DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Kontakter for inneklimaspørsmål. Rådgivning

 • Vi har en rekke instanser i Norge som kan gi råd og evt hjelp i innemiljøspørsmål
 • Forsøk først nærmeste lokale instans, f.eks kommunehelsetjenesten, den kommunale Helse, miljø og sikkerhet-enhet, Arbeidstilsynet og lignende


En rekke aktuelle adresser finnes i "Inneklimahåndboken" (ISBN 08290033192) som utgis av Skarland Press A/S.Tlf 22 60 13 90, fax 22 69 36 50 og i Håndverkerguiden fra Norsk Huseierforening: http://www.huseierhl.no/haandverkerguiden.html

se også Nyttige lenker

Offentlige og andre ikke-kommersielle instanser

Arbeidsmedisinske, yrkesmedisinske avdelinger


Regionsykehuset i Tromsø tlf 77 62 73 60
Regionsykehuset i Trondheim tlf 72 99 75 15
Regionsykehuset Haukeland s, Bergen tlf 55 29 80 60
Regionsykehuset Ullevål s. Oslo tlf 22 11 80 80
Rikshospitalet, Oslo tlf 22 86 70 10

Arbeidstilsynet

Direktoratet for arbeidstilsynet. Postboks 8103 DEP,0032 Oslo.Tlf 22 95 70 00

 1. distrikt: Østfold og Akershus, Moss (Avd. kontorer i: Lillestrøm, Sandvika, Sarpsborg, Ski)
 2. distrikt: Oslo
 3. distrikt: Røros, Hedmark og Oppland , Hamar (unntatt Jevnaker). (Avd. kontorer i: Fagernes, Gjøvik, Kongsvinger, Lillehammer, Otta, Tynset)
 4. distrikt: Jevnaker og Buskerud, Drammen(Avd. kontorer i: Gol, Hønefoss)
 5. distrikt: Vestfold og Telemark (Avd. kontorer i: Larvik, Skien)
 6. distrikt: Aust-Agder og Vest-Agder, Kristiansand (Avd. kontorer i: Arendal, Lyngdal)
 7. distrikt: Rogaland , Stavanger (Avd. kontorer i: Bryne og Haugesund)
 8. distrikt: Bergen, Hordaland, Sogn og Fjordane, Bergen (Avd. kontorer i: Førde, Hermansverk, Leirvik, Odda, Voss)
 9. distrikt: Møre og Romsdal, Ålesund (Avd. kontorer i: Kristiansund, Molde, Nordfjordeid, Sunndalsøra, Ulsteinvik
 10. distrikt: Nord- og Sør-Trøndelag, Trondheim (Avd. kontorer i: Brekstad, Melhus, Namsos, Steinkjer)
 11. distrikt: Nordland, Bodø (Avd. kontorer i: Brønnøysund, Mo i Rana, Mosjøen, Narvik, Sandnessjøen, Sortland, Svolvær
 12. distrikt: Troms og Finnmark, Tromsø (Avd. kontorer i:Alta, Finnsnes, Hammerfest, Harstad,Sørkjosen, Vadsø.

Direktoratet for arbeidstilsynet
Fr Nansens v 14
Pb 8103 DEP, 0032 Oslo
Tlf 22 95 70 00, telefax 22 69 30 91


ENØK-sentre (regionale).
Nærmere opplysninger på tlf 800 49 003 (gratis)
og
ENØK Norge

Norsk Forum for Bedre Innemiljø for Barn
Nettside: NFBIB

"GIFT" = Gruppen for innemiljøforskning i Trondheim
Institutt for klima- og kuldetekninkk NTNU.
7034 Trondheim
Tlf 73 59 38 68, telefax 73 59 31 86

GRIP : stiftelsen for bærekraftig produksjon og forbruk /stiftet av Miljødepartementet i 1995 - ca 20 ansatte
Hjemmeside på internett: http://www.grip.no

Norges Astma- og allergiforbund
Inneklimakontoret
Prinsens gt 89 c, 8005 Bodø.
Tlf 75 52 60 35/ 75 52 64 55, telefax 75 52 55 15.
sunnehus@online.no

Norges Astma- og allergiforbund
Akersveien 24 c, 0131 Oslo
Telefon 22 93 37 30, Telefax 22 93 37 50
http://www.naaf.no

Opplysningskontoret for energi og miljø (Ofe) (Olje og energidep).
Pb 6734 Rodeløkka, 0503 Oslo
Tlf 22 37 90 90, telefax 22 37 00 58

Statens Arbeidsmiljøinstitutt
Pb 8149 DEP, 0033 Oslo
Tlf 22 46 68 50, telefax 22 60 32 76


Statens Bygningstekniske etat
Pb 8185 DEP, 0034 Oslo
Tlf 22 20 80 15, telefax 22 42 38 69

Statens forurensningstilsyn, Postboks 8100 DEP, 0032 Oslo. Tlf 22 57 34 00 Fax<22 67 67 06
Hjemmeside: http://www.sft.no/skjema.html

Helsetilsynet

Statens helsetilsyn
Pb 8128 Dep, 0031 Oslo.
Tlf 22 24 88 88, 22 24 90 90, telefax 22 24 95 90


Folkehelsa
Statens institutt for folkehelse (Folkehelsa)
Geitmyrsveie 75, Oslo
Postboks 4404 Torshov, 0403 Oslo
Telefon 22 04 22 00, telefax 22 04 26 86

Statens strålevern
Pb 55, 1345 Østerås
Besøksadresse Grini næringspark 13, Østerås.
Tlf 67 16 25 00, telefax 67 14 74 04


Statens Tobakksskaderåd
Pb 8025 DEP, 0030 Oslo
Tlf 22 24 89 90 , telefax 22 36 01 66

Teknisk Hygienisk Forum, THF (nb - nytt navn)
THF: Forum for miljø og helse
Pb 9374 GRØNLAND, 0135 Oslo
Telefon 22 05 08 00 Fax 22 05 08 01
E-post: fmh@fmh.no

Voksentoppen Senter for astma og allergi
Ullveien 14, 0791 Oslo
Tlf 22 13 65 00, telefax 22 13 65 05


VT-FIPALM - (Voksentoppens forskningsinstitutt for pediatrisk allergologi, lungemedisin og miljø)
Ullveien 14, 0791 Oslo
Tlf 22 13 65 00, telefax 22 13 65 05

Bedrifter, kommersielle organisasjoner

Norges byggforskningsinstitutt (hovedkontor i Oslo)
Postboks 123 Blindern, 0314 Oslo
Telefon 22 96 55 55, Telefax 22 96 55 08
http://www.byggforsk.no

Byggforsk, Trondheim:
Høgskoleringen 7, 7034 Trondheim.
Tlf 73 59 33 90, telefax 73 59 33 80

Gaia Lista
Jøllestø, 4560 Vanse
Tlf 38 39 77 10, telefax 38 39 77 11

Mycoteam
Postboks 5 Blindern
0313 Oslo
Telefon 22 96 55 00, Telefaks 22 46 55 52

Norsk Institutt for Luftforskning
Postboks 100, 2007 Kjeller
Telefon 63 89 80 00, Telefax 63 89 80 50
http://www.nilu.no
E-post: info@NILU.no

Pegasus lab
Norsk representant: Lars Myhre
Sandakerveien 24 C
0401 Oslo
Tlf 22 04 09 00

Rogalandsforskning
Pb 2503 Ullandhaug, 4004 Stavanger
Tlf 51 87 50 00, telefax 51 87 52 00

(også avdeling i Bergen)

SINTEF
SINTEF energi (klimateknikk)
7034 Trondheim
Tlf 73 59 25 11, telefax 73 59 31 86


SINTEF Unimed
Ekstreme arbeidsmiljø
7034 Trondheim
Tlf 73 59 25 90, telefax 73 59 63 61
E-post (direktøren): berit.morland@unimed.sintef.no


SINTEF
Energiforsyningen
Forskningsinstitutt A/S
7034 Trondheim
Tlf 51 87 50 00, telefax 51 87 52 00

Stiftelsen VEKST,
Pb 641 Sentrum, 0106 Oslo
Tlf 22 41 30 35, telefax 22 42 46 64


Teknologisk institutt (TI)
Postboks 2608 St. Hanshaugen, 0131 Oslo.
Telefon 22 86 50 00, Telefaks 22 20 18 01.
Internett: http://www.teknologisk.no


NB! TI Spesialrådgivere:

Renhold:

Inger Dahl: dahl@teknologisk.no

Radon:

Aleksander Binovlev: bira@teknologisk.no

Fuktskader, mugg, råte:

Sverre Holøs: bira@teknologisk.no

VVS

Kvalitetsgaranti VVS
VVS informasjon
Telefon 23 08 42 88, Telefax 23 08 42 81
http://www.vvsinformasjon.no

Fagforbund

Blikkenslager

Ventilasjons- og blikkenslagerbedriftenes
Landsforbund
Postboks 5480 Majorstua,0305 Oslo.
Telefon 23 08 76 70, Telefaks 22 46 93 05
http://www.vbl.no

Byggmester

Norske Byggmesterforbund
Postboks 5474 Majorstua, 0305 Oslo
Telefon 23 08 75 00 Telefaks 22 69 73 64
http://www.byggmesterforbundet.no

Glassmester

Glassbransjeforbundet i Norge
Vitaminveien 9, 0485 Oslo
Telefon 22 09 17 00, Telefaks 22 09 17 09
Hjemmeside på internett: http://www.glassbransjeforbundet.no

Huseier Juridisk rådgivning

Huseiernes Landsforbund
Fred Olsens gate 5, 0152 Oslo
Postadresse: Sentrum, 0109 Oslo.
Telefon 22 47 75 00, Telefaks 22 41 19 90
(kan gi opplysning om representant nær ditt bosted)
Hjemmeside på internett: http://www.huseierhl.no

Medlemmer av foreningen kan bruke gratis rådgivningsnummer på telefon til Teknologisk institutt (tlf: 22 86 53 66).
Utgir også "Håndverkerguiden": http://www.huseierhl.no/haandverkerguiden.html

Håndverker Mesterbrev

Mesterbrevnemnda
Telefon 23 08 80 00
http://www.mesterbrevnemnda.no
Kommunehelsetjenesten evt kommunens HMS-seksjon (helse -miljø- sikkerhet) henvend kommunen din!

Interiør

Informasjonskontoret for farge og interiør (IFI) har en egen nettside der du kan finne råd om oppussing, adresselister mm (klikk her

Maler

Maler- og byggetapetsermestrenes Landsforbund
Postboks 5479 Majorstua, 0305 Oslo.
Telefon 23 08 75 00, Telefaks 23 05 75 89
http://www.mlf.bnl.no

Murer

Norske Murmestres Landsforbund
Postboks 5476 Majorstua, 0305 Oslo
Telefon 23 08 75 00, Telefaks 23 08 75 88

Norsk VVS Energi- og miljøteknisk forening
Sørkedalsveien 10 a, 0301 Oslo
Pb 5042 Majorstua, 0301 Oslo
Tlf 22 59 88 00, telefax 22 69 36 50

Norske Arkitekters Landsforbund
Josefines gt 34, 0351 Oslo
Tlf 22 60 22 90, telefax 22 69 59 48

Norske Sivilingeniørers forening. ServicekontoretPostboks 3112 Solli, 0201 Oslo
Tlf 22 94 75 60 Telefax 22 94 75 44
E-post: studiesenteret@nif.no
Hjemmeside: http://www.conftechno.com

Rørlegger

Norges Rørleggerbedrifters Landsforening VVS
Postboks 5480 Majorstua
0305 Oslo
Telefon 23 0876 50, Telefaks 23 08 75 88

Rådgivende Ingeniørers forening ANS (RIF)
Pilestredet 56, 0167 Oslo
Tlf 22 56 40 60, telefax 22 56 42 40

Takst, Tilstandsrapport

Norges Takseringsforbund
Postboks 6635 Etterstad, 0607 Oslo
Telefon 22 08 76 00, Telefaks 22 57 26 66
http://www.ntf.no

NFBIB. Norsk Forum for Bedre Innemiljø for Barn.

Dette er et forum av personer fra forskjellige relevante områder som samlet har all nødvendig kompetanse og representerer den fremste ekspertise hva angår barns innemiljø og helse. NFBIB vurderer den tilgjengelige dokumentasjon for å treffe de mest kostnadseffektive beslutninger for å oppnå godt innemiljø/inneklima ut fra et helse-, miljø-, produktivitets- og komfortperspektiv (som også vil gjelde voksne brukere). Ulike motstridende hensyn og dokumentasjon veies opp mot hverandre for å komme frem til hvilke konklusjoner som kan trekkes i dag. NFBIB-konsensus bygger på et omfattende kunnskaps- og dokumentunderlag der aktuell litteratur refereres etter kritisk vurdering av relevans og kvalitet. NFBIB har en egen hjemmeside som anbefales: http://www.innemiljo.net

"Byggaktuelt", tidsskrift med mye nyttig stoff:BYGGAKTUELT: se forsiden

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

Forsidekontakt for innemiljøspørsmålKontakter for inneklimaspørsmål. Rådgivning

 

AKTUELLE KATEGORIER :
kontakt for innemiljøspørsmål