DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
 Generelt om innemiljø i skoler og barnehager
 
 Gevinst inn i fremtiden når elevene når sysselsettingsalder
 
 Eksempel på klassekontrakt
 
 Skolelitteratur, Barnehagelitteratur
 
 Konsekvenser av dårlig inneklima
 
 Muggsopp i skolen
 
 Inneklima i skoler, barnehager og yrkesbygg
 
 Praktisk gjennomføring av egeninnsats med Aktiv MEIS
 
 Tiltak i skole og barnehage og yrkesbygg
 
 Uteområdet
 
 Miljøhemming, en skjult funksjonshemming. BOK av Kjell Aas 2011
 
 Kvalifisert skjønn-metoden for skoler og barnehager
 
 Er luften inne god nok?
 
 Dokumentasjon, bevis og indisier
 
 Konferanse om skoleanlegg i september 2008
 S&S
 MEIS og Aktiv MEIS
 Bygningen
 Uteområdet
 ENØK / HENØK
 
 Tiltak etter kartlegning med Kvalifisert skjønn-metoden (KSM)
 
 Spørreskjema for skoler (og yrkesbygg)
 
 Godt innemiljø i barnehagen?
 
 Dårlig inneklima i barnehage
 
 Godt innemiljø i skolen?
 
 Muggsopper ute og inne
 
 Nettverk for miljølære
 
 Tiltak i skole og barnehage og yrkesbygg
 
 WHO: Godt inneklima er en menneskerettighet
 
 Trangere klasserom, dårligere inneklima, dårligere undervisning
 
 WHO/Europa ut mot fukt og muggsoppvekst inne
 
 Politianmelde skoleeier for brudd på Opplæringsloven?
 
 Ventilasjonstyper
 
 Kvalifisert skjønn-metoden for skoler og barnehager
 
 Interpellasjon i Stortinget om inneklima i skoler
 
 Konferanse om skoleanlegg i september 2008
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

generelt om innemiljø i skoler og barnehager

Dokumenter:

Gevinst inn i fremtiden når elevene når sysselsettingsalder
Eksempel på klassekontrakt
Skolelitteratur, Barnehagelitteratur
Konsekvenser av dårlig inneklima
Muggsopp i skolen
Inneklima i skoler, barnehager og yrkesbygg
Praktisk gjennomføring av egeninnsats med Aktiv MEIS
Tiltak i skole og barnehage og yrkesbygg
Uteområdet
Miljøhemming, en skjult funksjonshemming. BOK av Kjell Aas 2011
Kvalifisert skjønn-metoden for skoler og barnehager
Er luften inne god nok?
Dokumentasjon, bevis og indisier
Konferanse om skoleanlegg i september 2008

 

DU ER HER :

Forsideskoler og barnehagergenerelt om innemiljø i skoler og barnehager

 

AKTUELLE KATEGORIER :
skoler og barnehager