DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Sertifikat for klasserom

Sertifikat for klasserom. Et eksempel til etterfølgelse!

Det svenske Folkhãlsoinstitutet har lagd et skilt for oppslag i klasserommene. Vi kan kalle det et klasseromsertifikat. Der står det (oversatt til norsk):

Klasserom: _______

Ventilasjonen er dimensjonert for

maks._______ elever og ____ lærere

for at kulldioksidinnholdet i luften ikke skal overskride 1000 ppm.

Maks undervisningstid uten lufting er ______ minutter.

Obligatorisk ventilasjonskontroll gjennomføres senest _________.

Neste kontroll skal gjennomføres senest _________

Driftsansvarlig : ______________________

LUFT GJERNE VED Å ÅPNE VINDUENE I FRIMINUTTENE!

 

 

 

nÆRMERE OPPLYSNINGER EVT FRA Folkhãlsoinstitutets distrisbutionstjãnst, S-120 88 Stockholm,

eller

Folkhälsoinstitutet)


Ved siden av dette sertifikatet for god luftkvalitet, burde det henge mer informasjon, blant annet et
RENHOLDSSERTIFIKAT

RENHOLDET I DETTE ROMMET ER ET SAMARBEID MELLOM ELEVENE OG RENGJØRERNE I GJENSIDIG RESPEKT.

ELEVENE:
! LEGGER FORHOLDENE BEST MULIG TIL RETTE FOR ET STØV- OG SMUSSFRITT MILJØ VED Å HENGE AV YTTERTØYET UTENFOR KLASSEROMMET OG BRUKE INNESKO.

! UNNGÅR SØLING, TILSMUSSING MED SKRIFT O.L (TAGGING)

! FJERNER straks EGET SØL OG RUSK - IKKE MED FEIEKOST, MEN MED DERTIL EGNET MOPP

! RYDDER UNNA ALT SOM HINDRER RENGJØRERNE I Å KOMME TIL

! GJØR PERSONLIG HYLLE KLAR FOR RENGJØRING 1 GANG I MÅNEDEN I HENHOLD TIL AVTALE MED RENGJØRERE

HOLDER KLASSENS AVTALER OM Å SKAPE OG OPPRETTHOLDE ET GODT INNEMILJØ (EVT. "Aktiv MEIS-KONTRAKT")


RENGJØRER:
!GJENNOMFØRER DAGLIG RENGJØRING AV GULV, STOLER OG BORD SAMT VEGGER OPP TIL BRYSTNINGSHØYDE

! RENGJØR ELEVHYLLE MÅNDELIG I HENHOLD TIL AVTALE MED KLASSEN

! RENGJØR SKAPTOPPER, HØYE LISTER OG FLATER OG HENGENDE ARMATUR HVER 2. MÅNED

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

ForsideSertifikat for klasserom