DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
 Støv
 Gasser
 Flyktige organiske forbindelser
 Mikroorganismer
 Fukt
 
 Støvbinding
 Tobakksrøyk
 
 Isocyanatlitteratur
 
 Diesellitteratur
 
 Formaldehydlitteratur
 
 KSM for yrkesbygg 3. Spesielle forurensninger
 
 Vernemasker, støvmasker
 
 Avisoppslag: "Kopierer seg syk" (Dagsavisen 14.01 2001)
 
 Irritanter ved hyperreaktivitet
 
 KSM for yrkesbygg 1. Uteluft ved luftinntak
 
 KSM for yrkesbygg 4. Andre, vanlige forurensninger inne
 
 Partikkeltelling i luft
 
 Påvisning av helseskadelige forurensninger inne
 
 KSM for yrkesbygg. Kvalifisert skjønn metoden for kartlegging av inneklima/innemiljø
 
 Environment-induced disability, an invisible handicap (Summary in English)
 
 Ftalatlitteratur
 
 Kopimaskin, avgasser og personvern
 
 Gasspeis uten avtrekk - og astma
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Diesellitteratur

"Skår 1-4" angir hvilken vitenskapelig kvalitet vedkommende publikasjon har etter Kjell Aas's vurdering. Slik skår er ikke gitt for Aas's egne publikasjoner.
skår 1 = meget god/god
skår 2 = god (akseptabel)
Skår 3 = dårlig (ikke god nok dokumentasjon)
skår 4 = meget dårlig, svak dokumentasjon

  • Frew AJ, Salvi SS (1997): Diesel exhaust particles and respiratory allergy. Clin Exp Allergy 27:237-9.
  • Løvik M et al (1997): Diesel exhaust particles and carbon bølack have adjuvant activity on the local lymph node response and ssystemic IgE production to ovalbumin. Toxicology 121:165-78.(skår 2)
  • Nel A et al (1998): Enhancement of allergic inflammation by the interaction between diesel exhaust particles and the immune system. J Allergy Clin Immunol 102:539-54. (skår 1).
  • Ormstad H, Johansen BV, Gaarder PI (1998): Airborne house dust particles and diesel exhaust particles as allergen carriers. Clinical and experimental allergy 28: 701-8 (skår 1 - gode referanser)
  • Vostal JJ (1980): Health aspects of diesel exhaust particulate emissions. Bull NY Acad Med 56:914-34. (skår 2)

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

ForsideluftforurensningerDiesellitteratur

 

AKTUELLE KATEGORIER :
luftforurensninger
litteratur