DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Sponplater

Sponplater produseres med lim som kan ha lang utherdingstid, og som derfor kan avgi formaldehyd over lengre tid under ugunstige (NB feilaktige!) forhold. Særlig problemfylt er fukt i denne sammenheng.

Tidligere kunne sponplater inneholde 100 mg/100 g av formaldehyd, mens moderne sponplater ligger under 10mg/100 g og sponplaten Agnes TRE ligger på ca 2 mg/100g, dvs på samme nivå som furuplanker. NB også naturtre avgir formaldehyd.

For sponplater foreligger bestemte kvalitetskrav hva angår innhold ("perforatverdi" angis som mg kjemisk stoff/100 g masse) og emisjon av formaldehyd. De får kvalitetsgradering P1 når de inneholder mindre enn 10 mg/100 g P2 ved mindre enn 25 mg/100 g P3 ved mindre enn 40 mg/100 g og P4 ved mindre enn 60 mg/100 g materiale. Svanemerkekrav i 1994 var under 8 mg/100 g.Det har forekommet noen tilfeller av feilproduksjon også i Norden.
Fuktbestandige sponplater (beregnet mest til utebruk og våtrom) inneholder mer lim og dermed mer formaldehyd som kan avgasse.
Importerte sponplater (NB Korea og Øst-Europa) kan ha meget høyere innhold og avgi mer formaldehyd. Slike plater brukes en del i billige møbler og skap. Vanligste årsaker til for mye emisjon er imidlertid feilbehandling der sponplatene utsettes for fukt under transport eller lagring (eller ved maling (vannbasert), tepperensing etc.


(Foto K. Aas©
Typisk for tankeløs boligbygging. Det er lagt sponplater på gulvet og satt opp sponplater og gipsplater på noen vegger, og alt er åpent for nattdugg og regn. Fukten trekker inn i materialene. Da øker avgassing av formaldehyd fra sponplatene, og alle bygningsplatene risikerer å få muggsoppvekst - innebygd i huset. Foto fra Fukteksempler på nettsiden til Norsk Forumj for Bedre Innemiljø for Barn (NFBIB)

Sponplater av beste kvalitet (norsk produsert) inneholder ikke mer formaldehyd enn det som finnes i tørre furuplanker (ca 5 mg/100g). Slike sponplater kan derfor utmerket godt brukes i "sunne hus" - men må som alt annet materiale behandles riktig. Kjemien kan sperresinneisponplaten med lakk eller oljemaling der geres egen avgassing avtar med tid, men særlig lakk kan selv avgasse mye formaldehyd i flere måneder.

Sponplater av P1 kvalitet emitterer ikke mer enn 0,12 mg/m³ luft under standard betingelser (furupanel og trefiberpanel 0,07 mg/m³ luft), og helt moderne sponplater har ikke høyere avgassing enn 0,08 mg/m³ luft: Agnes fabrikker (Norge) har utviklet en metode som gir sponplater med formaldehydinnhold under 1,5 mg/100 g og en emisjon <=0.08 mg/m³.

Så lave konsentrasjoner vil ikke berøre folk flest, men kan sannsynligvis utløse symptomer ved kjemisk miljøintoleranse/MCS.
I følge Pall's modell for biokjemiske mekanismer ved MCS kan formaldehyd være en viktig utløser for kjemiske sekvenser ved overfølsonhet i såkalte NMDA reseptorer i nervesystemet.

Svært mange med kjemisk miljøintoleranse blir dårlige ved eksponering for materialer som avgasser også lave konsentrasjoner av formaldehyd, men eksponeres ofte for unødigvendig mye av denne gassen i luften.
Det skyldes ofte fuktpåvirkning som kan skje uten at man er klar over det. Sponplater av dårlig kvalitet finnes f.eks som bakvegg i mange skap som står mot yttervegg. Da er bakflaten kjøligere enn andre flater slik at det lett kan bli kondens på den når det er høy luftfuktighet inne. Det forekommer hyppig i de fleste hjem, dels fordi luftfuktigheten ute og inne ofte er høy,dels fordi vanlig husholdning tifører mye ekstra fukt til inneluften.

Ferdighusindustrien i Tyskland krever "formaldehyd-frie" plater. Disse platene er vanligvis limt med isocyanatlim (MDI) - som kan være mer helseskadelig enn formaldehyd! Også disse platene avgir litt formaldehyd som stammer fra trevirket selv.

For formaldehydfrie bygningsplater (eks gipsplater) kan skjøtingen mellom platene og grunningen av dem kreve formaldehydholdig materiale: maling, skjøtelim, sparkel.

Nye norske sponplater (iallfall fra Agnes) trenger ikke overflatebehandling/grunning før tapetsering, og de har en egen skjøteløsning. OBS tapetlimet eller lim under glassfiber kan selv inneholde/avgasse rikelig formaldehyd.

Se også om formaldehyd.

For moderne sponplater er det oftest feilbehandling som skaper formaldehydproblemer.

FUKT er feilbehandling! Opptrer vanligst ved slurvete transport og lagring ute i vått vær. Vannbasert maling direkte på sponplaten er heller ikke bra. Helst bør første strøk være med løsemiddelbasert maling (oljemaling), men obs moderne oljemaling avgasser flyktige organiske forbindelser (VOC/TVOC) i flere uker og krever særlig utluftning. På den annen side hindrer/halverer slik maling evt avgasninger fra underlaget.


Aktuelt spørsmål
Plutselig står det på tekst-tv at sponplater er farlige. Når jeg ser nærmere på kilden til denne nyheten (Dagens nyheter, forskningshenvisnig), så handlet det mer om formaldehyd i særdeleshet. Atså et mer nyansert bilde.
Skulle de fleste familier bytte ut alle sponplatene man hadde i et hus inkludert møbler, ville det blitt ganske dyrt. Mitt hus har sponplater på veggene og er 35 år gammelt. Platene er helt tørre, jeg har god lufting og har aldri kjent noen lukt. Burde ikke avgassingen ha gått ned til et minimum?

SVAR
Ja, dette er enda et eksempel på hvordan media skaper myter eller kommer med halve sannheter (=halve løgner) - se mer om media og myteskaping.
Jeg er bekymret for alle de som ikke gikk til kilden for det oppslaget du nevner, og som - (bortsett fra de som har kjemisk miljøintoleranse - kan bekymre seg unødig.
Som du vel leste i oppslaget om sponplater, er det bare risiko hvis det er mye avgassing av formaldehyd, og det skjer stort sett bare fra relativt ferske eller dårlige sponplater (OBS import fra Østen! og finnes ofte i billige møbler) og fra fuktskadede sponplater. Ved fuktskade kan avgassing foregå i mange år, men ellers avtar avgassingen jevnt og etter et par år er den minimal hvis platenikke utsettes for fukt(OBSforkondens).

Nå som det er så mye i media om tobakksrøyking, er det kanskje av interesse å vite at passiv røyk inneholder høye konstentrasjoner av formaldehyd så mye at røyking av noen få sigaretter inne gir mer formaldehyd i inneluften enn ferske sponplater rundt alle veggene(!).

Hygg deg i huset ditt også med tanken på at du tenker helt riktig!

(Sist oppdatert 29.juli 2011)
Kjell Aas©

Til toppen

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

ForsideSponplater

 

AKTUELLE KATEGORIER :
materialer og byggeprosesser