DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
 Generelt om innemiljø i skoler og barnehager
 S&S
 MEIS og Aktiv MEIS
 Bygningen
 Uteområdet
 
 Uteareallitteratur, Uteluftlitteratur
 
 Uteområdet. Uteareal Inngangsparti
 
 KSM for yrkesbygg 1. Uteluft ved luftinntak
 
 Uteområdet
 
 KSM for yrkesbygg. Kvalifisert skjønn metoden for kartlegging av inneklima/innemiljø
 ENØK / HENØK
 
 Tiltak etter kartlegning med Kvalifisert skjønn-metoden (KSM)
 
 Spørreskjema for skoler (og yrkesbygg)
 
 Godt innemiljø i barnehagen?
 
 Dårlig inneklima i barnehage
 
 Godt innemiljø i skolen?
 
 Muggsopper ute og inne
 
 Nettverk for miljølære
 
 Tiltak i skole og barnehage og yrkesbygg
 
 WHO: Godt inneklima er en menneskerettighet
 
 Trangere klasserom, dårligere inneklima, dårligere undervisning
 
 WHO/Europa ut mot fukt og muggsoppvekst inne
 
 Politianmelde skoleeier for brudd på Opplæringsloven?
 
 Ventilasjonstyper
 
 Kvalifisert skjønn-metoden for skoler og barnehager
 
 Interpellasjon i Stortinget om inneklima i skoler
 
 Konferanse om skoleanlegg i september 2008
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

uteområdet

Dokumenter:

Uteareallitteratur, Uteluftlitteratur
Uteområdet. Uteareal Inngangsparti
KSM for yrkesbygg 1. Uteluft ved luftinntak
Uteområdet
KSM for yrkesbygg. Kvalifisert skjønn metoden for kartlegging av inneklima/innemiljø

 

DU ER HER :

Forsideskoler og barnehageruteområdet

 

AKTUELLE KATEGORIER :
yrkesbygg
egen bolig
skoler og barnehager