DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Byggeprosessen

Vi kan bygge slik at innemiljøet blir godt

Selv uten å kjenne alle årsaks-sammenhenger mellom innemiljø og helse/sykdom, kan man i dag bygge boliger, barnehager, skoler og yrkesbygg med godt innemiljø innenfor gitte økonomiske rammer for slike bygg.

Byggeprosessen kan deles opp i et antall viktige faser:
 • Beslutning og finansiering
 • Planfase og prosjektering
 • Materialvalg og kontroll
 • Byggeprosessen
 • Overlevering
 • Bruksbetingelser og begrensninger -> veiledning
 • Innkjøringsfase
 • Bruk og brukermedvirkning
 • Forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU)
 • Økonomi (gjennom alle faser)
 • Kvalitetssikring gjennom alle faser
alt godt koordinert!


Feil og feilinvesteringer skyldes ofte manglende kompetanse i flere ledd av prosessen. Vanlig er at det gjøres feil i beslutnings- og planfasen på grunn av manglende innsikt i viktige elementer av helheten. Meget vanlig er at bygget ikke planlegges og tilrettelegges for godt renhold. Dette til tross for at renhold tar omtrent 25% av driftsbudsjettet og betyr mye for helse, trivsel og arbeidsevne hos brukerne (se Renhold, se Innemiljø og økonomi)

Det gjøres dessverre mange feil, og noen feil går igjen, klikk her!


Statens bygningstekniske etat (BE) har opprettet et nettsted med mye nyttig informasjon, gjeldende byggeregler, produktinformasjon mm. Der finner du også hele teksten fra kompendiet Hus og Helse.


Presseklipp

Aftenposten forbruker 26. september 2005. Statens Byggeskikkpris er ingen garanti!
To tredeler av byggeprosjektene som har fått Statens Byggeskikkpris de siste 18 årene har tekniske feil og mangler.
(journalist Stine Barstad)
Byggverk som har fått Statens Byggeskikkspris kan ikke jevnt over sies å ha god teknisk kvalitet, konkluderer en undersøkelse Byggforsk har gjort av 18 bygg som har mottatt denne hedersprisen.
Vannlekkasjer
Ifølge rapporten har ekstraordinært, uforutsett vedlikehold måttet utføres på 12 av de 18 prosjektene. Tre av prosjektene har større problemer eller skader, som krever omfattende utbedringer. Seks av prosjektene har imidlertid klart seg uten annet enn normalt, forventet vedlikehold.
70 prosent av byggverkene har hatt vannlekkasjer med vann fra utsiden. Byggforsk skriver i rapporten at dette er et svært høyt tall, og at dette i alle fall ikke er bedre enn gjennomsnittet for sammenlignbare bygg.

Aftenposten30. juli 2002.
Feil på fire av ti nye boliger (Brit Myhrvold).Fuktskader og lekkasje er mest utbredt. Nesten 1,7 millioner arbeidstimer går hvert år med til å rette feilene.

Kommentar:
Noen feil går igjen.
Det kan begynne med arkitektttabber og fortsette med feil prosjektering, dumt materialvalg, slurvete arbeid, hastverk og dårlig kontroll. Mye av dette kan gå ut over helse, livslyst ogf livskvalitet. les artiklen


Aktuelt spørsmål: Bygging på rekordtid.

Kommunen vår (på Vestlandet) bygger ny barneskole og har lovt å få den ferdig på rekordtid slik at vi kan ta den i bruk allerede ved skolestart til høsten.
Men er det ikke risikabelt for inneklimaet å bygge "på rekordtid" ?

Svar
Ja, avkorting av byggetiden gir risiko for problemer med inneklimaet. Dette er dessverre et aktuelt problem i vår tid der også økonomiske forhold fører til (for) kort byggetid.

En viktig side av dette er tiden som trenges for at betong blir godt nok tørket før det legges belegg. Blir betongen dekket før den relative fuktigheten er kommet under 85 % RF, må man nesten regne med problemer både for brukerne og materialet. Dette avhenger av mange forhold som er beskrevet i dokumentet om fukt i betong.

En annen viktig side er avgassinger fra materialer som brukes i bygg, installasjoner og innredning. Den første tiden kan det være betydelig avgassing (emisjon), og dette bør man forsøke å redusere med såkalt utbaking, før bygget tas i bruk. Dette avhenger av hvor kritisk man har vært i valg av materialer, overflatebehandling osv. Jo ferskere materialet er, jo mer avgasser det.

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

ForsideByggeprosessen

 

AKTUELLE KATEGORIER :
materialer og byggeprosesser
presseklipp