DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Arkitekttabber

Det er noen feil som går igjen feil der helhetskravet til et godt og sunt innemiljø ofres på "skjønnhetens alter". De må kalles arkitekttabber.

De alvorligste feilene er også de vanligste. Hit hører konstruksjonsfeil som fører til:

1. Fukt- og vannskade

2. Mye svevestøv (med kjemisk last

3. Dårlig luftskifte


Vi har sett flere eksempler på bygg som har fått arkitektpris e.l. for estetiske forhold, men som har tydelige bygningstekniske svakheter som fører til plager og sykdom hos brukerne.
Her skal nevnes noen vanlige feil.

Konstruksjonsfeil som fører til fuktskader er meget vanlige.
Det er også ofte hensyn til renhold som mangler. Mange vakre innemiljøer er så lite renholdsvennlige at inneklimaet blir dårlig.


Vanlige feil

 • Bruk av materialer som sammen ikke tåler vannpress, regn osv (bl.a. glass -mur)
 • flate tak med fuktproblemer
 • innvendig ru teglstensvegg med renholdsproblemer
 • horisontale lister og liggende panel med renholdsproblemer
 • perforerte akustiske plater eller lignende i vegg med renholdsproblem
 • vakre, hengende lamper med brent støv, renholdsproblem
 • bjelker og gesimser med renholdsproblem
 • åpen kjøkkenløsning (som krever ekstra sterk avtrekksvifte) med luftforurensninger, lukt
 • bjørkefiken som "myknende" inneplante med allergi
 • store vindusflater med utilstrekkelig solavskjerming med temperaturproblemer, strålingsvarme
 • heldekkende teppegulv med svevestøv og lukt, renholdsproblem
 • strå- og tekstiltapeter med renholdsproblemer
 • feilplasserte lufteluker (som tildekkes av gardinene) med utilstrekkelig luftskifte
 • vinduer som ikke kan åpnes med utilstrekkelig luftskifte ved ekstra belastning
 • åpne føringer av rør og ventilasjonskanaler med renholdsproblem
 • skjulte tilluftsventiler med utilstrekkelig luftskifte eller trekk
 • direkte overgang uterom/innerom med manglende avsmussing
 • åpne innvendige trapper med barneskader
 • etc

På den annen side er det mange arkitekter som sammen med husbyggeren finner frem til meget gode løsninger der kartlegningen av innemiljøet gir bare gode skår samtidig som estetiske hensyn er fint ivaretatt.

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

Forsideom innemiljø og inneklimaArkitekttabber

 

AKTUELLE KATEGORIER :
om innemiljø og inneklima
spesielle problemer