DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
 Støv
 Gasser
 Flyktige organiske forbindelser
 Mikroorganismer
 Fukt
 
 Luftfuktmåling
 
 Luftfuktlitteratur, Luftrenserlitteratur
 
 Vann
 
 Fukt og mikroorganismer
 
 Våt-betonglitteratur
 
 Svømmebasseng. Klorering . Boblebad
 
 Luftfuktere
 
 Tørr luft. Luftfuktighet (RF) inne.
 
 Fukt i betonggulv
 
 Fuktskadesykdom
 
 KSM for yrkesbygg 12. Byggets historie. (Fuktskader?)
 
 Muggsopper ute og inne
 
 Fukt- og vannskadelitteratur
 
 KSM for yrkesbygg. Kvalifisert skjønn metoden for kartlegging av inneklima/innemiljø
 
 WHO/Europa ut mot fukt og muggsoppvekst inne
 
 Balansert ventilasjon og luftfuktighet
 
 Bruk av rom i kjeller eller sokkeletasje
 
 Fuktskade. Vannskade
 
 Vanlige årsaker til fukt
 
 Nyoppdaget fukt og muggsopp hos mange
 
 Støvbinding
 Tobakksrøyk
 
 Isocyanatlitteratur
 
 Diesellitteratur
 
 Formaldehydlitteratur
 
 KSM for yrkesbygg 3. Spesielle forurensninger
 
 Vernemasker, støvmasker
 
 Avisoppslag: "Kopierer seg syk" (Dagsavisen 14.01 2001)
 
 Irritanter ved hyperreaktivitet
 
 KSM for yrkesbygg 1. Uteluft ved luftinntak
 
 KSM for yrkesbygg 4. Andre, vanlige forurensninger inne
 
 Partikkeltelling i luft
 
 Påvisning av helseskadelige forurensninger inne
 
 KSM for yrkesbygg. Kvalifisert skjønn metoden for kartlegging av inneklima/innemiljø
 
 Environment-induced disability, an invisible handicap (Summary in English)
 
 Ftalatlitteratur
 
 Kopimaskin, avgasser og personvern
 
 Gasspeis uten avtrekk - og astma
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

fukt

Dokumenter:

Luftfuktmåling
Luftfuktlitteratur, Luftrenserlitteratur
Vann
Fukt og mikroorganismer
Våt-betonglitteratur
Svømmebasseng. Klorering . Boblebad
Luftfuktere
Tørr luft. Luftfuktighet (RF) inne.
Fukt i betonggulv
Fuktskadesykdom
KSM for yrkesbygg 12. Byggets historie. (Fuktskader?)
Muggsopper ute og inne
Fukt- og vannskadelitteratur
KSM for yrkesbygg. Kvalifisert skjønn metoden for kartlegging av inneklima/innemiljø
WHO/Europa ut mot fukt og muggsoppvekst inne
Balansert ventilasjon og luftfuktighet
Bruk av rom i kjeller eller sokkeletasje
Fuktskade. Vannskade
Vanlige årsaker til fukt
Nyoppdaget fukt og muggsopp hos mange

 

DU ER HER :

Forsideluftforurensningerfukt

 

AKTUELLE KATEGORIER :
luftforurensninger
egen bolig