DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Tiltak mot husstøvmidd

Der det er mye midd i støvet, anbefales tiltak mot midden. Insektmidler hjelper dårlig. Man må gjøre sitt beste for å hindre at midden formerer seg.


Unngå å lage gode yngleplasser for midd.


NB Det er særlig avføringen fra midd som gir allergi. Middavføringen tørker inn og blir til fint svevestøv som pustes inn.
(Ill. fra Kjell Aas: Elggjengen og allergiene, Forlaget Allergi og miljø 1998)

Fjær eller syntetisk sengetøy?
Tidligere anbefalte legene meget sterkt å bytte ut fjær- og dundyner og -puter til syntetsik materiale. Det var mye med tanke på å forebygge allergi mot dun og fjær, men også fordi man trodde at syntetiske madrasser og sengetøy samlet minst husstøv. Nå er det kommet en del forskningsrapporter der det er vist at madrasser av skumgummi eller plast og syntetisk sengetøy kan være bedre ynglingsplasser for husstøvmidd enn andre madrasser og sengetøy med fjær og dun. Det er dog stor spredning i disse resultatene. Dunlerret som er vanlig i dun-og fjærdyner, har så tette porer at midd ikke kan komme gjennom.
Funnene kan være et resultat også av andre faktorer som ikke er undersøkt i disse rapportene. Det som kan være helt avgjørende, er hvordan og hvor hyppig seng og sengetøy rengjøres, hovedrengjøres (renses) og luftes, og hvordan soverommet som helhet innredes, rengjøres og luftes. I en undersøkelse ble det vist at det som kan være avgjørende, er om fjær/dun blir rengjort (vasket) under forbehandlingen i fabrikkene (noe som varierer fra produsent til produsent). Når vasking ikke ble gjennomført i produksjonen, inneholdt det nye fjærsengetøyet husstøvmidd allerede fra begynnelsen av (Dryer m.fl. 2002).

Soverom, senger og boligen for øvrig bør ha minst mulig av støvsamlende ting. Vegg-til-vegg tepper bør fjernes spesielt fra soverom. Løse filleryer og tepper som kan vaskes av og til er et brukbart alternativ. Prøv å unngå andre støvsamlere og særlig på soverommene: hyller med masse småting, strie-, strå- eller tekstiltapeter, Åpne bokhyller etc. Bruk vaskbare tapeter, gardiner, møbelstoff. Unngå lodne tekstiler. Legg forholdene best mulig til rette slik at rengjøringen ikke blir for brysom.

Ikke bruk vifteovner e.l. som blåser opp støvet i luften.

Luftfuktighet er avgjørende!

For å formere seg må husstøvmidd ha en relativ luftfuktighet over 40%. Fukting av inneluften er derfor galt! Hvis man kan holde luftfuktigheten under 40% RF i tre måneders tid i vinterhalvåret, pleier midden å dø ut.

Bruk for all del ikke luftfuktere. Det er ofte meget mer hensiktsmessig å bruke luftavfukter.
Mange steder i innlandet er uteluften så tørr om vinteren, at det er lett å holde inneluften ganske tørr da. Er dette ikke mulig i landsdelen (f.eks. i kystklima), anbefales bruk av middsikkert sengetøy.

La sengen stå uoppredd en stund!

I løpet av natten gir huden vår fra seg en del fuktighet til sengetøyet samtidig som madrass og sengetøy blir varmet opp. Det er lurt å la sengen stå uoppredd i noen timer slik at fuktigheten luftes ut fra madrass og sengetøy.

Rengjøring

God rengjøring hjelper noe, men ikke godt nok mot midd. Til god rengjøring hører støvsuging av seng, sengebunn og madrass. Det må brukes god støvsuger med allergifilter eller sentralstøvsuger. Andre støvsugere kan blåse fint støv ut igjen i luften inne. Særlig effektivt er støvsuging av madrassen hvis den først har ligget ute i 10oC eller kaldere en times tid og så støvsuges. Kulden "lammer" middene slik at de ikke kan holde seg fast til stoffet i madrassen. Det nytter imidlertid ikke å forsøke å fryse bort middene i mindre enn 20 kuldegrader.

Men oppbevares madrass og annet sengetøy ved -20 ° C i et døgn (i stor fryseboks), dør midden og kan støvsuges bort.

Laken, putevar og dynetrekk bør skiftes ukentlig. Hvis sengetøyet kan vaskes i 60° C, drepes middene der.

Middsikkert sengetøy

Det finnes spesielle trekk for madrass, dyner og puter som midden ikke kan komme gjennom. Dermed kan den ikke komme fra matplassen til yngleplassen eller omvendt, og da dør de ut etter hvert. Trekkene er vaskbare. Slike sett kan bestilles i forskjellige størrelser.

I 2008 er det 2 leverandører av "middsikkert trekk" som godkjennes av Norges Astma- og allergiforbund:

Normed A/S, Tlf. 67 90 67 00/fax: 67 90 67 03

Sleep Scandinavia, tlf 67 11 03 17 med produktet MiteBlock'

Flere kommer nok til etter hvert.

Trekkene kan bestilles direkte fra forhandler.
Hjelpemidlene skal være rekvirert av spesialist. Søknader om bidrag til madrass- og puteovertrekk skal fra 1. januar 2008 ikke lenger sendes til det lokale NAV-kontoret, men til:
NAV Hjelpemiddelsentral Vest-Agder,
Serviceboks 622
4606 Kristiansand

Det forhandles overtrekk til hodepute, dyne, ramme- og overmadrasser i forskjellige størrelser med omtrentlige priser fra kr 250 for overtrekk til hodepute, ca. kr 1250 for overtrekk til dyne og for overtrekk til madrasser.
Foreløpig har Rikstrygdeverket godkjent refusjon for disse utgiftene for barn og unge under 16 år (med attest fra legen), men ikke for voksne.

Bruk av middtrekk er ikke tilstrekkelig alene. Det må mer til, se Middsikkert sengetøy. Del 1 og lenke videre.

Rikstrygdeverket dekker utgifter for barn og unge under 16 år med allergi mot midd under §5-22. Middallergi skal være dokumentert, og hjelpemidlene skal være rekvirert av spesialist. Da kan det gis engangsbidrag til overtrekk av madrass og pute med opp til kr 1500. + mva. Overtrekkene skal være av en type som godkjennes av Norges Astma- og allergiforbund. Trekket tres rett på madrassen, puten og dynen. Over trekkes så laken, putevar og dynetrekk av vanlig type. Vanlig sengetøy vaskes minst hver 14. dag - helst oftere. Overtrekk bør støvsuges når laken skiftes. Man bør også støvsuge sengebunnen ganske regelmessig - også endestykkene av plankene (der midd gjerne samles).

Middovertrekket vaskes normalt 1-2 ganger i året. Det kan maskinvaskes på max. 70°C, men ikke sentrifugeres, og tørkes fritthengende (og skal ikke strykes). Madrass og sengebunn støvsuges når overtrekket vaskes/skiftes - helst oftere.

Andre tiltak mot husstøvmidd?

Det finnes i handelen noen kjemikalier som virker noe mot midd hvis de sprøytes på sengetøy og andre steder der midden finnes. Slike kjemikalier forurenser imidlertid inneluften så mye at de frarådes i de aller fleste tilfeller. De andre nevnte tiltakene (lav luftfuktighet, middsikkert sengetøy) vil vanligvis være vel så gode over tid.

Dette spørsmålet må i tilfelle tas opp med allergispesialist. Ingen av de her nevnte tiltakene er hundre prosent effektive!

Behandling av allergi mot husstøvmidd

Ved alle allergiske sykdommer er det aller viktigst å gjøre sitt beste for å redusere og om mulig fjerne det som man er allergisk mot (f.eks. husstøvmidd og dyrehår og støv fra dyr inne). Det er også viktig å redusere andre forhold som har lett for å sette fart på allergiene (særlig tobakksrøyk, fuktskader og dårlig luft med svevestøv, muggsopper (mykotoksiner) og kjemiske luftforurensninger inne).

I tillegg trenges ofte medisiner til å forebygge og lindre plager og sykdom. Valg av medisiner og hvordan de brukes må tilpasses hvert enkelt individ - så det er noe som må avgjøres av legen.

Ved allergi mot husstøvmidd hjelper ofte medisinene de aller fleste godt og ganske raskt mot plagene, mens virkningen av tiltak mot husstøvmidd kommer langsomt (uten å være hundre prosent effektive). Ingen må likevel tro at medisinene kan brukes i stedet for tiltak mot middene. Hvis man ikke gjennomfører tiltak mot husstøv-midden, risikerer man at allergien blir verre slik at medisinene etterhvert hjelper mindre.


Aktuelt spørsmål (forkortet)

Hei og takk for veldig nyttige og informative sider !
Min 6 år gamle son Odin, utvikla astma i februar i år. Odin sleit framleis med sitt fyrste astma anfall då me flytta hit til Vestlandet, og etter dette har han berre hatt eit astma anfall i samband med forkjølelse. Lange periodar nyttar han ingen medisin.

I går vart Odin testa for allergi og han fekk positivt utslag på husmidd. Me ynskjer å kjøpe inn allergi kontroll trekka til senga hans, men vil desse trekka gje liten gevinst dersom Odin deler rom med bror sin som ikkje vil ha slike trekk ? (Er støv i lufta frå midd det værste eller direkte kontakt i senga ?)

Me har ein hund med middels lang pels, den røyter ein del. Er denne hunden direkte med på å auke midd konsentrasjonen i huset vårt ? Hunden bidrar ialle fall til ein masse mosjon og frisk luft.

SVAR:


Det er støvet fra midd og særlig inntørket middavføring som er verst ved allergi mot husstøvmidd. I soverommet bør det derfor være minst mulig støvsamlende innredning (ikke gulvtepper!).

Middsikkert sengetøy hjelper bra (se dokumentet: "Tiltak mot husstøvmidd"), men da bør det være på alle sengene som brukes i rommet. Slikt sengetøy føles/oppleves som helt vanlig sengetøy, og det er ingen rasjonell grunn for å nekte dette fra brorens side.

Hunden kan bidra til å øke konsentrasjonen av midd i huset. En annen side av dette er spørsmålet om hvor heldig eller uheldig gutten er i forhold til å utvikle allergi eller ikke også mot hund. Ta en titt på dokumentene:"Dyr" og "Dyrehold". Vennlig hilsen!

Presseklipp

Dagbladet 26. februar 2005 har oppslag om husstøvmidd som er "gammelt nytt" for brukere avallergiviten.no.
De har lenge visst at det er et godt middel mot husstøvmidd å lufte ut fuktigheten fra sengetøyet i stedenfor å re opp sengen om morgenen. Det har de for lenge siden lest i dokumentene om Husstøvmidd og Tiltak mot husstøvmidd.
Det kan likevel være interessant å lese artikkelen i Dagbladet 26.02.05 - ikke minst på grunn av det bildet av midd som den har.
Enda "finere" bilder av midden finner du i et tilsvarende oppslag i Forskning.no 25.02.05.
Derfra kan du også lenke deg til et nettsted for å lese mer ( på engelsk) om det forskningsprosjektet som artiklene viser til.

(Sist oppdatert, reparert 5. juni 2008)

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

ForsideTiltak mot husstøvmidd

 

AKTUELLE KATEGORIER :
støv
presseklipp
tiltak