DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
 MEIS og Aktiv MEIS
 Kvalifisert skjønn-metoden
 
 Tiltak etter kartlegning med Kvalifisert skjønn-metoden (KSM)
 
 Egeninnsats, Sanering
 
 Godt innemiljø i skolen?
 
 Påvisning av helseskadelige forurensninger inne
 
 Tiltak i skole og barnehage og yrkesbygg
 
 Uteområdet
 
 Innemiljø i boliger
 
 Godt innemiljø hjemme? Innemiljø i boliger.
 
 Tiltak mot husstøvmidd
 
 Innetemperatur - Gode råd
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

tiltak

Du selv og andre, både voksne og barn, kan få et meget bedre innemiljø med egen innsats. En tilnærmingsmetode er er aktiv MEIS prosjektet. MEIS (Miljø Energi Inneklima i Skolen). Dette prosjektet er en strategi for egeninnsats i barnehager og skoler med mål om å skape og ivareta best mulig innemiljø ut i fra hver skoles/barnehages egne muligheter, forutsetninger og premisser.

Kategorier:

MEIS og Aktiv MEIS
kvalifisert skjønn-metoden

Dokumenter:

Tiltak etter kartlegning med Kvalifisert skjønn-metoden (KSM)
Egeninnsats, Sanering
Godt innemiljø i skolen?
Påvisning av helseskadelige forurensninger inne
Tiltak i skole og barnehage og yrkesbygg
Uteområdet
Innemiljø i boliger
Godt innemiljø hjemme? Innemiljø i boliger.
Tiltak mot husstøvmidd
Innetemperatur - Gode råd

 

DU ER HER :

Forsidetiltak

 

AKTUELLE KATEGORIER :
drift og bruk