DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Forskningskrav

  • Det er stort behov for forskning om mulige årsakssammenhenger for innemiljø og sykdommer
  • Slik forskning er meget vanskelig og krevende - til dels nesten umulig
  • Her antydes noen krav til slik forskning.
  • Det forutsetter bl.a. et stort antall undersøkelser i samarbeid mellom mange kvalifiserte forskere med forskjellige spesialiteter, spesielt utstyr, en del kostbare analyser.


Som diskutert flere steder i denne kunnskapsbanken, er forskningen i det aktuelle området mangelfull. Det er lett å forstå, når man tar i betraktning hvor vanskelig og ressurskrevende slik forskning er.
Det dreier seg om å kartlegge og analysere et komplisert samspill mellom fysiske og kjemiske reaksjoner i miljøet rundt oss og kjemien inne i oss.

På sykdomssiden er det to hovedgrupper av problemstillinger:DU ER HER :

ForsideForskningskrav.