DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

litteratur

Det henvises her til noen få oppslagsverk som bør være tilgjengelig for nøyere studier, evt anbefalt lesning for innringere. I tillegg henvises til spesiell litteratur. Her angis noe av litteraturen med skår fra 1-4: som står for henholdsvis "God", "mindre god, men akseptabel", "dårlig", "meget dårlig"). Dette er gjort ut fra Aas’ vurdering av hvor god og relevant dokumentasjonen er i vedkommende publikasjon. (Slik skåring er imidlertid ikke gjort for Aas's egne publikasjoner).

Dokumenter:

Fiberlitteratur, mineralulllitteratur
Isocyanatlitteratur
Linoljelitteratur
Luftfuktlitteratur, Luftrenserlitteratur
Petrifilmlitteratur
Rundskriv og Veiledere
Forskrifter
Diesellitteratur
KSMlitteratur
Formaldehydlitteratur
Middlitteratur
Plantelitteratur
Skolelitteratur, Barnehagelitteratur
Temperaturlitteratur
Vannbasert malinglitteratur
Maling-litteratur
Vinyllitteratur, PVClitteratur
Renholdslitteratur
Radonlitteratur
Tobakklitteratur
Belegglitteratur
Støylitteratur
Uteareallitteratur, Uteluftlitteratur
SBSlitteratur
Kronisk tretthetlitteratur
Endotoksin- og Mykotoksin-litteratur
Støvlitteratur
Oppslagslitteratur
Våt-betonglitteratur
MCSLitteratur, IEILitteratur, Kontorsykelitteratur
Elektromagnetisme, Magnetisme litteratur
Litteratur
Luktlitteratur
ENØKlitteratur
Lover
Fukt- og vannskadelitteratur
OCIA- og VOC-litteratur
Ftalatlitteratur
Dokumentasjon, bevis og indisier

 

DU ER HER :

Forsideom innemiljø og inneklimalitteratur

 

AKTUELLE KATEGORIER :
om innemiljø og inneklima