DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Mors røyking stjeler livskraft fra fostret.Presseklipp Dagsavisen 5. 12. 2003: Blir lettere nikotinslave dersom mamma røyker Røyking under svangerskapet gjør barna mer avhengige av nikotin hvis de selv begynner å røyke. (Journalist Dordi Digre).
Mødre som røyker under svangerskape, dobler sjansen for at barna skal bli nikotinslaver senere i livet. Det viser en undersøkelse fra Harvard University i USA.
Mor- og barnstudien som startet i USA på 60-tallet har kartlagt over 50.000 gravide og deres vaner under svangerskapet. Av de vordende mødrene røykte 60 prosent daglig, og av disse inhalerte over halvparten mer enn en pakke per dag.
Blir nikotinslaver. Barna er fulgt opp senere i livet, og undersøkelsen viser at avkommene til storrøykere dobler sjansen for å bli nikotinslaver i voksen alder.
Les artikkelen
Se flere presseklipp på slutten av dette dokumentet


Mors røyking har klart større effekt på barnets helse enn når det bare er far som røyker. Det har nok sammenheng med at barnet er mest sammen med mor i spedbarns- og den første småbarnsalderen da barnet er aller mest sårbart. Men om faren røyker, er han medskyldig!

Røyking i svangerskapet er forresten ikke passiv røyking, men i høyeste grad aktiv røyking for fostret. Når mor tar en røyk, gjør hun det for å få nikotin til hjernen gjennom blodstrømmen. Nikotinen og de andre bortimot 4000 kjemiske stoffene i tobakksrøyken går imidlertid like meget til alle andre steder i kroppen gjennom blodsirkulasjonen og også gjennom navlesnoren til fostret. Det er derfor røyking i svangerskapet er så skadelig.

Hvis fosteret kunne snakke, kunne det sagt: "Hver gang mamma tar en sigarett, så tar jeg en hel sigarett med henne jeg også." Det gjelder like meget om fostret veier bare noen få gram, og om det veier 1 eller 2 eller 3 kilo. Hvem kan ha hjerte til slikt?
Mors røyking i svangerskapet er terror mot fostret. Med ultralydsundersøkelse er det vist at fostret rykker til og nærmest krymper seg når moren røyker en sigarett.

Stoffer i tobakksrøyk konkurrerer med hemoglobinet i blodet slik at vårt eget hemoglobin blir mindre effektivt i transport av oksigen. Stoffer i tobakksrøykingen hos mor, "stjeler" en del av det livsviktige oksygen fra barnet. De får lavere effektiv blodprosent enn moren. Dette er nok en av årsakene til at aborter er hyppigere hos røykende mødre, at de føder flere barn med misdannelser og sykelighet, at de oftere føder for tidlig, og at barna deres oftere er for små og tynne ved fødselen, har dårligere lunger med større risiko for lungeinfeksjoner, allergier og astma, og at de har større risiko for plutselig spedbarnsdød ("krybbedød").
Barnets far er medskyldig hvis han røyker inne der den gravide oppholder seg, for passiv røyking er også røyking.

Tobakksrøyk fra en sigarett inneholder ca 4000 forskjellige kjemiske stoffer, og vi vet at mange av dem vikrker skadelig på forskjellig måte. Røyken som sees, er milliarder av svevestøvspartikler som bærer med seg de kjemiske stoffene. Røykes det inne, blander slikt forurenset svevestøv seg i husstøvet og er der inne også etter at man ikke ser røyken. Dette er den verste innendørs forurensningen vi kjenner!

Alle som må røyke, har derfor plikt til å la det være i innemiljøer der barn oppholder seg. Inntil de klarer å kvitte seg med uvanen å røyke, må de røyke ute! Røyking inne der det er barn, er hensynsløs atferd.

Røyk er ikke kult

For noen er det lett å slutte å røyke, for andre er det meget vanskelig fordi nikotinen skaper avhengighet. Mange unge kvinner blir avhengige av nikotin hvis de førts begynner å røyke tobakk, og mange synes det er vanskelig å slutte selv om de ønsker det når de er blitt gravide. (En annen sak er at de går gravide i noen uker uten å vite det!) Derfor er det viktig at unge piker ikke begynner å røyke.

Det finnes nå en rekke hjelpemidler for dem som ønsker å slutte å røyke tobakk. Noe av det er plaster, tabletter og tyggegummi som inneholder nikotin. Det kan være en god hjelp for å komme gradvis ut av nikotinavhengigheten.
Bortsett fra at det skaper avhengighet (i likhet med heroin), er nikotin i seg selv relativt lite skadelig. Det er mange av de andre kjemiske stoffene i tobakksrøyk som er mest skadelig for helsen. Derfor er det mye bedre å bruke slike midler en tid, fremfor å fortsette å røyke.

Mange som er "slaver" av tobakksrøyking, røyker ikke bare fordi de er blitt avhenghige av nikotin. For noen er det like meget et sosialt tiltak; de røyker for å føle seg tilhørig til andre som røyker. For andre er røykevanen blitt et tegn på svikt i mestringen av problemer eller kriser. Når de opplever noe problematisk, "demper de nervene" med en sigarett eller to, selv om det jo ikke egentlig løser noe som helst. For å slutte å røyke må de lære seg andre måter å mestre problemer på.

Det er en del hjelpeprogrammer med ulike råd for dette. Du finner mye på nettstedet "Tobakk.no". En internasjonal forhandler av nikotinholdige erstatninger for røyk har også en hjemmeside med mange gode råd (uten at vi mener deres preparater er bedre enn andres): "(Klikk her)".


Presseklipp: Dagsavisen 14.6. 2001:Vil ha røykeforbud for barnefamilier. "Island innfører en røykelov som pålegger foreldre å beskytte ungene sine mot sigarettrøyk. Barneombudet Trond Waage ønsker det samme i Norge"
Kommentar:Kanskje det? Kanskje heller appellere til voksnes omtanke. Røyking inne der barn ferdes, er hjerteløst og tankeløst; kort sagt dumt!


Presseklipp: Dagsavisen 26.05.01:" Små "røykere" - store skader.
De aller minste ufrivillige røykerne kan ikke gå ut og trekke frisk luft når de blir plaget av sigarettrøyk. De befinner seg i mors liv. Mange av dem blir skadd for resten av livet. 31. mai er verdens røykfrie dag.
I år setter Statens tobakkskaderåd fokus på passiv røyking
Norske mødre røyker mye både før og etter at de føder. Det er hevet over en hver tvil at denne røykingen skader barnet"


Presseklipp.
Dagsavisen 29. 1. 2003. (journalist IVAR A. IVERSEN)
Røyking dobler astmafaren
"Oslo (ANB): Hvis mor røyker mens hun er gravid, fordobler hun faren for at barnet skal utvikle astma.
Andelen barn med astma- og allergiplager har økt kraftig de siste 20-30 årene. Årsakene har lenge vært et mysterium for forskerne. Tidenes største allergiundersøkelse er nylig avsluttet i Sverige, og gir flere forklaringer.
-- Studien trekker fram tre viktige risikofaktorer bak astma- og allergiplager hos barn:
*Røyking under graviditeten.
*Kortvarig amming.
*Dårlig inneklima.
– Hvis mor røyker under graviditeten, fordobles risikoen for astma. Selv når barnet er fire år gammelt, er risikoen dobbelt så stor. Presseklipp

Aftenposten 18. april 2002:Sykdom kan starte i mors mage
Gravide kan gjøre mye for å gi barnet god helse
(professor Tore Henriksen).

Røyking og galt kosthold under svangerskapet gir økt risiko for mange vanskelige sykdommer og dårligere livskvalitet for resten av livet hos barnet. Vi må bli flinkere til å spre kunnskap som kan forbygge dette.


Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

ForsideMors røyking stjeler livskraft fra fostret.

 

AKTUELLE KATEGORIER :
tobakksrøyk
presseklipp