DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Medisiner og behandling

Behandlingen har 4 viktige elementer

  • Unngå kontakt med alt som utløser eller forverrer sykdommen ("sanering").
  • Medisiner
  • Styrkende og normaliserende tiltak (sunn livsstil)
  • Mestringstiltak - tiltak for å opprettholde eller bedre funksjon og livskvalitet
Sanering

De tiltakene som er nødvendig, vil fremgå av informasjonen i denne kunnskapsbanken - forutsatt at man klarer peke ut aktuelle og betydningsfulle inneklimafeil der man ferdes + klarer å få feilene rettet opp.

De øvrige punktene hører ikke inn under denne kunnskapsbanken, men litt skal sies om medisiner.

Medisiner

Sykdom og plage kan ha mange årsaker. Ofte skyldes de at det er blitt forstyrrelser i balansen i vår indre kjemi (biokjemi). Noen ganger retter det seg opp av seg selv etter noen tid på grunn av kroppens evne til å finne igjen sin biokjemiske balanse, andre ganger må det kirurgiske inngrep til eller behandling med medisiner. Bortsett fra behandling av infeksjoner, er det få medisiner som virkelig tar sykdommen ved roten, men de kan gjøre underverker.

Medisiner er hjelpsom kjemi mot gal kjemi i kroppen.

Medisiner virker på mange forskjellige måter, men alt er til syvende og sist at kjemiske stoffer i medisinene retter opp kjemiske reaksjoner i kroppen som det er blitt noe galt med, eller kjemien utenfra demper smerter og ubehag.

Noen ganger erstatter medisinene kjemiske stoffer som det av en eller annen grunn er blitt for lite av inne i oss i forhold til behov og belastninger. Eksempler på det er insulin ved sukkersyke, thyroxin ved en spesiell stoffskiftesykdom og kortison i luftveiene ved astma. Andre ganger hindrer medisinkjemien andre kjemiske stoffer i å gjøre skade, for eksempel slik antihistaminer hindrer eller demper virkningen av de store mengder histamin som slippes løs inne i oss ved atopiske allergireaksjoner. Andre medisiner tvinger deler av kroppen til å oppføre seg mer normalt, for eksempel slik nesedråper åpner opp nesen så du får puste ved forkjølelser, osv. osv.

Sykdom på grunn av dårlig innemiljø

Ved sykdom eller plager på grunn av dårlig inneklima, er det ingen behandling som tar ondet ved roten annet enn å fjerne seg fra det helseskadelige miljøet eller å endre det slik at det ikke lenger gir plager. Dette er ikke lett å få til, og dessuten er det så mange innemiljøer man ikke kan gjøre noe med. I tillegg er det mange slike sykdommer som har flere årsaker, og da hjelper det ikke godt nok bare å gjøre innemiljøet bedre. Da kan det være nødvendig å bruke medisiner for å dempe eller fjerne symptomene, selv om ingen medisiner tar ondt ved roten. De kan hjelpe betydelig, og ved en del sykdommer (som astma) kan ofte manglende eller utilstrekkelig bruk av medisiner være direkte skadelig og bidra til å forverre sykdommen.

Dårlig inneklima kan bidra til mange ulike sykdommer, og det er typen av symptomer som bestemmer om det er noen medisiner å anbefale. For overfølsomhetsssykdommer som allergi, høysnue o.l og astma er det mange gode og effektive medisiner mot symptomene. For inneklimasyke og forskjellige utslag av det er det ikke så mye som hjelper annet enn av og til medisin mot hodepine når det verker som verst. Ellers gjelder det å leve så sunt som mulig med riktig kost og passe doser av vitaminer.

Medisiner og naturmedisiner

Det er en del naturmedisiner som også hjelper, og det er mange som tror at slike medisiner er "sunnere" enn industrielt fremstilte medisiner. Det er de ikke.

Saken er at svært mange moderne medisiner opprinnelig er videreutviklet fra naturmedisiner. Forskere fant ut hva som var de virksomme kjemiske stoffene og hvilke som ga bivirkninger i planter med ord på seg som helbredende ved spesielle sykdommer. Så ble bivirkningsstoffer fjernet, og de effektive stoffene renset ut og analysert. Deretter ble det lagd preparater med den riktige kjemiske sammensetningen. Annen forskning har funnet frem til spesielle kjemiske sider av sykdommer, og så funnet frem til kjemiske stoffer (medisiner) som kan gripe inn i sykdommens nedbrytende kjemi.

Riktig medisin, riktig dose, riktig tidspunkt og riktig måte

Valg av reseptbelagte medisiner må tas av kyndig lege. For å ha full glede av medisinene med minst mulig bivirkninger må den tas i riktig tilpassede doser, til de rette tider og på riktig måte. Når og hvordan medisinen skal tas, kan apotekpersonalet forklare. For noen medisiner er det greit, for andre ikke alltid greit. Medisiner som skal trekkes inn i luftveiene, for eksempel må pustes inn med den teknikken som medisinutstyret (inhalatoren) forutsetter. Hvis ikke blir effekten på sykdommen for dårlig, mens bivirkningene faktisk kan bli verre.

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

ForsideMedisiner og behandling

 

AKTUELLE KATEGORIER :
sykdommer og plager