DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Aktiv MEIS; klassens miljøvernere

 • Klassen velger 2 miljøvernere - en jente og en gutt
 • Miljøvernerne følger veiledning, bruker en sjekkliste og skriver rapporter
 • Eksempler på dette finnes her

Oppgaver og myndighet

 1. Klassens miljøvernere er klassens tillitsvalgte med hovedansvar for klassens innemiljø. Dette hovedansvar fritar ingen andre elever for ansvar for et godt innemiljø.
 2. Klassen har gitt miljøvernerne myndighet til å få gjennomført tiltak som er nødvendige for å få et godt innemiljø i klasserommet og skolens fellesområder inne. De skal passe på at alle i klassen holder avtalene i klassekontrakten.
 3. Med denne myndighet skal miljøvernerne peke på forhold som skader innemiljø, foreslå tiltak og eventuelt pålegge enkelte medelever å endre på atferd som kan skade klassens innemiljø og trivsel.
 4. Alle i klassen opptrer som innemiljødetektiver og miljøvernerne er ledere for dette. De lager hver uke den første måneden og etter hvert noe sjeldnere en kortfattet rapport over feil og problemer som de mener skader innemiljøet. Denne rapporten legger særlig vekt på forhold og tiltak som klassen selv i fellesskap er enige om er viktige (klassekontrakt).
 5. Klassekontrakt og ukerapporten henges opp på egnet sted i klasserommet.
 6. Miljøvernerne samarbeider med skolens verneombud og klassestyreren i sin virksomhet som miljødetektiver og i tiltak for å få gjennomført nødvendige forbedringer.
 7. Alle elevene i klassen skal samarbeide med og hjelpe miljøvernerne og selv opptre som miljødetektiver.
 8. Miljøvernerne skal bl.a. holde et øye med og bedømme klassens innemiljø med kvalifisert skjønn modellen (KSM) sammen med verneombud, renholdsleder og vaktmester.


Aktiv MEIS. Miljøverner og miljødetektivers sjekkliste

 1. 1. Hindre kjemiske forurensninger
  - fjern straks sånt som lukter og som gir fra seg kjemiske dunster
  - kan alle elevene bruke mindre av sånt som det lukter av?
  - matrester, melkekartonger etc. skal ut av klasserommet med en gang etter spisepausen (tøm papirkurven)
  - er luften i klasserommet preget av lukter fra fuktig tøy, mugg, parfymer, tusjpenner, maling, matrester eller liknende?
 2. 2. Hindre støv
  - støv utenfra skal helst ikke inn. Bruk ikke utesko inne. Sett skoene på skohylle slik at sand på gulvet kan fjernes (med mopp). Heng av yttertøy utenfor klasserommet
  - er det for mye støvende ting i klasserommet?
  - b rukes skaptopper til lager slik at renholderne ikke kommer til? - har klassen en avtale om fast dag i måneden for rengjøring av elevreolene?
  - er det for mange vannrette flater, lister, hyller osv. som er støvsamlere (startplass for "glidefly og hangglidere lastet med kjemiske forurensninger")?
  - er det noen som ikke tørker opp søl etter seg med en gang?
  3. Frisk luft
  - det skal være styrt gjennomtrekk i 4-5minutter mellom hver time
  - etter spisepause skal det luftes godt med styrt gjennomtrekk før ny time begynner
 3. 4. Temperatur
  - temperaturen i klasserommet skal være mellom 20 - 23oC bortsett fra når det er ekstra varmt ute om sommeren.
  - elevenes klær skal være tilpasset innetemperaturen>BR> - alt yttertøy av inne!
  - er det bruk for bedre skjerming mot sol gjennom vinduene?
 4. 5. Støy,bråk og orden
  - er det noe bråk, støy eller lyder som forstyrrer eller plager noen i klassen?
  - er det vanskelig å høre hva læreren sier?
  - er skolesekker og annet utstyr plassert slik at det er lett å komme frem over alt i klasserommet?
 5. 6. Belysning
  - er det godt nok lys på tavlen?
  - er det godt nok lys på alle pultene?
  - er det noen lys som blender eller irriterer?
  - er det noen lamper eller lysrør som står og blinker eller ikke virker?
 6. 7. Samhold og trivsel
  - er det noen i klassen som blir plaget av medelever i klassen eller av andre på skolen? Er det noen i klassen som plager andre?
  - forsøker alle å snakke på en hyggelig måte til andre både i og utenfor klassen?
  - får dere til å mekle hvis det er noen som krangler eller er blitt uvenner?
  - er det hyggelig og pent i klasserommet?
  - er det noen som tegner eller kludrer på vegger eller bord slik at det blir stygt?

! Gjør noe med det! Og skriv om det i rapporten


Rapportmal for miljøverner

Godt innemiljø i Eksempel skole

Aktiv MEIS Miljøvern i klasse ___
Innemiljø i klasse ______ RAPPORT, dato:__/__, ______
__________________________________________________________________

........PROBLEM .........................................TILTAK __________________________________|_______________________________

§1. Dårlig luft og lukter,(Kjemisk forurensning)

§2. Støv, søl, renhold og kildesortering

§3. Ut i frikvarterene - og frisk luft inne!)

§4. For varmt eller for kaldt? (Temperatur)

§5. Lys på arbeidsplass og tavle (Belysning)

§6. Støy, bråk, orden

§7. Samhold og trivsel

§8.

---------------------------------------------

_______________________........................._______________________ Klassens miljøverner Klassens miljøverner
Vi ber om at skolens ledelse hjelper oss til å finne gode løsninger


Godt innemiljø i Eksempel skole

Aktiv MEIS EKSEMPEL skole
Innemiljø i klasse 4a RAPPORT, dato:_4_/_5_, 2000
__________________________________________________________________

........PROBLEM ...............................................TILTAK __________________________________|_______________________________

§1. Dårlig luft og lukter,(Kjemisk forurensning)

Det stinker av papirkurven-.-> Papirkurven skal tømmes etter spisepausen
En jente stinker parfyme -->Ingen bruker parfyme før etter skoletid!

§2. Støv, søl, renhold og kildesortering

Det er masse støv i reolene våre--> Hver andre tirsdag i måneden legger vi sakene våre fra reolen på pulten så renholderen kan gjøre rent i reolen. Etterpå rydder vi tilbake.

§3. Ut i frikvarterene - og frisk luft inne!)

Dette går greit for alle §4. For varmt eller for kaldt? (Temperatur)

Kokvarmt i solsteiken gjennom vinduene --> Kan vi få persienner? §5. Lys på arbeidsplass og tavle (Belysning)

Helt fint!

§6. Støy, bråk, orden

Det er for mye bråk fra guttene .--> Guttene må skjerpe seg (særlig P. og O.). Rekk opp hånden når du vil si noe! §7. Samhold og trivsel

Vi har det fint sammen, men vil gjerne holde en klassefest

---------------------------------------------

_______________________........................._______________________

Klassens miljøverner............................Klassens miljøvernerVi ber om at skolens ledelse hjelper oss til å finne gode løsninger

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

ForsideAktiv MEIS; klassens miljøvernere