DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Spørsmål og svar - tjenesten. Orientering

Også mens nettsiden nvar stengt pga vedlikeholdhar spørsmålfortsatt å strømme inn med e-post direkte til refaktøren. De er besvart med e-post.

Nå bør spørsmål sendes gjennom SPØR EKSPERTEN, se forsiden!
Spørsmål og svar som kan ha generell interesse, vil komme som nye dokumentermen anonymisert.

Beskriv miljøet
Redaktøren forsøker svare så snart som praktisk mulig, men kan ikke selv kartlegge innsenderens miljøsituasjon og må forutsette at innsenderens opplysninger er korrekte og fullstendige nok for problemstillingen. Det kan være en fordel om innsenderen selv på forhånd har vurdert det aktuelle innemiljøet (skriv Kvalifisert skjønn metoden i søkefeltet, og velg aktuelt miljø).


Svarene forholder seg til de opplysningene innsenderen gir. De formidler forskningsbasert kunnskap som er tilgjengelig og relevant for problemstillingen. Av og til kan det ta tid å finne relevant dokumentasjon.
I tilfelle det ikke finnes relevant og pålitelig dokumentasjon, kan redaktøren meddele sin personlige vurdering etter beste skjønn.PS. I noen spørsmål blir teksten litt endret dels for å sikre anonymitet og dels med hensyn til språkbruk og rettskriving.

.
Besvart tidligere?
Mange spørsmål som kommer inn, er allerede besvart i eksisterende dokumenter som det vil bli henvist til i svaret, eller de er besvart fordi andre har spurt om det samme tidligere. Det ligger mange praktiske problemstillinger og mye erfaring i arkivet over spørsmål og svar. Mange kan ha nytte av å titte gjennom de dokumentene, men (pr 1. januar 2010 er arkivet dessverre ikke gjenopprettet.
Noen spørsmål og svar blir også kopiert inn i relevante dokumenter.

Oppfølginger og tilbakemeldinger Det er full anledning til å følge opp spørsmål/svar med supplerende detaljer. Redaktøren setter stor pris på tilbakemelding fra innsenderen om det videre forløpet. Slike tilbakemeldinger kan være lærerike både for redaktøren og for andre som bruker nettsiden.

(Sist oppdatert 1. januar 2010).

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

Forsidekontakt for innemiljøspørsmålSpørsmål og svar -tjenesten

 

AKTUELLE KATEGORIER :
S&S
om innemiljø og inneklima
kontakt for innemiljøspørsmål