DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
 Generelt om innemiljø i skoler og barnehager
 S&S
 MEIS og Aktiv MEIS
 Bygningen
 Uteområdet
 ENØK / HENØK
 
 Tiltak etter kartlegning med Kvalifisert skjønn-metoden (KSM)
 
 Spørreskjema for skoler (og yrkesbygg)
 
 Godt innemiljø i barnehagen?
 
 Dårlig inneklima i barnehage
 
 Godt innemiljø i skolen?
 
 Muggsopper ute og inne
 
 Nettverk for miljølære
 
 Tiltak i skole og barnehage og yrkesbygg
 
 WHO: Godt inneklima er en menneskerettighet
 
 Trangere klasserom, dårligere inneklima, dårligere undervisning
 
 WHO/Europa ut mot fukt og muggsoppvekst inne
 
 Politianmelde skoleeier for brudd på Opplæringsloven?
 
 Ventilasjonstyper
 
 Kvalifisert skjønn-metoden for skoler og barnehager
 
 Interpellasjon i Stortinget om inneklima i skoler
 
 Konferanse om skoleanlegg i september 2008
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Konferanse om skoleanlegg i september 2008

Den 6. nasjonale konferansen om skoleanlegg arrangeres i Sandvika i september. Tema er fleksible skolebygg. Utdanningsdirektoratets rådgivningstjeneste er arrangør. Målgruppe er skoler, skoleledere, skoleeiere (politiske og administrative), forvaltere, brukere og andre tilretteleggere av skoleanlegg.

I invitasjonen heter det blant annet:
"Vi ønsker å rette oppmerksomheten mot det ”fleksible skoleanlegget”, der det legges til rette for varierte arbeidsmåter. Fleksibilitet innebærer også at skoleanlegget kan tilpasses lokalmiljøets behov over tid. Bærum kommune og Akershus fylkeskommune har strategier som vi får høre om, og de har flere gode eksempler på fleksible anlegg som vi får anledning til å besøke i løpet av konferansen. Bærum kommune er vertskap. Kommunen har arbeidet systematisk med rehabilitering og nybygging av sine skoleanlegg i en årrekke og har mye å fortelle og vise fram. Det samme gjelder de videregående skolene i Akershus fylkeskommune.
Les invitasjonen til konferansen

(Sist oppdatert 19. juni 2008)

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

Forsideskoler og barnehagerKonferanse om skoleanlegg i september 2008

 

AKTUELLE KATEGORIER :
generelt om innemiljø i skoler og barnehager
skoler og barnehager
bygningen
drift og bruk