkelen dreier seg om at undervisningen blir dårligere fordi lærermangel gjør at flere elever må samles i hvert klasserom med en lærer.
Her har man utelatt et viktig argument som gjelder for svært mange skoler i Norge, nemlig at trange klasserom i mange skoler betyr enda dårligere inneklima og at også det kan gi dårligere undervisning og svakere læring.

  • Mane elever i hvert klasserom kan gi dårligere undervisning fordi læreren ikke kan nå og hjelpe alle godt nok

  • inneklimaet i klassen blir dårligere

I mange norske skoler er inneklimaet elendig og ikke akseptabelt i henhold til lov og forskrifter. Når elevantallet i klasserommet øker, blir inneluften enda dårligere hvis luftskiftet ikke kan økes og renholdet bedres.
Det går ut over elevenes konsentrasjonsevne, læring og arbeidsevne. De blir intellektuelt tregere, fortere trett og gjør flere feil. Det kan også øke uro og aggressivitet hos noen. Dette er dokumentert for elever ganske tidlig i forsknings- og prosjektrapporter , i Aktiv MEIS prosjektet, der det også er vist at mobbing kan motvirkes med Aktiv MEIS , og i nyere forskning.

Dårlig inneklima på skolen kan også føre til dårligere helse med mer sykdom og fravær for noen elever med en eller annen form for miljøhemming.


Av barns munn: Sauer sier bææ- bææ,
mange voksne sier bla- bla og æddabæædda!

Når skal det bli slik at vi voksne (i dette tilfellet: ansvarlige politikere) skal vise i handling det vi snakker om for ”å prioritere barna”?

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

Forsideskoler og barnehagerTrangere klasserom, dårligere inneklima, dårligere undervisning

 

AKTUELLE KATEGORIER :
skoler og barnehager
regler og forskrifter
om innemiljø og inneklima