DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Oksidasjon og reduksjon


(Denne artikkelen hører til prosjektet Miljøkjemi og vi. Se innholdsfortegnelsen der og ta en titt på forordet!)

I ordet oksidasjon ligger en betydning at et stoff blir kombinert med og binder til seg oksygen. Det er en kjemisk reaksjon der et molekyl eller atom gir fra seg elektroner.
I kjemi er det balanse mellom gi og få. Et stoff kan bare gi fra seg et eller flere elektroner når det er stoff i nærheten som kan ta imot elektronene. Når et molekyl, atom eller ion får tilført elektroner, kalles det reduksjon. Det som skjer, kalles en redoksreaksjon. (Uttrykket brukes på endringer av stoffenes ladning (oksidasjonstallet), men av og til også uten at elektroner overføres).

Oksidasjon brukes bl.a. som blekemiddel og for å bekjempe lukt og for å bekjempe mikroorganismer fordi de er erkjent "helseskadelige" for disse. Mange bruker det uten tanke for at det også kan være helseskadelig på sårbare mennesker og sårbare materialer.
Alle oksideringsmidler kan bleke tekstiler, angripe plast og gummi (NB elektriske ledninger)). Jo høyere konsentrasjon som brukes, desto større blir skadevirkningene.

Små forandringer av et molekyl kan endre det kjemiske stoffets egenskaper fra uskadelig til skadelig. Hos mennesker kan redoksreaksjoner føre til forskyvninger av den biokjemiske balansen.
Mange forskere er opptatt av helseskadelige virkninger av oksidativt stress Slike mekanismer kan ligge under mange av de biologiske (biokjemiske) fenomenene som vi ikke har sikre forklaringsmodeller for, slik som bronkial hyperreaktivitet ved astma, migrene, inneklimasyke, kjemisk miljøintoleranse osv.
Det er godt mulig at svevestøv, når det er påvirket av selv moderate konsentrasjoner av ozon, kan gi oksidasjonsreaksjoner i luftveiene og inne i organismen når det inhaleres slikt støv.
Det skal lite til av endring av noen molekyler som er byggesteinene i et kjemisk stoff, før molekylene og dermed det kjemiske stoffet endrer egenskap og betydning i biologisk sammenheng. Risikoen for f.eks. astma kan (noe forenklet sagt) være avhengig av balansen mellom oksidative stressfaktorer på den ene siden og beskyttelsesfaktorer på den andre siden. Individuelle egenskaper hva angår reduserende enzymer kan være en viktig faktor.
Forskjellige inflammasjonsprosesser kan medføre oksidative prosesser. Ved IgE-medierte reaksjoner vil eosinofile celler frigjøre flere stoffer med oksidative egenskaper.

Elektroner som blir frigjort (såkalte frie radikaler) bærer risiko for skade på celler. Frie oksygenradikaler blir dannet i normalt stoffskifte. Mangfoldet og ulikhetene i de nevnte sykdommene antyder at det kan være mange ulike biologiske baner og onde sirklers mekanismer. Enzymer, reseptorer på ulike celler, nervefibre osv kan være involvert.

Oksidanter omfatter alle stoffer som lett avgir elektroner og virker oksiderende. Vanlig brukte oksidasjonsmidler er hydrogenperoksid og andre peroksider, kromsyre, kaliumpermanganat, salpetersyre, klor, oksygen, ozon.
Innendørs kan de skapes ved reaksjon mellom ulike kjemiske stoffer som ofte finnes i luften (Weschler,2004) og på støv (Mathieu-Nolf M (2002). /p>


Det er mange som synes å tro at ozon (O3) er et uskyldig kjemisk stoff. Noen nyter til og med duften av ozonforbindelser som skapes inne bl.a. ved bruk av "høyfjellssol". I realiteten er det uttalt reaktivt og potensielt skadelig i mange sammenhenger. Oksidasjon kan skape biokjemiske kjedereaksjoner som kan virke skadelig på mange celler.
Konsentrasjonen av ozon innendørs avhenger av den i uteluften og rommenes luftskifte, kilder inne, binding og frigjøring fra materialer og støv og -NB! - reaksjoner mellom ozon og andre kjemiske stoffer. Innflytelsen kan variere fra time til time og fra dag til dag i forskjellige rom
Betydningen av ozon er oppsummert i en oversiktsartikkel som omtaler at ozon som pustes inn i relativt lave konsentrasjoner kan føre til en rekke luftveissymptomer med nedsatt lungefunksjon og økt hyperreaktivitet. Det fører til forverring særlig ved astma og kronisk lungesykdom (KOLS). Noen individer er særlig sårbare for dette. (Osebold, Zee &, Gershwin, 1988). Oksidasjonen forverrer allergi (Peden et al,1995 Chen etal, 2004) og kan bidra til utvikling av overfølsomheti lungene og kan sette i gang en rekke reaksjoner i forskjellige celler og gi redusert lungefunksjon og forverre astma og KOLS ( Mudway & Kelly, 2000 Mathieu-Nolf , 2002). Ozon sammen med noen VOC bl.a. duftstoffet limonen danner reaktive ultrafine partikler som kan trenge helt inn i blodstrømmen vår (Wainman etal,2000 Fan et al,2003).

Antioksidanter
Antioksidanter er kjemiske stoffer som beskytter mot eller mer eller mindre effektivt motvirker oksidasjon av andre kjemiske stoffer. Kroppen produserer selv antioksidanter, men dette strekker ikke til når påtrykk av frie radikaler blir høyt. Det kan skje ved ulike belastninger som fysisk stress, tobakkeksponering, infeksjon, allergireaksjoner, feilernæring mm. Da trenger vedkommende tilskudd av antioksidanter.'
Noen matvarer er rike på antioksidanter og kan redusere oksidativt stress og skade i celleforsøk og dyreforsøk. Noen få begrensede kliniske studier viser lovende resultater også på mennesker. Det er godt dokumentert at C- vitaminer og et høyt inntak av frukt og grønnsaker reduserer risikoen for en rekke sykdommer som har sammenheng med oksidativt stress.

Kreftforeningen anbefaler antioksidanter som et viktig middel i forebygging av kreft og har utgitt en egen brosjyre om dette. Den har en liste over innholdet av antioksidanter i vanlig mat og noen oppskrifter
Se også omtale i det tidligere dokumentet om oksidativt stress

Litteratur
Blomhoff R (2004): Antioksidanter og oksidativt stress. Tidsskr Nor Lægeforen 124:1643-5. Nettversjon
Chen LL, Tager IB, Peden DB, Christian DL, Ferrando RE, Welch BS, Balmes JR (2004):Effect of ozon exposure on airway responses to inhaled allergen in asthmatic subjects.Chest 125: 2328-35
Fan Z, Lioy P, Weschler C, Fiedler N, Kipen H, Zhang J (2003): Ozone-initiated reactions with mixtures of volatile organic compounds under simulated indoor conditions. Environ Sci Technol. 2003 May 137(9):1811-21
Mathieu-Nolf M (2002): Poisons in the air: a cause of chronic disease in children. J Toxicol Clin Toxicol. 40:483-91
Mudway IS, Kelly FJ (2000): Ozone and the lung: a sensitive issue. Mol Aspects Med.21:1-48
Osebold JW, Zee YC, Gershwin LJ (1988): Enhancement of allergic lung sensitization in mice by ozone inhalation. Proc Soc Exp Biol Med. 188: 259-64
Peden DB, Setzer RW Jr, Devlin RB(1995):.Ozone exposure has both a priming effect on allergen- induced responses and an intrinsic inflammatory action in the nasal airways of perennially allergic asthmatics. Am J Respir Crit Care Med. 151:1336- 42
Wainman T, Zhang J, Weschler CJ, Lioy PJ (2000): Ozone and limonene in indoor air: a source of submicron particle exposure. Environ Health Perspect. 2000 Dec108(12):1139-44
Weschler CJ.(2004): Chemical reactions among indoor pollutants: what we've learned in the new millennium. Indoor Air.14 Suppl 7: 184-94.

Temaet fortsetter som vist i innholdsfortegnelsen .

(Sist oppdatert 11.juli, 2013).
Kjell Aas©

Til toppen

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

ForsideOksidasjon og reduksjon