DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Svømmebasseng. Klorering. Boblebad

Innendørs svømmebasseng representerer en risiko for fuktskader og da særlig gjennom kondens der avtrekk/luftskifte er utilstrekkelig.

Desinfeksjonsmidler og særlig klor brukt i bassengvannet kan skape plager


Desinfeksjon av vannet er et krav. Det brukes mye klorering, men også andre midler. Alle slike midler kan irritere slimhinnene hos brukere av svømmebassenget og konsentrasjonen av flyktige kjemikalier kan utløse astma og nesebesvær på grunn av irritantvirkningen på hyperreaktivitet.

Klorgasser i svømmehaller

Klorering av vannet i svømmebasseng fører til at det avgis klorgasser til inneluften. Høyest konsentrasjon er like over vannflaten der svømmer har sin pustesone. Konsentrasjonen øker noe gjennom den oppiskingen av vannet som foregår ved aktiv svømmetrening, så det er mest klorgasser i luften utover dagen. Avgassingen og konsentrasjonen av klorgasser øker med temperaturen på vannet.

 

Astma hos konkurransesvømmere

Klor er en meget potent oksidant  og kan derfor virke inn på helsen på mange måter. Irritasjon av øyne og slimhinner er hyppig. Huden blir tørr og eksem blir verre. Konkurransesvømmere som er mye i bassenget med stor fysisk aktivitet  bruker mye mer luft enn andre. De kan eksponeres ganske kraftig for klorgasser gjennom en treningsøkt. Dette er nok en vesentlig årsak til at det er mer astma hos konkurransesvømmere enn normalt. Vi vet ikke om dette kan motvirkes noe gjennom inntak av store doser antioksidanter (som for eksempel C-vitamin), men det er neppe noe å satse på. På den annen side er mindre doser svømming ofte særlig gunstig for å få opp lungekondisjonen hos mennesker med astma – bare de ikke blir dårlige av klorgassene.

 

Spesielle undersøkelser

Det er en del litteratur om dette særlig i forbindelse med sportsmedisin.

Bl.a. er det gjennomført interessante undersøkelser av F Drobnic og medarbeidere i Spania (Med. Sci. Sports Exerc. (1996) vol 28 s 271-274).

Konsentrasjonen av klorgass I svømmehallen ble sammenliknet med den konsentrasjonen som er satt som øvre grense for industriarbeidere som jobber med klor (”Threshold limited value, TLV”). TLV er 1,45 mg/m3 luft over en 8 timers arbeidsdag. Konsentrasjonen av klor i inneluften i svømmebassengene var mye lavere enn dette, men forfatterne regnet ut at med de luftmengdene som svømmerne brukte i sonen der konsentrasjonen av klorgasser var høyest, kan føre til at svømmermne eksponeres for verdier over TLV ved treningsøkter på et par timer..

En ny undersøkelse i 2003 har vist at svømming i innendørs svcømmebasseng med klor kan gi økt risiko for utvikling av astma. Se oppslag i Bergens Tidende og
Allergiviten

Hvilke råd kan vi gi?

Svømming er en fin fysisk aktivitet og en fin sport. Mange barn og unge synes det er moro. På Voksentoppen Institutt for barn med astma og allergi brukes svømmebassenget meget aktivt, men der er det andre desinfeksjonsmidler enn klor (selv om også slike kan irritere slimhinnene).

Barn med arvelig anlegg for å få astma (med astma i familien) bør ikke delta i babysvømming i innendørs basseng med klorvann, og bør ikke drive med regelmessig svømming i slike bassenger.
Noen barn, unge og voksne med astma og betydelig hyperreaktivitet i luftveiene, må holde seg unna klorerte svømmebasseng, men ved mildere former kan det gå bra, iallfall i gode faser. Ved aktivt eksem bør klorbasseng ikke brukes. Ved mildere former kan det gå bra hvis det dusjes grundig etterpå og følges opp med rikelige mengder fuktighetskrem.

Hva med andre? Svømmehallen bør ha god ventilasjon. Hvis luftskiftet er for dårlig, bør driftsansvarlig overveie en eller to utluftingspauser pr dag.  Det bør også overveies om man kan oppnå tilfredsstillende hygiene med andre midler enn klor. Klormengden i vannet må være tilstrekkelig, men ikke unødig høy. Dette er jo også avhengig av hvordan bassenget brukes og kan bli forurenset. Noen badere vil ha relativt høy temperatur i vannet, men det er ikke ønskelig ved konkurransesvømming. Konkurransesvømmere bør kanskje helst få til avtaler med trening før eller etter annen bruk med god tid for nedkjøling eller oppvarming av vannmengdene (vanskelig å få til).  Barn og unge bør få lagt inn pauser med renere luft (for eksempel i garderobe eller andre rom der de kan gjøre noen treningsøvelser. Pauser fra uheldig eksponering er viktig, (se dose/respons).

Det er utviklet et nytt (1998?) system for desinfeksjon uten bruk av kjemikalier (Acquasan ® ). Systemet bygger på at vannet passerer aktiverte elektroder. Det brukes mye i utendørs basseng i Spania. Informasjon på internett eller ved kontakt med Hans Merzhäuser, 952 66 6025 Malaga.

Utstyret produseres av Kongsberg Våpenfabrikker.

Svømmebasseng med store vindusflater ut plages ofte av betydelig kondens på glasset i den kjølige periode. Dette kan motvirkes med bruk av varmeglass (som dog er dyre).

Boblebad

Boblebad i forskjellige utgaver er populære både i boliger og hoteller m.m. Brukt innendørs bidrar de til økt luftfuktighet i rommet - og evt i tilstøtende rom. Det bør derfor luftes godt ut etter bruken.

Et meget sjeldent, men meget alvorlig innendørsproblem er at dårlig rengjøring og feil vedlikehold av boblebad kan gi vekstbetingelser for en farlig mikrobe: legionella. Bakterien finner næring i hudavfall og slim som kan finnes i rørsystemet ved sviktende renhold, og trives best i vann med temperatur 35-40°C. I selve vannet gir den ikke smitte, men smitter gjennom luftveiene. Når denne bakterien pustes inn i dampform, kan den gi det som kalles legionærsyken. Det er en meget alvorlig tilstand som likner lungebetennelse med høy feber, tung pust og muskelsmerter og som er vanskelig å behandle. Eldre mennesker og personer med nedsatt immunforsvar er særlig utsatt.

Legionella forekommer ellers mest i forbindelse med vannbaserte kjøleanlegg. Smitten kan føres med ventilasjonskanalen fra kjøletårn. Det er også hevdet at sparedusjer kan infiseres med denne bakterien.

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

ForsidefuktSvømmebasseng. Klorering . Boblebad

 

AKTUELLE KATEGORIER :
fukt