DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Valg av bolig

 • Valg av bosted og bolig kan bli avgjørende for helse og mange forhold i livet - og ofte aller mest for barn
 • Altfor ofte oppdages feil etter at boligen har vært i bruk i lengre tid. Det kan gi sykdom, ergrelser og dårligere økonomi.

  Mange viktige forhold må tas med i vurderingen

 • Her omtales bare miljømessige forhold som kan ha direkte betydning for helsen


Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at vi flytter mer enn noen gang tidligere. I 2001 ble det registrert over en halv million flyttinger med 201 800 flytninger mellom kommunene og 368 000 flyttinger innenfor kommunene.


Mye å velge mellom!

Det gjøres mange feil i byggeprosessen i Norge, og altfor ofte oppdages feil etter at boligen har vært i bruk i lengre tid. Det kan gi sykdom, ergrelser og dårligere økonomi.
Bedre føre var enn etter snar!
I denne kunnskapsbanken kan du finne alt du trenger vite for å slippe slike problemer. Det lønner seg å bruke tid på å studere dette.


Hvor er det best å bo, og hva slags bolig bør jeg velge? Slike spørsmål stilles ofte og aller mest av mennesker med astma eller andre sykdommer i luftveiene eller av foreldre til barn med slike plager. Også mange nybakte foreldre spør om dette. Ikke sjelden kommer spørsmålet fra mennesker som har oppdaget at det huset de bor i er eller kan være helseskadelig i det lange løp. Spørsmålet dukker ofte opp i forbindelse med mistanke om inneklimasyke (se dette).

Mange forhold må tas med i vurderingen, bl.a.:

 • økonomiske muligheter
 • størrelse og beliggenhet
 • Uteområdet
 • hensyn til helse
 • trivselsmuligheter
 • sosiale forhold for hvert familiemedlem
 • avstand til butikker, barnehage/skole etc
 • kommunikasjonsforhold
 • vedlikeholdsbehov

Her tar vi for oss bare miljømessige forhold av betydningen for helsen i snever mening - vel vitende at helse og livskvalitet også avhenger av økonomi, trivsel, sosialt kontaktnett etc. For de aller fleste er det økonomiske forhold som setter begrensningene, og for ganske mange blir det dessverre dette som overskygger alt annet.

hus
ill. fra Corel ©

Valget må styres av et helhetssyn på hele familien og på hvert familiemedlems behov. Noen behov er felles, andre kan være helt individuelle.

Uteområdet

I dette skinner det igjennom at det kan være lettest å oppnå en sunn bolig i eget hus i lite trafikkert villastrøk utenfor bykjerner - kanskje helst på egen naturtomt med vesentlig vekst av nåletrær. Det er ikke så mange som har råd til det.

ill. fra Corel ©
Det er heller ikke mange som ønsker å bo isolert selv om naturen rundt er flott og luften så frisk som den kan bli. Da er det nok en gang godt å vite at:
Det er innemiljøet og inneklimaet som betyr mest!

Det kan du oppnå uten spesielt god økonomi!


Inneklimaets VERSTINGER

 • Tobakksrøyk
 • Fukt
 • Svevestøv (kjemi)
 • Fri kjemi (gasser)
 • Temperaturfeil / trekk

NB! det er gjensidige samspill mellom slike verstinger

Et godt innemiljø kan du skape selv, og det nære uteområdet kan du også påvirke i riktig retning. Men forsøk først å finne en bolig som tilfredsstiller de følgende minstekrav til bygningen:

Bygningen


 • Ingen påviselig fuktskade eller sannsynlig risiko for fuktskader av noe slag
  Se Sjekkliste for fuktrisiko.
 • Skår 1 i KSM (Kvalifisert skjønn metoden) punkt 12: "Byggets historie"
 • Godt håndverk og godt vedlikehold i alle deler av bygning, rørsystem og installasjoner (vurderes helst med assistanse av kyndig person)
 • Ingen "rare" eller mistenkelige lukter - og spesielt ikke av mugg
 • Bruksanvisning for boligen, spesielt for tekniske installasjoner med henblikk på boligens muligheter og begrensninger i bruk

Alle boliger har sitt særpreg og ulike muligheter og begrensninger i bruken. Derfor bør det følge med en bruksanvisning for den. Du krever en bruksanvisning og serviceveiledning om du kjøper mobiltelefon, lommekalkulator, PC eller bil. Like selvfølgelig bør det være å få en bruksanvisning for en bolig (som koster mye mer).

Les videre i

Godt innemiljø hjemme?,
og
Bruksanvisning for bolig,
og
Inneklima og helse - vanlige feil, .


Presseklipp

Aftenposten 22. juli 2002. Vi flytter som aldri før. Sommeren er høysesong for folk på flyttefot. Når vi flytter kort, er det for å få bedre bolig. Flytter vi langt, er det for å få en bedre jobb.(Anja Wendelborg Fremo).
Les mer


Aktuelt spørsmål: TREHUS ELLER MURHUS?:

Vi planlegger å bygge eget hus. Er trehus bedre enn murhus? Hva slags gulvbelegg er best. Vi venter vårt første barn om 3 måneder. Min mann er allergisk mot hund og katt og fisk og nøtter. Hva skal vi passe på for å unngå at barnet blir allergisk?

SVAR:
Alt eller det meste er allerede besvart i denne kunnskapsbanken. Om det er hus av tre eller mur er ikke avgjørende, men mange andre forhold. Se Godt innemiljø hjemme?.

Forebyggende tiltak mot allergi hos spedbarn er ikke behandlet grundig i denne kunnskapsbanken, men noe vil du få ut av å lese om Allergi og Forebygging av allergi.
Søk evt andre steder, for eksempel: Norges Astma- og allergiforbund
og/eller spør legen din eller helsesøster.

En ting kan jeg si med styrke: La aldri noen røyke inne der barnet ditt ferdes.
Se om Tobakksrøyk, Passiv tobakksrøyking. Les også : Tiltak for et godt innemiljø, og søk ordet: Barneværelset og ordet: Utlufting. Lykke til!

Litteratur?
Vi vurderer å bygge hus en gang i fremtiden. Siden vi har veldig god tid vil vi sette oss godt inn i det.
Jeg har middallergi og fant siden deres veldig interessant. Vi er interesert i alt fra materialer til innredning og lurte på om dere visste om det fantes bøker på dette feltet som tar det grundig for seg.

SVAR
Har du sett på dokumentene om dette i kunnskapsbanken vår? Se feks. "Valg av bolig" med lenkene derfra, og alt du får fram med søkeordet "Materialvalg".
Noen bøker om temaet finner du med søkeordet Oppslagslitteratur. De finnes nå trolig ikke i bokhandel, men kan lånes på bibliotek eller skaffes ved direkte henvendelse til forlaget. Lykke til!

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

ForsideValg av bolig

 

AKTUELLE KATEGORIER :
drift og bruk
generellt om egen bolig