DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Dårlig inneklima Sykdomsoversikt


  • Et dårlig innemiljø med dårlig inneklima kan utløse, forsterke og bidra til en rekke sykdommer

  • Risiko for inneklimabetinget sykdom er individuell og avhengig av ulike belastninger i forhold til individuelle toleranseterskler. Noen klarer seg bra selv i elendige inneklima, andre blir dårlige.
  • I alle tilfeller kan det foreligge andre årsaker


Mer og verre allergier Overfølsomhet
Mer og verre astma
Mer og verre eksem

Nedsatt motstandskraft Infeksjoner
mot infeksjoner og stress
Fler og verre "forkjølelser"
Fler komplikasjoner
(bihulebetennelse, ørebetennelser)

Tørr hud, tørre slimhinner Irritasjon av hud
Irritasjon i øyne, nese, svelg og slimhinner
Tørrhoste
Heshet

Hodepine / tung i hodet Hodepine, uvel
Ekstrem tretthet
Slapphet / uvel-følelse

Dårligere arbeidslyst Nedsatt funksjon
Nedsatt konsentrasjon
Dårligere hukommelse
Tregere tanke
Dårligere læring
Flere feil og uhell

Mer uro Irritabilitet, uro
Mer irritabilitet
Mer aggresjon


"Først former vi bygningene. Så er det bygningene som former oss", (Winston Churchill)

Helse og sykdom kan påvirkes av mange forhold i innemiljøet, enten enkeltvis eller i forskjellige kombinasjoner. Et dårlig innemiljø bidrar til mange forskjellige sykdommer. Det kan føre til nedsatt motstandskraft mot infeksjoner med flere og mer langvarige forkjølelser, bihulebetennelser, mellomørebetennelser og bronkitter. Det dreier seg også i høy grad om sykdommer og plager som skyldes overfølsomhet av et eller annet slag i form av bl.a. allergi og/eller hyperreaktivitet (overirritable slimhinner).

I en bygning føler du deg frisk, men i en annen føler du deg dårlig. Da er det behov for diagnose av dine plager, diagnose av husets feil og -endelig - finne ut om dette henger sammen med hverandre.

Et dårlig innemiljø kan gi det vi kaller inneklimasyke der de viktigste symptomene er hodepine (eller "tung i hodet"), tørr hud, tørre og irriterte slimhinner, såre og røde øyne, tett og irritert nese, følelse av tørr luft, tørrhoste, sliming i halsen og heshet. Hit hører også unormal tretthet, slapphet, nedsatt arbeidslyst og nedsatt arbeidsevne med dårligere konsentrasjon, dårligere hukommelse, dårligere læreevne. Slike plager kan ha mange forskjellige årsaker, men innemiljøet kan bety mer eller mindre for dette.

Tiltak ved mistenkt inneklimasykdom:

  • Gjennomfør i alle fall overkommelige tiltak som kan bidra til et bedre innemiljø der du oppholder deg
  • Vurder om du blir bedre etter å ha gjort ditt beste for å få et godt innemiljø
  • Finn ut om tilstanden bedrer seg i andre miljøer og forverres i det mistenkte miljøet
  • Skriv evt ned observasjoner av betydning
  • Oppsøk kyndig lege og få undersøkt om det kan være andre årsaker til plagene


Spørsmål om røde øyne Hei ! Jeg har over tid kartlagt temperatur, relativ luftfuktighet, konsentrasjonen av ultrafine partikler i lufta, og konsentrasjonen av flyktige organiske komponenter (VOC) på en post på sykehuset der flere av de ansatte plages av røde øyne.
De ansatte jobber skift, og sitter svært lite stille foran en dataskjerm.
Måleresultatene viser svært lave konsentrasjoner av ultrafine partikler i lufta over tid (200partikler/cm3)Temperaturen holder seg under 22 oC, og det er ingen unormalt høye VOC tilstede i lufta. Relativ luftfuktighet ligger det meste av tiden under 20 %. Ser i artiklene her på siden at øynene fint tåler dette. Kan det være andre årsaker til øye-plager som jeg ikke har tenkt på ? Det er lite trekk på denne avdelingen, men høyt arbeidstempo. De fleste sier at de blir bedre når de ikke er på jobb. Jeg er takknemmelig for alle innspill - for jeg har gått tom for ideer om hva dette kan skyldes.

SVAR:
Tja, Hvis det ikke dreier seg om infeksjon (!!), er det vel miljøbetinget irritasjon, og som oftest vil øyeirritasjon forårsakes av en eller annen kjemisk aktiv eller irriterende støvsort.
Aller vanligst er irritasjon av mineralullstøv som drysser fra glassvatt uten innpakking oppe på himlinger. Det sedimenterer så raskt at det ikke kommer med på målinger av svevestøv i luft - se uønskede forururensninger.
Annet irriterende støv kan komme nedenfra ved krakelering av bonemidler etc.

Det neste jeg vil tenke på er overbelasting av øynene på grunn av for dårlig eller for sterkt lys på arbeidsplassene, evt blinkende lysrør, evt lysrør og grelle romfarger. For dem som bruker kontaktlinse kan RF på 20% være i laveste laget.
Personer som åpner og lukker dører i skap med formalindesinfeksjon, får ofte røde øyne.
Det er mange andre muligheter. God jakt!

se Stortingsmelding 37

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

ForsideDårlig inneklima Sykdomsoversikt

 

AKTUELLE KATEGORIER :
generelt om innemiljø og helse