DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Hybelkaniner, sand og allergener i støv

"Hybelkaniner" er et uttrykk (blant mange) på et velkjent fenomen: dunlette sammenfiltringer av hår, fibre og støv fyker bortover gulvet når det skapes litt luftbevegelse, for eksempel når du åpner døren inn til rommet.


Mange ser på dem med forskrekkelse og som et tegn på veldig dårlig renhold, men de er blant de aller uskyldigste, og de kan komme fort selv etter den mest omhyggelige rengjøringen i en bolig.. En og annen "hybelkanin" kan dannes på noen få timer og er bare et tegn på at det finnes hår og fibre som finner sammen bl.a. pga de elektriske ladningene som de har. Er det mange av dem, tyder det imidlertid på at tiden er inne for rengjøring.
De fibre, hår og korte støvtråder som danner hybelkaninber, er for tunge til å være svevestøv. De synker raskt og samles på gulvet. Slike fibre er ikke elektrisk nøytrale (det er det lite som er!); derfor trekkes de mot hverandre, positvt ladet ende mot negativt ladet ende på en annen, osv. Er de først kommet sammen, bliur sammenfiltringen enda fastere. De holder seg på gulvet og er uten betydning for helsen. Det som betyr noe for helsen, er finstøv og svevestøv som er nesten usynlig, men som blir pustet inn.

Sand

Sand bringes inn med skoene, men kan ikke selv bli svevestøv og har i seg selv ingen betydning for helsen. Men sand på gulvet virker som slipemiddel. Overfaltebelegget på gulvet kan da slipes av som med sandpapir og blir svevestøv. Det kan være helseskadelig.

Dette er et stort problem i mange barnehager og skoler der det finnes sandkasser eller sandhauger i nærområdet ute. Det er viktig å ha gode avsmussingsopplegg både utenfor og i selve inngangspasrtiet. Slike avsmussingssoner er imidlertid ikke tilstrekkelig. Derfor bør alle utesko tas av utenfor oppholdsrommene. Skoler bør ha egnede skohyller i korridorene, og et system for å tørke opp søle når det blir vått der barna skifter sko (gjerne en mopp ved skohyllen). Skohyllene bør være slik at det er lett å rengjøre under dem.

Mineralullstøv

Mineralull (steinull, glassvatt) kan lett avgi fiber/støv (MMMF = man made mineral fibers), og dette støvet er ofte sterkt irriterende for slimhinner i øyne og luftveier og for ømfintlig hud. Slikt støv kan ofte komme når isolasjonsmaterialet ikke er innkapslet. Det hender ikke minst når mineralullmatter brukes frittliggende på himlingsplater. Støvet/fibrene blander seg med depotstøv i rommet. Det er for tungt til å virvles opp ved svake luftstrømmer, men virker ofte indirekte ved at man får det på fingrene fra vannrette støvbelagte flater og fører det så til slimhinner og hud. Det kan føre til irritasjon og svie i og rundt øyne, nesebor og lepper - og er en vanlig årsak til at "luften føles tørr".

Asbest kan avgi fibre til luften, og slike fibre kan gi en spesiell form for lungekreft. Asbest og asbestfibre skal derfor ikke forekomme inne. Les mer om asbest under Isolasjon.

Allergener i husstøv

Husstøv i boliger, barnehager og skoler kan inneholde betydelige mengder av allergener fra husstøvmidd og dyr, særlig hund og katt. Det kan også finnes allergener fra fødemidler som kumelk, mel, nøtter, peanøtter, fisk og egg og fra andre allergenkilder. I tillegg finnes det alltid sporer og hyfer fra muggsopper.

Hovedallergener fra hund og katt finnes i særlig store mengder i boliger der det holdes slike dyr, men finnes i støvet også i boliger der det ikke holdes dyr. Personer som har dyr hjemme, bringer med seg rikelig støv fra dyrene på klærne sine, og mye av dette drysser av inne.

I skoler og barnehager finnes relativt mye støv fra katter og hunder (brakt dit med brukernes klær) og mer av slike allergener enn i hjem der det ikke holdes slike dyr. Middallergener er lite aktuelle i skoler, men finnes ofte i støvet i barnehager (OBS hvilerum med madrasser).

I en svensk undersøkelse i hjem der det ikke ble holdt dyr (Lõnnkvist m.fl. 1999), ble det funnet gjennomsnittlig ("mean") 306 ng/g støv av hovedallergenet fra katt (Fel d1) i boliger og 976ng/g støv i klasserom. Av hovedallergenet fra hund (Can f1) ble det påvist 255 ng/g støv i boliger og 1375 ng/g støv i klasserom.

Det er påvist flere hundre kjemiske stoffer som blir transportert på støvpartikler. En liste på 180 VOC på støv gis av Wolkoff & Wilkins. (NB det som sees som røyk fra sigaretter og annen tobakssrøyk er for det meste myriader av mikroskopisk svevestøv - lastet med mye helseskadelig kjemi).

Husstøv kan inneholde mer eller mindre endotoksiner og mykotoksiner (se om dette ).

Måling av støv -se del 2.

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

ForsideHybelkaniner, sand og allergener i støv

 

AKTUELLE KATEGORIER :
støv