DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Sjekkliste for fuktrisiko

Bruk denne sjekklisten hvert år!
Alle hus i Norge er utsatt for fuktskader av forskjellig slag. Ved å følge og bruke denne sjekklisten hver vår og høst sikrer du deg mot skader som ellers kan koste deg dyrt. Skriv den ut og ta en runde for å sjekke boligen din! Blir svaret motsatt noen steder, må det utbedres.Sjekklisten kan være nyttig å følge for både husbygger og byggmester og for den som skal kjøpe eller leie et hus eller bolig. For noen av spørsmålene kan det være behov for informasjon fra byggmester eller fagkyndig bistand. Når de er besvart, kan du selv finne svarene ved en grundig inspeksjon.

Denne sjekklisten er kopiert fra boken: Kjell Aas: Godt inneklima. Håndboken for hjemmet. ISBN 978-82-02-29065-8 . Cappelen Damm 2009 .dvs. copyright Kjell Aas©.
Utskrift er tillatt bare til eget bruk i egen barnehage og evt som arbeidsark knyttet til boken. Annet bruk må godkjennes av Kjell Aas.

SJEKKLISTEN
Kontakten med bakken.
Her bør svaret være JA eller Ikkeaktuelt.
Tomteforhold og gulv

 • Er det terrengfall fra grunnmur? JA, NEIVet ikke , Skal undersøke snarest
  Gulv på grunn

 • Er det telesikre masser under gulv på grunn? JA, NEIVet ikke , Skal undersøke snarest Ikke aktuelt,

 • Er det fuktsperre under gulv på grunn? JA, NEIVet ikke , Skal undersøke snarest Ikke aktuelt,

 • Er det frostfri dybde på vann- og avløpsledninger? JA, NEIVet ikke , Skal undersøke snarest Ikke aktuelt,

 • Er det kryprom/krypkjeller som er godt ventilert? JA, NEIVet ikke , Skal undersøke snarest Ikke aktuelt,

 • Er det fuktsperre på grunnen i kryprommet? JA, NEIVet ikke , Skal undersøke snarest Ikke aktuelt,

 • Er gulv/etasjeskiller utført i fuktbestandige materialer? JA, NEIVet ikke , Skal undersøke snarest Ikke aktuelt,

 • Fungerer dreneringen? JA, NEIVet ikke , Skal undersøke snarest Ikke aktuelt,

 • Er drenskum tilgjengelig i kjeller? JA, NEIVet ikke , Skal undersøke snarest Ikke aktuelt,

 • Er utvendig kjellermur påført fuktsperreskikt? JA, NEIVet ikke , Skal undersøke snarest Ikke aktuelt,

 • Er det fritt for synlige fuktskader innvendig? JA, NEI,Skal undersøke snarest Ikke aktuelt,

 • Er det helt uten mugglukt? JA, NEI, Skal undersøke snarest Ikke aktuelt,

 • Er alle rom i kjelleren tilstrekkelig ventilert? JA, NEIVet ikke , Skal undersøke snarest Ikke aktuelt,
  For sokkeletasje i skråterreng. Her kan det oppstå de samme problemene som for kjellere og gulv på grunn, der overgangen mellom konstruksjonene er kritiske punkter. Gå gjennom punktene ovenfor.

  Risikokonstruksjoner (spesielt flate tak)


 • Er det alltid fritt for vanndammer på ditt flate tak? JA, NEIVet ikke , Skal undersøke snarest Ikke aktuelt,

 • Ligger slukene på laveste punkt på taket? JA, NEIVet ikke , Skal undersøke snarest Ikke aktuelt,

 • Er slukene på flatt tak sikret mot frost og løvansamling? JA, NEIVet ikke , Skal undersøke snarest Ikke aktuelt,

 • Kan fjerning av snø utføres uten å skade taktekking? JA, NEIVet ikke , Skal undersøke snarest Ikke aktuelt,

 • Er det god avrenning til utvendig taknedløp? JA, NEIVet ikke , Skal undersøke snarest Ikke aktuelt,

 • Er alle gjennomføringer tette? JA, NEIVet ikke , Skal undersøke snarest Ikke aktuelt,

 • Er det tett rundt ventilasjonshatter? JA, NEIVet ikke , Skal undersøke snarest Ikke aktuelt,

 • Er det beslag med orde3ntlig tetting av piper i stein/betongmaterialer? JA, NEIVet ikke , Skal undersøke snarest Ikke aktuelt,

 • Er takrenner og nedløp hele og fri for løv og smuss? JA, NEIVet ikke , Skal undersøke snarest Ikke aktuelt,

 • Er takkonstruksjonen godt luftet? JA, NEIVet ikke , Skal undersøke snarest Ikke aktuelt,

 • Blir takskjegg o.l. fritt for istapper på vinteren? JA, NEIVet ikke , Skal undersøke snarest Ikke aktuelt,
  Balkonger og terrasser

 • Er overgangen til yttervegg tett? JA, NEIVet ikke , Skal undersøke snarest Ikke aktuelt,

 • Er det fritt for vanndammer på terrasseflaten? JA, NEIVet ikke , Skal undersøke snarest Ikke aktuelt,
  Våtrom

 • Er det tilstrekkelig fall mot sluk? JA, NEIVet ikke , Skal undersøke snarest Ikke aktuelt,

 • Er sluket åpent? JA, NEIVet ikke , Skal undersøke snarest Ikke aktuelt,

 • Renser du sluket regelmessig? JA, NEI,Skal få det gjortsnarest

 • Har våtrommet /baderommet mekanisk luftskifte (ventilasjon)? JA, NEIVet ikke , Skal undersøke snarest Ikke aktuelt,

 • Er det helt fritt for synlige fuktskader i rommet? JA, NEIVet ikke , Skal undersøke snarest Ikke aktuelt,
  Ventilasjon av bygget

 • Hvis huset har mekanisk ventilasjon, er filtere i orden? JA, NEIVet ikke , Skal undersøke snarest Ikke aktuelt,

 • Er det tilstrekkelig luftskifte/ventilasjon slik at det ikke dannes kondens på kjølige flater? (OBS! Soverom og bad)? JA, NEIVet ikke , Skal undersøke snarest Ikke aktuelt,
  Sanitærtekniske installasjoner
  Herfra bør svaret være NEI

 • Er det registrert kondensering på kaldtvannsledninger? JA, NEIVet ikke , Skal undersøke snarest

 • Er det registrert lekkasjer på sanitæranlegget? JA, NEIVet ikke , Skal undersøke snarest

 • Er det fukt ved noen koblinger? JA, NEIVet ikke , Skal undersøke snarest
  Isoleringssvikt

 • Er det tegn til kondens/fuktskader noe sted mot yttervegg/yttertak (overgang gulv/vegg eller vegg/tak, bak møbler, bilder etc) JA, NEIVet ikke , Skal undersøke snarest
  Kondens
  Er

 • det kondens på soveromsvinduet om morgenen? JA, NEIVet ikke , Skal undersøke snarest

 • Er det spor etter kondens ved gjennomføringer på loftet? JA, NEIVet ikke , Skal undersøke snarest

 • Er det kondensdråper på kaldtvannsledninger? JA, NEIVet ikke , Skal undersøke snarest
  Byggeprosessen for nyere bygg

 • Er det kjennskap til problemer under byggeprosessen? JA, NEIVet ikke , Skal undersøke snarest

 • Er bygget oppført uten kontrakt om rent, tørt bygg? JA, NEIVet ikke , Skal undersøke snarest

 • Har byggeprosessen forårsaket innebygd fukt? JA, NEIVet ikke , Skal undersøke snarest

 • Ble isolasjon og porøse byggematerialer montert før tak og yttervegger var på plass? JA, NEIVet ikke , Skal undersøke snarest

 • Er det tegn til setningsskader (sprekker) på bygg, grunnmur eller groper i terreng? JA, NEIVet ikke , Skal undersøke snarest
  Materialvalg

 • Er det benyttet porøse/vannsugende materialer i kontakt med grunnen eller i våtrom? JA, NEIVet ikke , Skal undersøke snarest

 • Mangler datablad for norn av de produkter som er benyttet i huset? JA, NEIVet ikke , Skal undersøke snarest
  Kjøpsprosessen
  Herfra bør svaret være JA

 • Har du søkt faglig bistand i forbindelse med besiktigelse av boligen? JA, NEI

 • Foreligger det kontraktsfestede ansvarsforhold vedrørende utbedring av innebygde fuktskader som oppdages etter overdragelsen av bygget? JA, NEIVet ikke , Skal undersøke snarest

 • Har du særavtale vedrørende fuktskader hos ditt forsikringsselskap? JA, NEIVet ikke , Skal undersøke snarest
  Drift og bruk

 • Vet du hvor utvendig og innvendig stoppekran befinner seg? JA, NEI,Skal undersøke snarest

 • Sørger du for tilstrekkelig ventilasjon og vekktransport av fuktig luft ved bruk av vaskemaskiner, tørketromler og annen klestørk etc.? JA, NEIVet ikke , Skal undersøke snarest

 • Har du ventilasjonssystem og lufterutiner som håndterer langvarig dusjing og bruk av boblebad? JA, NEIVet ikke , Skal undersøke snarest

 • Har du fått veggene i bad og evt dusjkabinett kontrollert med egnet fuktmåler uten at det er påvist fukt? JA, NEIVet ikke , Skal undersøke snarest
  For mer informasjon og tiltak, se Fuktrisiko (Sist oppdatert 13. november , 2012)

  Kjell Aas©

  Til oppen

  Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

ForsideSjekkliste for fuktrisiko