DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
 Støv
 Gasser
 Flyktige organiske forbindelser
 Mikroorganismer
 Fukt
 
 Støvbinding
 Tobakksrøyk
 
 Isocyanatlitteratur
 
 Diesellitteratur
 
 Formaldehydlitteratur
 
 KSM for yrkesbygg 3. Spesielle forurensninger
 
 Vernemasker, støvmasker
 
 Avisoppslag: "Kopierer seg syk" (Dagsavisen 14.01 2001)
 
 Irritanter ved hyperreaktivitet
 
 KSM for yrkesbygg 1. Uteluft ved luftinntak
 
 KSM for yrkesbygg 4. Andre, vanlige forurensninger inne
 
 Partikkeltelling i luft
 
 Påvisning av helseskadelige forurensninger inne
 
 KSM for yrkesbygg. Kvalifisert skjønn metoden for kartlegging av inneklima/innemiljø
 
 Environment-induced disability, an invisible handicap (Summary in English)
 
 Ftalatlitteratur
 
 Kopimaskin, avgasser og personvern
 
 Gasspeis uten avtrekk - og astma
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Støvbinding

Dette (bør!) gjennomføres bl. a. for murvegger, betong etc under eller ved avslutning av bygg. Det kan gjøres med maling, men malingen må slippe fuktighet gjennom (må "puste"). Utvendig bør brukes silikatmaling (som bare skal brukes på ubehandlet mur).

Innvendig har mange anbefalt to strøk latexmaling, men med to strøk er det fare for at malingsdekningen blir for tett. Ett strøk er nok!

Se også: lateksmaling, silikatmaling.

Partikkeltelling i luft

  • Måling av partikkelmengden (svevestøv) i inneluft er ofte lite hensiktsmessig fordi resultatene avhenger mye av aktiviteter og luftstrømmer i rommet
  • Man mangler standarder for målebetingelsene
  • Partiklenes eget innhold og last av kjemiske stoffer kan være like viktig som antall partikler av forskjellig størrelse

Det er ofte liten nytteverdi av partikkeltelling i inneluft. Hovedårsaken er at mengden av svevestøv i helt vesentlig grad er avhengig av aktivitet og luftstrømmer i rommet. Så lenge dette ikke kan standardiseres, har man ingen standard betingelser og ingen referanseverdier å sammenlikne de målte verdiene med.

Noen nytte kan slik telling ha ved måling før og etter et filter i ventilasjonskanal. Et godt filter skal gi betydelig reduksjon i partikkeltallet.

Partikkeltelling kan under visse betingelser også gi noe informasjon om mengden av svevestøv før og etter et tiltak, f.eks for kontroll av effekten av endring av ventilasjon eller renholdsrutiner. Betingelse: helt sammenlignbart aktivitetsnivå under målingene. Dette kan oppnåes f.eks i skoler og barnehager ved at man gjennomfører målingen på samme ukedag og tidspunkt 30 minutter etter at siste person har forlatt lokalet og der alle dører og vinduer er lukket og evt ventilasjonsanlegg kjøres i fastlagt hastighet. .

Statens Helsetilsyn har gitt forskrifter/grenseverdier for partikkelinnhold i luft ("svevestøv"), men uten at det er definert betingelsene for prøvetakingen som f.eks aktivitet og luftstrømmer i lokalet. Partikkelinnholdet i luft avhenger i stor grad av aktiviteten i lokalet, og det er derfor ikke mulig å sammenlikne funnene uten at dette holdes ensartet - og slik blir funnene meningsløse i forhold til Helsetilynets grenseverdier. Partikkeltelling kan ha mening bare under bestemte betingelser (se dette).

Svevestøv, partikler støv- forskrifter:

Uteluft (1992): 70 mikrogram/m³ midlet pr døgn
40 mikrogram/m³ midlet over 6 måneder
Inneluft : 40 mikrogram/m³ (finfraksjon som er 0,1 - 2,5 mikrometer)
90 mikrogram/m³ (sum svevepartikler som er 0,1 - 10 mikrometer)
(begge midlet over 8 timer).

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

ForsideluftforurensningerStøvbinding

 

AKTUELLE KATEGORIER :
luftforurensninger