DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
 S&S
 
 Kontakter for inneklimaspørsmål. Rådgivning
 
 Lenker
 
 Nettverk for miljølære
 
 Hvorfor Norges Astma- og allergiforbund (NAAF)?
 
 Spørsmål og svar -tjenesten
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Lenker

Oppdatering (oktober 2005) av lenker (URL-adresser)
Både myndigheter og mange aviser og andre private foretak har endret eller endrer adresse til nettsidene sine. I mange tilfeller er det ikke sørget for videresending til de nye adressene. Det er ikke mulig å følge helt med i slike endringer fra dag til dag, og derfor kan det være at noen lenker på vår nettside ikke fører frem lenger. Hvis dette gjelder lenker til lover, forskrifter og veiledninger, kan noen av de følgende adressene være til hjelp:


Lovdata: Lovdata
Barneombudet: Barneombudet
Helsetilsynets forskrifter og veiledninger : Helsetilsynet forskrifter
Forskrift om internkontroll:
Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager, skoler mv:
Miljørettet helsevern i barnehager og skoler
Veileder til forskrift for miljørettet helsevern i barnehager, skoler mv : Veileder barnehager og skoler
Lover for helsetjenesten: Lover for helsetjenesten
Legemiddelloven: Legemiddelloven
>Arbeidstilsynets regelverk
Arbeidstilsynets forskrifter: >Arbeidstilsynets forskrifter
Arbeidstilsynets Veiledning Klima og luftkvalitet på arbeidsplassen: >Klima og luftkvalitet på arbeidsplassen>/a>
Et stort antall lenker finner du også på nettsiden til Statens Bygningstekniske Etat,
Bygningsteknisk etat
Helsetilsynet har et nettsted som kan vise vei til en rekke forskrifter, veiledninger og annet nyttig stoff: http://www.helsetilsynet.no

Norges astma- og allergiforbund (NAAF) har et nettsted som gir infallsport til bl.a. inneklimakunnskaper: http://www.naaf.no/
HMS - Helse, Miljø, Sikkerhet har egen nettside: HMS
BE har lagd en spesialutgaven om utbedring av fuktskader etter flom under: http://www.be.no/
Radon Informasjon om radon finnes på http://www.nbr.no/
Nyttig oversikt over fuktskader: Bakke JV, Bjørseth O, Johannesen LN, Løvik M, Syversen T (2000):Fuktige bygninger gir helseplager. NTNU, Det medisinske fakultet, Trondheim: http://www.medisin.ntnu.no/ikn/rapporter/fukthus.pdf


Aas, K (2000): Innemiljø og helse for barn Kunnskapsbank
www.innemiljo.net

Aas K: Allergiviten www.allergiviten.no
Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Regelverket knyttet til HMS finnes på nettstedet http://www.hmsetatene.no
Boligguide: Boliguiden har både kommersielle sider og nøyrale fagsider i et samarbeid mellom Teknologisk institutt, Huseiernes Landsforbund og håndverkere.
National Safety Council i USA har en National Safety Council med aktuele tema for innemiljø.

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

Forsidekontakt for innemiljøspørsmålLenker

 

AKTUELLE KATEGORIER :
om innemiljø og inneklima
kontakt for innemiljøspørsmål