DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
 Generelt om innemiljø i skoler og barnehager
 S&S
 MEIS og Aktiv MEIS
 Bygningen
 Uteområdet
 ENØK / HENØK
 
 Tiltak etter kartlegning med Kvalifisert skjønn-metoden (KSM)
 
 Spørreskjema for skoler (og yrkesbygg)
 
 Godt innemiljø i barnehagen?
 
 Dårlig inneklima i barnehage
 
 Godt innemiljø i skolen?
 
 Muggsopper ute og inne
 
 Nettverk for miljølære
 
 Tiltak i skole og barnehage og yrkesbygg
 
 WHO: Godt inneklima er en menneskerettighet
 
 Trangere klasserom, dårligere inneklima, dårligere undervisning
 
 WHO/Europa ut mot fukt og muggsoppvekst inne
 
 Politianmelde skoleeier for brudd på Opplæringsloven?
 
 Ventilasjonstyper
 
 Kvalifisert skjønn-metoden for skoler og barnehager
 
 Interpellasjon i Stortinget om inneklima i skoler
 
 Konferanse om skoleanlegg i september 2008
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

WHO/Europa ut mot fukt og muggsoppvekst inne

WHO Europa etterlyser tiltak mot innendørs fukt og muggsoppvekst
Den europeiske seksjonen av Verdens helseorganisasjon har sendt ut en melding der det understrekes at det er betydelig helserisiko ved å bo eller oppholde seg i inneklima med fuktskade og muggsoppvekst.
WHO har tidligere utarbeidet veiledning (guidelines) mot fukt og muggsopper og for ventilasjon (noe som ofte har sammenheng) Guidelines er omtalt i , men er foreløpig ikke publisert.

Nå forberedes nye fremstøt der WHO vil samle inn flest mulig rapporter om relevante intervensjonsstudier i boliger, barnehager og skoler.
Planen er at rapportene skal vurderes av en ekspertgruppe og at dette skal munne ut i nye og mer detaljerte veiledninger. Beskrivelse og hvordan en kan gå frem for å medvirke finnes hos den europeiske seksjonen .

(Sist oppdatert 3. januar 2008)

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

Forsideskoler og barnehagerWHO/Europa ut mot fukt og muggsoppvekst inne

 

AKTUELLE KATEGORIER :
skoler og barnehager
sopp og mugg
fukt
ventilasjon
om innemiljø og inneklima