DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Om redaktøren

Redaktøren (CV)

Kort curriculum vitae for Kjell Aas

Kjell Aas (f. 22. 12. 1924) pensjonert professor I UiO (barnemedisin, subspesialitet (autorisert i Sverige): barne- og ungdomsallergologi).
Idrettsleder, senere troppsbefal ved De norske politistyrker i Sverige, 1943.
RNAF flyskole Kanada og England 1944-1945.
Artium Stabekk 1946.
Flyger hos Widerøe og sjefsflyger Trøndelag flyselskap 1946-1947.Cand med Universitetet i Oslo (UiO) 1953.
Ass. lege psykiatri, medisin, kirurgi fødselshjelp, Kirkenes. Verkslege Kings Bay, Svalbard 1 år. Allmennpraksis Bærum, senere utdannelse i pediatri ved Rikshospitalet og Ullevål sykehus. Dr. med. og dosent i pediatri UiO 1963.
Leder for Allergiavdelingen, Allergipoliklinikk og Allergologisk forksningslaboratorium. Rikshospitalets Barneavdeling 1963 - 1980.
Leder og overlege for Voksentoppen Institutt for barn med allergi, astma og andre lungesykdommer (Rikshospitalet og Norges Røde Kors) 1971 - 1990.
Professor I (pediatri, allergologi) fra 1990. Pensjonert 1995, men fortsatt ansvarlig for ”åpen rådgivningstelefon” på Voksentoppen til juni 2004.Omfattende vitenskapelig produksjon med vel 300 artikler i tidsskrifter og lærebøker/ tekstbøker der de fleste er med ekspertvurdering (”peer review”),
Forfatter av et 30-tall vitenskapelige og fagpopulære bøker (allergi /immunologi/ biokjemi, miljø og helse, kommunikasjon, helsepolitikk) hvorav mange på flere språk (noen av bøkene illustrert av ham selv).
Medforfatter i en rekke norske og internasjonale lærebøker og tekstbøker.
Tidligere redaktør av tidsskriftene Allergy, Allergologen og Fagbladet Allergi i praksis.
Medlem av redaksjonskomité for en rekke andre internasjonale fagtidsskrifter og ”referee” for flere slike.
Har forfattet 3 store kunnskapsbanker som foreligger på internett (www.allergiviten.no, www.inneklima.com, og www.innemiljo.net) og fungerte som ansvarlig redaktør for disse inntil 2013.


Har tidligere dels vært formann og dels medlem av styret i en rekke nordiske og internasjonale forskerforeninger. Leder av Forskningsinstitutt for pediatrisk allergi, lungemedisin og miljø (FIPALM.Tidligere leder av Ingeniørforeningens utvalg for Helse, Trivsel, Innemiljø (HTI) og tidligere leder/styremedlem, nå medlem av Norsk forum for bedre innemiljø for barn (NFBIB).
Æresmedlem av flere norske og internasjonale vitenskapelige foreninger, hedersdoktor Gøteborg Universitet.
Et antall generelle æresbevisninger inkl. deltagermedaljen med stjerne og andre militærmedaljer,
Den store norske miljøpris (THF), Karl Hansen medaljen (allergiforskning, Tyskland), Forum for lungerehabiliterings hederspris, Ridder av 1. klasse St Olavs orden (forskning og utviklingarbeid medisin), Chevalier de Merit de Luxembourg (skaper og utvikler av internasjonalt mønsterinstitutt, Voksentoppan), Norges Røde Kors Hederstegn, Norges Astma og allergiforbund (NAAF) Sør Trøndelag hederstegn, NAAF's ærespris (forskning og pionervirksomhet inneklima/helse, m.m. .


I tillegg til å ha forfattet og fungere som redaktør for denne nettsiden: kunnskapsbanken inneklima.com, har han forfattet og er redaktør for kunnskapsbanken allergiviten.no og har forfattet det meste og fungerer som redaktør for nettsiden til NFBIB


Kjell Aas bøker pr 2013.

1. Kjell Aas: Studies of hypersensitivity to fish. Universitetsforlaget Oslo 1967 (ca 140 s)
2. Kjell Aas: The Biochemical and immunological basis of bronchial asthma. The American Lecture Series. CC Thomas, Springfield 1972 (238 s)
3. Kjell Aas: Allergi i praksis. Cappelen Oslo 1973 (240 s)
4. Kjell Aas: The Bronchial provocation test. CC Thomas, Springfield 1975 (109 s)
5. Kjell Aas: Astma og allergi i skolen. Norges Astma- og allergiforbund 1980 (63 s)
6. 6. Kjell Aas: Allergiske barn, J.W. Cappelens Forlag. 3. utgave 1993 (på 7 språk) (285 s)
7. Kjell Aas: Allergi og astma. Utfall om anfall. Universitetsforlaget 1981 (133 s).
8. Kjell Aas og Finn Levy: Hus og helse. Hva legen vet om inneklima. J W Cappelens forlag. 4.opplag 1997 (182 s)
9. Helga Risnes Tilley og Kjell Aas: Småbarn med allergi, eksem, astma i hjem og barnehage. Norges Astma- og Allergiforbund, 1989 (188 s).
10. Kjell Aas: Att besegra sin astma. ICM Malmø 1989 (207 s) (også på engelsk): To win with a wheeze (Mediglobe, Fribourg
11. Kjell Aas: - God dag mann! - Hostesaft! Kommunikasjon mellom mennesker i sykehus og praksis. Universitetsforlaget 1989 (183 s)
12. Kjell Aas: Tale er sølv. Å tie er tull. Kommunikasjon i dagliglivet. J.W. Cappelens forlag 1997, nytt opplag 1998 (216 s).
13. Hardeng S, Aas K, Helsing E mfl: Den nye praktiske barnematboken (0-3 år). Kolibri Forlag 1994
14. Bjønnes E L, Aas K, Motzfeldt K, Frølich W: Allergikokeboken. Kolibri. 2 utgave 1994
15. Aas K, Hox M, Motzfeldt K: Mat ved allergi og intoeranse. Kolibri 2001. ISBN 82-7917-006-5
16. Hox M, Motzfeldt K, Aas K: Melkefri mat - godt og sunt. Kolibri 1997
17. Kjell Aas: Elggjengen og allergiene. Forlaget Allergi og Miljø 1998 (144 s)
18. Kjell Aas: Video: Å lytte til og på småbarn (22 min) Astrazeneca, 1998.
19. Kjell Aas: Godt innemiljø for barn og unge. Høyskoleforlaget, Kristiansand 1999 (177 s)
20. Kjell Aas: Allergi i allmennpraksis. Cappelen Akademika, Oslo 1999 (285 s).
21. Kjell Aas: Kunnskapsbank: Innemiljø og Helse for barnefamilier.Kunnskapsbank. , www.innemiljo.net, NFBIB 2001.
22. Kjell Aas: Kunnskapsbank Allergiviten for alle. CD: Forlaget Allergi og Miljø. 2000 (Internett: www.allergiviten.no , drives av Norges Astma- og allergiforbund(ca 500 dokumenter)
23. Kjell Aas Kunnskapsbank Inneklima Internett: www.inneklima.com (drives av Norges Astma- og allergiforbund) 2001 (mer enn 590 dokumenter)
24. Kjell Aas, Kristina Motzfeldt, Marianne Hox:Mat ved allergi og intoleranse. Kolibri, 2001
25. Kjell Aas, Helga Risnes Tilley: Astma, allergi, eksem hos små barn. Gode råd til foreldre, barnehage og skole. Norges Astma- og allergiforbund, 2003. ISBN 82-91155-05-4*
26. Kjell Aas, Jon Erik Bakke: Vasskalven. Vasskalven Vel 2001.
27. Kjell Aas: ORFOR. Billedbok om allergier for småbarn. Forlaget Allergi og miljø 2001*
28. Kjell Aas: Bondefanget doktor i Kings Bay. Kolofon og Forlaget Allergi og miljø 2004. ISBN 82-300-0061-1*
29. Kjell Aas: Tale er sølv - Å tie er tull. Kommunikasjon i dagliglivet. (Revidert og utvidet utgave) Kolofon 2005. ISBN 82-300-0142-182-300-0173-1*
30. Kjell Aas, Birkeland G, Bull H-J, Hauge S, Kvendbø JF, Lervy F, Midttømme J, Smørdal SB: Skadesanering i bolighus etter brann- og fuktskader. Forsikringsproblemer for sårbare beboere. NFBIB og Kolofon 2005. (ISBN 82-300-0173-1)*
31. Kjell Aas(2009):Godt inneklima. Håndboken for hjemmet. CappelenDamm.ISBN 978-82-02-29065-8 (302 sider)*.
32.Kjell Aas(2011): Miljøhemming, en skjult funksjonshemming. Kolofon. ISBN 978-82-300-0835-5.(319 sider)*. Gratis nettversjon.
33.Kjell Aas(2012): Sykevesen på sotteseng.* Kolofon. ISBN 978-82-300-0919-2 (141 sider)
*) Bare de bøkene som er merket med *, er fortsatt tilgjengelig.
Artikler
Ca. 350 artikler i vitenskapelige tidsskrifter, tekstbøker, lærebøker og leksika + ca. 400 artikler i nettsiden innemiljo.net (Kunnskapsbanken),ca. 500 artikler i nettsiden allergiviten.no og ca 750 artikler i nettsiden inneklima.com.

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

ForsideOm redaktøren