DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Fjerne gammel røyklukt?

(Det følgende er hentet fra en serie spørsmål og svar pr e-post. Dette blir supplert etter hvert.)

Spørsmål 1
Jeg har multippel kjemisk overfølsomhet som startet med at vi bodde i et hus med muggsopp i kjelleren.

Sammen med min kone og 3 barn har vi leid et gammelt hus med godt inneklima men ellers mange svakheter. Vi kjøpte i 2009 et nytt hus (byggeår 2006), som vi måtte selge igjen uten å ha bodd der fordi alt hadde ennå for mye avgassing.
Så overtok vi et 30 år gammelt hus uten oppussing de siste 10 årene og kjøpte vi det selv om det hadde blitt røykt der.

Vi gikk utifra at vi ville klare å fjerne røyklukten. Etter veldig grundig vasking rev vi ut alle gulvbeleggene og også de fleste tapetene samt fjernet kjøkkeninnredningen . Vi gjennomførte også en varmebehandling i regi av Polygon.
Lukten som jeg blir dårlig av, er der fortsatt.

De neste planlagte stegene er: 1) Vasking en gang til, med klor, på et rom der veggene er malt fra før.
2) Svak form for ozonbehandling på det samme rommet.
3) Male veggene på et rom der vi fjernet tapetene, enten med Sens eller med en oljemaling (min erfaring er at oljemaling slutter å avgi gasser etter noen måneder, og denne tiden kan vi vente med å flytte inn).

Jeg har følgende spørsmål: 1)Har du noen generelle kommentarer eller tips etter å ha lest dette? 2)Selv om vi ikke har klart å kvitte oss med røyklukten ennå, vil vi likevel begynne å gjøre de nødvendige oppgraderingene (legge nye gulv, installere nytt kjøkken, male veggene).

Med min overfølsomhet blir det da svært viktig at vi velger gode, lavemitterende produkter. Jeg må nok "kvalitetssikre" hvert eneste produkt som kommer inn i huset (inkludert lim, fuge, etc.).
Jeg prøver å finne en rådgiver som kan være med i prosessenog som kunne vært med på befaring sammen med snekker og kjøkkenleverandør. Feil materialbruk kan gjøre huset ubeboelig for meg, og enda en runde med salg og kjøp vil tære på kostnader, tid og krefter. Vet du hvem som kunne hjulpet meg med dette?

SVAR 1
Jeg kan ikke delta i befaringer, men kan kanskje bistå med råd.
Da må jeg først vite mer om deg. Vennligst send meg utfylt Miljøhemmingskjema.
Jeg tar meg ikke betalt.
Har du lest om kjemisk miljøintoleranse?

Du kan sannsynligvis ha nytte av bøker som jeg har skrevet om slike tilstander som din: 1/Godt inneklima. Håndboken for hjemmet
2/ .Miljøhemming ,en skjult funksjonshemming . Se lenke der #104: Den MCS-venlige boligen!
Nå venter jeg på miljøhemmingsskjemaet,

Til toppen

"Spørsmål" 2 Utfylt Miljøhemmingskjema

SVAR 2
Takk for utfylt skjema. Typisk bilde av bredspektret kjemisk miljøintoleranse/MCS.
Da er det dessverre ikke lett å finne noen kvalifisert person som kan være med deg på befaring. Vi får håpe at du greier dette uten!

">

Hva vet fastlegen din om din situasjon?
Mange med miljøhemming har gitt fastlegen sin kopi av skjemaet samt kopi av aktuell brosjyre om miljøhemming (fra www.inneklima.com eller helsebiblioteket) eller lenker til relevant litteratur, bl.a. fra www.inneklima,com (søkeord "anno" og "miljøhemming").Se miljøhemmingsbrosjyrene

Først noen kommentarer til ditt første brev:
Betydningen av stress skyldes sannsynligvis mest virkninger på det autonome nervesystemet.

Lukt
Det behøver ikke være det som lukter, som er den viktigste årsak til plagene. Lukten kan være en indikator på forekomst av kjemiske stoffer som er mindre luktsterke.
Muggsopper og mugglukt skyldes fukt som fører til en rekke avgassinger.
Parfymelukt kan bety en lang rekke kjemiske agens - bl.a. alkoholer/løsemidler. For lukt av røyk kan det også være slik.
(Betinget refleks kan medvirke ved lukter, les om det i boken Miljøhemming ,en skjult funksjonshemming.

Evt andre kjemiske agens kan ofte ha samme kilde som lukten, så det er viktig å spørre: hvor kommer fra røyklukten fra?
Støv?


Da er det oftest partikler som virvles opp av luftbevegelser. Jeg går ut fra at huset er fritt for tekstiler. Da er det spørsmål om det finnes andre samlesteder: rupanel, teglstensvegg, planker i vegg eller gulv med som spriker, høye lister og ventilkasser som ikke er godt nok rengjort,osv. ?
Flyktige gasser? Fra støv eller materialer som har vært utsatt for røyk. Papirtapeter e.l. eller isolasjonsmaterialer (glassvatt?) bak flater som ikke er helt tette?
Z NB i tobakksrøyk spiller formaldehyd ofte en viktig rolle OBS for - aldehyder som kan ha andre kilder (bl,a.fuktige eller sponplater av dårlig kvalitet, maling, lakk, lim

Så til det du nevner av planlagte tiltak:
1) "Vasking en gang til, med klor, på et rom der veggene er malt fra før."
Hvis det finnes støv, er det best å starte med grundig støvsuging av alle flater med god støvsuger med HEPA filter fulgt av god gjennomlufting etter hver økt. Deretter vask med godt varmt vann. Rengjøringsmiddel bare på flekker!
Klor bør du ikke bruke. Klor gir oksidasjon som kan skape flere reaktive agens, se neste punkt.
2) "Svak form for ozonbehandling på det samme rommet."
Frarådes! Ozon og andre oksidanter kan føre til reaktive agens som virker verre ved overfølsomhet, Bruk ozon og oksidanter som søkeord i arkiv.innemiljo.net Der finner du også sider om luktbekjemping
3) "Male veggene på et rom der vi fjernet tapetene, enten med Sens eller med en oljemaling"
.Enig, men her må det brukes en diffusjonstett maling. Sens er neppe tett nok, så finn en oljemaling som er garantert diffusjonstett. Bruk to strøk av den med god tørking og avgassingstid mellom strøkene (dvs. med god gjennomlufting og varmegrader (sommerarbeid!) - og så evt. et eller to strøk med Sens.
Husk at diffusjonstette overflater inne kan gi økt risioko for fuktskader -særlig ved sviktende ventilasjon i forhold til fuktbelastninger inne.

NB! I tillegg til dette er ventilasjonen avgjørende - les om ventilasjonstyper og beskriv dette for huset både mens det står tomt og når det er i bruk. Se sjekklistene fra "Godt inneklima. Håndboken for hjemmet".

Fortell meg også hvordan huset varmes opp. Les om oppvarming, evt. i "Godt inneklima. Håndboken for hjemmet".

Til toppen

Spørsmål 3
Det blir sannsynligvis befaring med snekker neste uke (i huset vi eier, men ikke bor i). Vi trenger å legge noen gulv (i kjøkken, ett soverom og gang), installere ny kjøkkeninnredningen og erstatte en veggplate(av spon.
Vi har lest at eik er et miljømessig godt alternativ, og vi tenker derfor å bruke ubehandlet eik på alle disse stedene. Vet ikke hva du synes om det?
I tillegg har vi tenkt å legge fliser i inngangsparti og vaskerom.

Det bekymrer meg at eikeplankene på gulv visst må skjøtes med lim, at eikeplatene i kjøkkeninnredningen er limt, og at det må brukes fugemasse ved flislegging. Liming lar seg visst ikke unngå. Har du noen tanker rundt det, hva som er lurt å gjøre?

SVAR 3
Eik kan være et godt alternativ, men ubehandlet eik kan gi problemer for renhold. Luting kan kanskje være et alternativ?
Lim og fugemasse er vanskelig å unngå. Jeg har ikke oversikt over tilbudene, men det har kanskje justnature.no der man også har erfaring fra bygget omtalt i "Helse i hver planke".


I valg av materiale og impregnering etc, er det ofte lurt å prøve aktuelle alternativer på småbiter av materialet (eikeplankene) etter påføring, rikelig lufting i minst 14 dager og så kutte av biter for oppbevaring i egnet luktkammer (Rent og tørt hermetikkglass) se luktkammer

Uansett valg er god nok utlufting ("gjennomtrekk" ) i optimal situasjon for avgassing (OBS temperatur) i lang nok tid avgjørende.

Til toppen

Spørsmål 4 og SVAR
Takk for ny e-post. Den var lang! Jeg har trukket ut noen momenter som jeg kommenterer her:

1. Diagnose. Som alle andre med kjemisk miljøintoleranse ønsker du at tilstanden din hadde en akseptert diagnose.
Betegnelsen "MCS" har dårlig ord på seg i mange akademiske kretser, og egner seg heller ikke i norsk nomenklatur. Jeg har tidligere søkt om at forskjellige former for miljointoleranse blir godkjent. Jeg overveier å sende ny søknad.
Informasjonsbehov: Du skriver: "Brosjyren om miljøhemming er flott! Jeg skal skrive ut fargekopier og dele dem ut til kolleger, venner, familie og fastlegen min. Det kan være en vanskelig balansegang mellom å informere og å la være å snakke om MCS."
Forslag: Snakk om det med personer som er viktige for deg, men bare en (1) gang!
Bruk brosjyren, men tilføy en kort liste over hva som er dine verstinger. Si: "Jeg håper det ikke er for vanskelig å ta hensyn! Spør meg om det er noe du lurer på." Svar på spørsmål, men ikke ta initiativet til å snakke om det igjen!
Hvor kommer lukten fra? Støv? Du mener det er lite støv igjen. Bra! Det er brukt mye vaskemidler ,salmiakk, klor og du spør om ikke de kjemiske stoffene forsvinner med tiden.
Jo, hvis utluftingen er god nok, se senere.
Flyktige gasser? Du skriver: "Det står på noen av dine sider at skjulte materialer som er røykskadet eller fuktskadet må fjernes helt. Du skriver at alle lukkede konstruksjoner må åpnes (stripping)."
Forslag: Mistenk isolasjonsmateriale ,kanskje mineralull/glassvatt! Finn ut hvor det har vært størst belastning fra tobakksrøyking (f.eks.stue) og velg et sted der hvor det er mest praktisk å hente ut materiale til "luktkammer".
Negativt?-->maling er nok. Positivt?-->mer stripping og fjerning/skifting av isolasjonsmaterialet (eller gi opp dette huset).


Maling. Just Nature har anbefalt det sveitsiske firmaet : Haga Natur. Undersøk der! Spør evt. også Jotun.
Før bruk av luktekammer på malte trebiter, må oljemaling være luftet godt 3-4 uker, Sens kanskje 2 uker. Standpunkt til tørketid mellom strøkene etter det! Det er tilstrekkelig å teste basismaterialet.
Ventilasjon Hvis huset bare har naturlig ventilasjon, er det lett å forstå at tobakksrøyken har satt seg.
Slike forurensninger krever "stormlufting". Også ny maling trenger meget god lufting. Balansert ventilasjon har store fordeler forutsatt at det er riktig installert, innjustert og blir brukt riktig. Dvs. bl.a. kjørt på maks hastighet under og etter maling. (og etter evt. parfymerte besøk!). Huset som er bygget i 2006, er ganske sikkert godt isolert i motsetning til eldre hus som ofte lekker så mye at det egentlig er gjennomtrekk hele tiden. Åpne spalteventiler holder ikke mål i tette hus - ofte ikke engang i soverom uten annen belastning enn sovende mennesker. I huset som står tomt uten ekstra gjennomlufting, vil nok avgasser komme i likevekt inne i huset. Avgassing må forseres med varme og fjernesmed gjennomtrekk. Derfor er det aller best å pusse opp om sommeren. Ellers må man finne så gode løsninger som mulig - og ikke stole på at spalteventiler gir god nok gjennomtrekk for formålet.
Oppvarming: Elektriske panelovner kan være ganske anonyme støvkilder og støvblåsere!
Andre med "MCS"? Prøv gruppen på Facebook!

Til toppen


Spørsmål 5 og SVAR
Tusen takk for masse gode tips og råd. Har nå flere prøver i luktkammer.Noen kjappe oppfølgingsspørsmål: 1) Regner med at det går bra også å bruke hermetikkglass som er noe mindre enn ½-liters?
Glasset bør ha rikelig luft i forhold til testmaterialet. Jeg foretrekker literglass men ½-liters er lettere å håndtere. Det beste er å bruke samme størrelse på alle. Da er det lettere å sammenlikne.
2) Regner med at det går bra å male et rom på vinteren hvis man er villig til å la vinduet stå på gløtt og fyre for kråka, for slik å opprettholde en innetemperatur på 20 grader?
Ja, men det må være følbart gjennomtrekk! DVS minst to vinduer på gløtt, men ikke fra samme side.
3/ Betyr kostholdet noe?
Normal og fullverdig kost er alltid viktig for helsen. Professor Pall har anbefalt tilskudd av multivitaminer mm. men mangler datagrunnlag for det.
Helt ny forskning ser en sammenheng mellom duftintoleranse og serotoninmangel. Det kan tyde på at kosten må inneholde nok av tryptofan, som er basismaterialet for serotonin, men dette er usikkert.
OBS det er undergrupper av kjemisk miljøintoleranse og sannsynligvis forskjellige utviklingsveier. (Pall hadde selv MCS et års tid, men vet ikke hvorfor han fikk det og hvorfor han ble bra).
4/ Betydningen av betinget refleks?
Det er det ikke mulig å avgjøre før man har objektive diagnostiske metoder for kjemisk miljøintoleranse.
5/ Hva med opplysningen om en som ble frisk etter 2 måneder med amisulpride, Solian0
. Dette er en medisin som brukes mot psykoser (bipolar sykdom) og i noen tilfeller av depresjon. Personen kan ha hørt tilden den undergruppen der MCS i alt vesentlig er psykiatrisk betinget.
6/ Mine tanker om behandlinger anbefalt av Annie Hoppereller Guptas Amygdala retraining?
Dette har jeg skrevet om i Oppdateringer til boken.
7/ Du foreslår at jeg utvider miljøhemmingsskjemaet med et spørsmål om hva folk har prøvd av tiltak og behandlinger for å bli bedre.
Det forkningsprosjektet er avsluttet. Slike spørsmål er besvart i en stor undersøkelse i USA og er omtalt i min bok om miljøhemming.
I forskning kreves det mer, for enkle svar på enkle spørsmål om dette skiller ikke mellom reell bedring av overfølsomheten og bedring i å mestre.


Til slutt
Mye av det du har spurt om i denne serien av e-poster , har jeg besvart tidligere i andre sammenhenger, dels i boken om miljøhemming og dels i dokumenter i nettsidene allergiviten.no, inneklima.com og arkiv.innemiljo.net.
Jeg tror du vil finne svar på evt. flere spørsmål ved å bruke relevante søkeord i de nettsidene.

(Sist oppdatert 23.februar 2012)
Kjell Aas©

Til toppen

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

ForsideFjerne gammel røyklukt?