DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Toleranseterskel

  • Vi er forskjellige med ulik motstandskraft mot belastninger både av fysisk, kjemisk og psykisk art
  • Hvert individ har sine tåleterskler som helt individ, for hvert organ og vev og for kjemiske prosesser
  • Tåletersklen er som en demning - når det flyter over, blir vi uvel eller syke
  • Tåletersklen kan variere avhengig av vår indre kjemi
  • Kroppslige og psykiske reaksjoner ("respons") er avhengig av belastningen ("dose") i forhold til hvordan tåletersklen for akkurat den belastningen er i øyeblikket
  • Når dette er på vippen ("demningen er full") skal det lite til av økt belastning eller senket terskel for å utløse reaksjon.

Er du klar over at du er en fabelaktig skapning? Kroppen din består av en utrolig mangfoldighet av fantastisk velutstyrte celler og vev som både samarbeider og konkurrerer med hverandre. Det gjør de ved hjelp av en mengde forskjellige kjemiske stoffer. Forskjellige slags celler lager forskjellige slags kjemiske stoffer ut fra materiale som vi får inn i oss gjennom mat, drikke og luft og gjennom kjemi som leveres av andre celler. Hvert tusendels brøkdel av et sekund jobber det tusenvis, kanskje hundre tusen sånne kjemiske stoffer inne i deg i innbyrdes medbør og motbør og under stadige påvirkninger utenfra og innenfra.

Vanligvis er all denne kjemien i balanse, og da er du frisk og opplagt. Fabelaktig, hva? Kommer kjemien ut av balanse, blir du mer eller mindre syk.

Gjennom menneskehetens utviklingshistorie har dette tilpasset seg mange ulike forhold og påkjenninger. Derfor er dette kjemiske systemet blitt ganske romslig, men det er jo grenser for hva de enkelte cellene, vevene, organene og hele mennesket kan tåle. Det er helt individuelt.

Hver del av oss har en slags øvre tåleterskel, en slags demning. Så lenge påkjenningene er lavere enn demningen kan holde, går det bra. Flyter det over, blir du syk på ett eller annet vis. For hver belastning er det et spørsmål om dose/respons, og det er i forhold til den aktuelle tåleterskelen.

Terskelmekanismer

Terskel(Ill: K.Aas)

Terskelmekanismer. Tålegrenser. Tåleterskel. Toleranseterskel.
Vi har ulike tåleterskler for forskjellige påkjenninger. Det gjelder hele individet, de enkelte organer og vev , enzymene og kjemien inne i oss. Tåleterskelen kan sammenliknes med en demning. Når demningen kan stå imot belastningen, klarer vi oss bra, men blir belastningen for stor, blir vi syke eller får plager.Belastningsforhold

ta(Ill: K.Aas)

Belastningsforhold. Dosens størrelse avgjør reaksjonen ("dose/respons"), men er avhengig av tåleevnen .

Betydningen av hvert enkelt stoff som vi får inn i oss gjennom luften, avhenger av stoffets "farlighet", + konsentrasjonen av det i luften (for eksempel ug, mg eller gram pr kubikkmeter luft) + hvor mye og hvor lenge vi puster inn av den aktuelle luften. Pausene er også viktige, for da kan vi få muligheter til å rense systemet igjen.

De som har allergi eller hyperreaktivitet tåler vanligvis noe, selv om tåletersklen for det man er overfølsom for, er lavere enn hos andre. Kommer det mer allergener eller irritanter enn tåletersklen er innstillet på, slår sykdommen ut. Er det bare litt i overkant, starter reaksjonene i det skjult og kan øke på langsomt slik at den bare blir merkbar etter flere timer. Er mengden mye større enn tåletersklen kan klare, kommer reaksjonen hurtigere.

Er påkjenningen like på vippen for å overskride tåletersklen, skal det bare en liten økning til før det "renner over". Slike små endringer er det vanskelig å observere, og derfor er det ofte vanskelig å forstå slike "på-vippen" reaksjoner.

Tåletersklen er heller ikke noe helt fast noe. Den kan endre seg litt fra tid til annen. Det er fordi tåletersklen påvirkes av mange forskjellige forhold, blant annet infeksjoner som vanlige forkjølelser, luftforurensninger inne og ute. Hos jenter og kvinner kan menstruasjonen virke slik. Det har ikke noe med nervene å gjøre, men med hormonkjemien. også uheldige psykiske forhold og ikke minst stress kan senke tåletersklen.

I dette ligger det muligheter for mange uheldige ringvirkninger, det noen kaller "de onde sirklers mekanismer". PÅ den annen side kan du bygge opp "gode sirklers mekanismer" som gir deg høyere tåleterskel. Det skjer gjennom sunn livsførsel, brukbart med fysisk aktivitet i frisk luft og sånt som gir deg god kondisjon. Gode venner hører også med til det!

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

ForsideToleranseterskel

 

AKTUELLE KATEGORIER :
generelt om innemiljø og helse