DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Innemiljø - en sammensatt utfordring

 • Partikler (støv)
 • Kjemiske stoffer
 • Temperatur
 • Fuktskader og luftfuktighet
 • Renhold
 • Ventilasjon
 • Trekk
 • Støy / akustikk
 • Klima
 • Uteområdet / byggets plassering
 • Utforming/ tilgjengelighet
 • Lys
 • Estetisk miljø
 • Psykologiske forhold
 • Sosiale forhold

Godt inneklima er en menneskerett (<a class='key' href='index.asp?key=WHO'>WHO</a>)

Verdens helseorganisasjon (WHO) har i en egen rapport fra en internasjonal ekspertgruppe (inkl. professor Kjell Aas) påpekt at sunn inneluft er en menneskerett.

I Danmark er det opprettet et eget professorat i innemiljø.energi og helse ved Danmarks tekniske universitet (DTU) der professor Jan Sundell er tilsatt. Han har e-post: jas@et.dtu.dk

Folkhälsoinstitutet i Sverige har også engasjert seg mye i innemiljøproblematikk og -utfordringer.


Aktuelt spørsmål


Spørsmål:
Hvor mange timer er nordmannen innendørs per døgn? Jeg husker jeg så en avisartikkel meduttalelse av Kjell Aas om det for noen år tilbake. Jeg er takknemlig for svar.Jeg har forøvrig tenkt å bruke det i en hovedoppgave som svipper innom nordmenns helsetilstand.

SVAR:
Gjennomsnittlig er voksne nordmenn inne 21-22 timer i døgnet og totalt ca 90 % av hele levetiden.
Dette er ulikt for mange grupper av nordmenn, og vi burde hatt en mer detaljert oversikt – spesielt i sammenheng med spørsmål om nordmenns helse. En gjennomsnittsverdi kan være misvisende. En nordmann som har hodet på en varm kokeplate og føttene i fryseboksen kan som kjent oppnå en normal gjennomsnittlig kroppstemperatur.

Vi burde vite hvor mye tid forskjellige grupper nordmenn tilbringer ute (for eksempel barn 1-6, 7-12, unge 13-18, voksne 19-40 og 41-60) i forhold til yrke (kontor, landbruk, veiarbeid etc), landsdel, bosted (bykjerne, tettsted, land) og hvordan de tilbringer tiden ute (gårdsdrift, skogstur, fortauskafe, hengekøye, fotballbane (aktiv eller tilskuer?)) osv. Det er slike variabler som er interessante i forhold til helsetilstanden.

På nettstedet www.innemiljo.net til Norsk Forum for Bedre Innemiljø for Barn (NFBIB) kan du finne en oversikt over prosentvis forbruk av vektenheter luft (og mat, drikke) i forskjellige innemiljøer og ute (fra Holland, men vi har tilsvarende forhold i Norge). Søk der under: Innemiljø og deretter ”Luften vi puster i”.

Lykke til!


Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

Forsideom innemiljø og inneklimaInnemiljø - en sammensatt utfordring

 

AKTUELLE KATEGORIER :
om innemiljø og inneklima