DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Hyperreaktivitet

 • Hyperreaktivitet er en uspesifikk og vanlig overfølsomhet i luftveiene
 • Hyperreaktivitet har en helt annen virkemåte enn allergi selv om de kan gi helt like symptomer (snue og tett nese, astma)

 • Ved hyperreaktivitet utløses symptomer av mange ulike stoffer og forhold som kalles irritanter
 • Hyperreaktivitet kan være arvelig, men oppstår (erverves) ofte i forbindelse med betennelsesreaksjoner (inflammasjon) i luftveiene

 • Siden allergi ledsages av inflammasjon, kan allergier starte og forverre hyperreaktivitet

 • Det finnes ingen hudtest eller laboratorietest for påvisning av hyperreaktivitet


Hyperreaktivitet = uspesifikk endret funksjon i kroppens celler og vev i luftveiene med overirritabilitet overfor mange forskjellige irritanter.
Dette er uavhengig av immunsystemet vårt.

Ordet hyperreaktivitet betyr evne til å reagere for kraftig. (Hyper = for mye + reaktivitet = evne til å reagere), det betyr en slags fysisk overirritabilitet.

Dette ordet må ikke forveksles med ordet hyperaktivitet (for mye aktivitet dvs uro og rastløshet som vanligvis har psykiske årsaker eller kan skyldes en liten hjerneskade i fosterlivet). Hyperreaktivitet er en overfølsomhet av luftveiene og betyr at slimhinnene blir veldig lett irritert av mange forskjellige slag støv eller kjemiske forurensninger i luften. Tåke og kald luft virker gjerne på samme måte. Denne reaksjonen er altså uspesifikk.

Når luften vi puster i, er veldig kald eller sterkt forurenset, reagerer alle mennesker med fornemmelser fra luftveiene. Det er fordi vi har tett med en slags følere i slimhinnene våre. De er der for å varsle oss når luften inneholder noe som kan skade oss. De er som en slags mikroskopiske røykvarslere. Hos de fleste av oss er de røykvarslerne innstillet på en hensiktsmessig måte. De reagerer bare hvis det er noe riktig farlig i luften. Du merker det for eksempel hvis du kommer for nær ufortynnet salmiakk eller når kulden "biter" i nesen.

Tenk deg om røykvarslerne hjemme hadde begynt å pipe bare det luktet litt maling, om noen tente et stearinlys, kom inn i rommet med parfyme på seg eller med blomster som lukter sterkt - eller rett og slett når det ble litt innestengt og dårlig luft! Slik er det ved hyperreaktivitet i luftveiene.

Ved hyperreaktivitet er det som om alarmsystemet i slimhinnene er stilt inn på en uhensiktsmessig og altfor følsom måte. De setter igang til dels voldsomme reaksjoner på luftforurensninger som vi andre knapt aner, eller som vi synes bare lukter litt svakt - vondt eller godt.

Derfor reagerer mange med astma på litt malinglukt, parfyme eller blomsterduft, for eksempel. Øynene kan bli røde og svi, nesen kan bli tett, pusten kan bli tung av astma. Sånt som setter i gang sykdom på grunn av hyperreaktive slimhinner, kaller vi irritanter.

Hyperreaktivitet

Hyperreaktivitet: I luftveiene har vi millioner av mikroskopiske varselanlegg (levende "røykvarslere"). De er der for å bidra til å beskytte oss mot å puste inn stoffer som kan skade oss.

De kan sammenliknes med slike røykvarslere som er kombinert med brannslukningsutstyr (sprinklere).

 1. De er der for å berge liv, selv om sprinklingen skader inventaret.
 2. Tenk deg at et slikt anlegg er feilinnstilt og altfor følsomt (de er hyperreaktive (overirritable) slik det er ved hyperreaktivitet i luftveiene.

  Så er det en gjest som tenner en sigarett, lar det ose fra stearinlys, bruker mye parfyme eller lignende.

 3. Da reagerer det hyperreaktive varselanlegget og setter i gang sprinkleranlegget
 4. Det oppstår en "katastrofe" fordi varselanlegget er hyperreaktivt!

  I luftveiene gir en tilsvarende reaksjon hevelse, sliming og evt pustevansker (astma) overfor en rekke forskjellige ting som andre tåler .

  se Irritanter ved hyperreaktivitet, se Astma, se Vasomotorisk rhinitt

Årsaker til hyperreaktivitet:

 1. Arv
 2. Virusinfeksjon (inflammasjon)
 3. Allergireaksjoner (inflammasjon)
 4. Tobakksrøyking (inflammasjon)
 5. Kjemisk overbelastning (f.eks. av isocyanater)(inflammasjon)
 6. Annet? Overbelastning med kulde og luftforurensninger som gir inflammasjon?

Astma ved anstrengelser (fysisk aktivitet)

Ved fysisk aktivitet må du puste mer og kraftigere. Luften inn i luftveiene får fart på seg. Når lufthastigheten der øker, avkjøles slimhinnene, og det virker som irritant ved hyperreaktivitet. Anstrengelsesutløst astma (AUA, også kalt anstrengelsesastma) er svært vanlig. Den forverres når luften er kald fra før og når luften er forurenset. Er kondisjonen god, behøver du ikke puste så voldsomt og får ikke så lett astma ved anstrengelsene.

For mmange med astma er dette et hinder for anstrengende fysisk aktivitet og sport. De får "anstrengelsesastma" og " kuldeastma ".
Med riktig trening som bygger opp kondisjonen, og med riktig bruk av medisiner kan de fleste klare store fysiske anstrengelser tross hyperreaktiviteten. Mange av våre toppidrettsmenn og -kvinner har bevist det - også i vinteridretter.

Mange som reagerer på kald luft, kan ha god nytte av Jonasmaske som varmer opp innpustluften med utpustluften. Den kan skaffes gjennom Norges Astma- og allergiforbund. NAAF

I noen situasjoner kan imidlertid hyperreaktiviteten bli for uttalt slik at fysisk aktivitet må begrenses en periode. Særlig kan forkjølelser virke slik, men det er også av stor betydning hvor mye luftveiene utsettes for irritanter. I dette er som oftest innemiljøet viktigst, for det er der det kan finnes flest og mest av irritantene. Blant disse er tobakksrøyk av de absolutt verste.

Se Irritanter

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

ForsideHyperreaktivitet

 

AKTUELLE KATEGORIER :
mekanismene