DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
 Generelt om innemiljø i skoler og barnehager
 S&S
 MEIS og Aktiv MEIS
 Bygningen
 Materialer og byggeprosesser
 Drift og bruk
 Luftkvalitet
 Ergonomi og sikkerhet
 
 Våt-betonglitteratur
 
 KSM for yrkesbygg 16. Annet (tilgjengelighet, psykososialt, estetisk mm)
 
 Faktablad
 
 KSM for yrkesbygg 1. Uteluft ved luftinntak
 
 KSM for yrkesbygg 10. Ventilasjon. Luftskifte.
 
 KSM for yrkesbygg 12. Byggets historie. (Fuktskader?)
 
 KSM for yrkesbygg. Kvalifisert skjønn metoden for kartlegging av inneklima/innemiljø
 
 Feil om teppegulv
 
 El-overfølsomhet- og vernetiltak. Oppfølging 2
 Uteområdet
 ENØK / HENØK
 
 Tiltak etter kartlegning med Kvalifisert skjønn-metoden (KSM)
 
 Spørreskjema for skoler (og yrkesbygg)
 
 Godt innemiljø i barnehagen?
 
 Dårlig inneklima i barnehage
 
 Godt innemiljø i skolen?
 
 Muggsopper ute og inne
 
 Nettverk for miljølære
 
 Tiltak i skole og barnehage og yrkesbygg
 
 WHO: Godt inneklima er en menneskerettighet
 
 Trangere klasserom, dårligere inneklima, dårligere undervisning
 
 WHO/Europa ut mot fukt og muggsoppvekst inne
 
 Politianmelde skoleeier for brudd på Opplæringsloven?
 
 Ventilasjonstyper
 
 Kvalifisert skjønn-metoden for skoler og barnehager
 
 Interpellasjon i Stortinget om inneklima i skoler
 
 Konferanse om skoleanlegg i september 2008
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

bygningen

Kategorier:

materialer og byggeprosesser
drift og bruk
luftkvalitet
ergonomi og sikkerhet

Dokumenter:

Våt-betonglitteratur
KSM for yrkesbygg 16. Annet (tilgjengelighet, psykososialt, estetisk mm)
Faktablad
KSM for yrkesbygg 1. Uteluft ved luftinntak
KSM for yrkesbygg 10. Ventilasjon. Luftskifte.
KSM for yrkesbygg 12. Byggets historie. (Fuktskader?)
KSM for yrkesbygg. Kvalifisert skjønn metoden for kartlegging av inneklima/innemiljø
Feil om teppegulv
El-overfølsomhet- og vernetiltak. Oppfølging 2

 

DU ER HER :

Forsideskoler og barnehagerbygningen

 

AKTUELLE KATEGORIER :
yrkesbygg
skoler og barnehager